další články z kategorie Analýzy a hodnocení
Kauza Černá sobota

Kauza Černá sobota Originály příběhu Čtyřlístku z 96. sešitu Černá sobota (1981) prý byly zabaveny policií a Jaroslav Němeček musel ve spěchu příběh nakreslit znovu.
V tomto článku se podíváme nejprve na různé citace o tom, jak se celá věc seběhla. Pak si rozebereme, jak moc se od sebe jednotlivé verze vyprávění o události liší, jaké jsou v nich rozpory a co možná bylo trochu jinak.

Pokud víte o nějaké další verzi, která zde není uvedena, napište! Nejspíš chybí nejedno vyprávění z televizního nebo rozhlasového rozhovoru či dokumentárního videa.


Zdroje

Černá sobota Jaké informace nám poskytly různé zdroje.

2006 Chat s osobností
chrz: Nakreslil jste někdy příběh Čtyřlístku, který z jakéhokoliv důvodu nakonec nevyšel?
Jaroslav Němeček: Jedno číslo dokonce zabavila StB - původní verze "Černý pátek"

2008 Parta v nejlepším věku - Čtyřlístek (časopis Žena+)
Jednou jsem kreslil na dovolené a vracel jsem se s hotovým příběhem. Jmenoval se Černá sobota. Bylo 21. srpna, výročí sovětské okupace, a na hranicích mi kresby zabavili. Černá sobota a 21. srpen, to bylo velmi podezřelé.

2009 Časopis Čtyřlístek! Je mu 40 let
Jedno číslo zabavila StB, původní verze se jmenovala "Černý pátek". Vydán byl jen díl s názvem Černá sobota (č. 96).

2013 Jak si na Bobíka a Fifinku vyšlápli estébáci, vzpomíná autor Čtyřlístku
I když byl ale například čtrnáct dní v zahraničí kvůli instalaci výstavy, časopis vyjít musel, a tak si Němeček brával scénář Čtyřlístku na cesty, aby maloval tam. Jak ale kresby dopravit do redakce, když se člověk s výjezdní doložkou nemohl jen tak na skok vrátit přes hranice?
"Když jsem jednou v Německu domaloval díl s názvem 'Černá sobota', tamního galeristu napadlo poslat balík s hotovými kresbami po řidiči tiráku. Řidič se ale na hranicích sesypal a balík s neznámým obsahem odevzdal celníkům." Po návratu do Prahy na Němečka doma čekalo předvolání ke státní bezpečnosti. "Vy nevíte, že bylo jednadvacátého srpna?" vyslýchal ho příslušník.
"Výročí okupace toho roku vycházelo na sobotu, a tak název 'Černá sobota' působil opravdu provokativně. Chvíli mě tam dusili, kresby mi zabavili a já pak musel díl narychlo překreslovat, aby se stihla uzávěrka," říká autor komiksu. Dnes už s úsměvem.

2013 Jaroslav Němeček: Nejblíže mému srdci je Bobík!
Já jsem v té době mimo Čtyřlístku začal dělat keramiku, dělaly se keramické stěny pro obchodní domy. Stěnu jsem navrhnul, vymodeloval, vypálil, odexpedoval a pak musel být přítomen u realizace. Tenkrát jsem byl v Německu, hranice byly zavřené. Musel jsem odevzdat Čtyřlístek a jeho tehdejší číslo se mělo jmenovat Černá sobota. Přes den jsem pracoval na té keramické stěně a večer jsem si sednul a dokončoval příběh pro časopis. Potřeboval jsem ho dostat zpátky přes hranice, aby byl splněn termín tisku. Takže jsem ho dal do obálky šoférovi, který jel s týrákem a požádal ho, aby obálku vhodil do první české poštovní schránky. On jej vzal, přijel na hranice a první, co udělal bylo, že Čtyřlístek dal celníkům a řekl jim: "Podívejte se, oni mi něco vrazili do ruky a já vůbec nevím, o co se jedná!" Celníci z toho zešíleli a když jsem se vrátil, tak jsem to musel vysvětlovat. Stalo se to přesně na výročí 21. srpna, tady v Praze byly demonstrace a do toho ti celníci dostali do rukou Čtyřlístek s názvem Černá sobota, a pokládali ho za provokaci. Bylo to napínavé, ale nakonec se vše vysvětlilo. Čtyřlístek zabavili a pravděpodobně je dodnes vystaven v Policejním muzeu.

2019 Jeden díl Čtyřlístku nám zabavili policajti. Kvůli srpnu 1968, vypráví Němeček
... jednou na hranicích sebrali už nakreslený díl Čtyřlístku, který jsem poslal po jednom pánovi z Německa, kde jsem dělal keramiku. Ten pán se bál, že jde třeba o něco nekalého, takže celý díl předal na hranicích policii. Byl to díl Černá sobota z roku 1981 a policisté v tom hledali jinotaje, protože měl jako na potvoru vyjít v létě, blízko výročí vpádu sovětských vojsk do Československa. Takže jsem se musel urychleně vrátit a celý příběh po nocích namalovat znovu. Originál má dodneška nějaký policajt schovaný doma.

2019 Vraťte originál ztraceného Čtyřlístku, vyzývá autor legendárního komiksu
"V Německu jsem pracoval na zakázce ve školce, kde se sestavovaly keramické sloupy s pohádkovými motivy. Čtyřlístek ale musel vyjít podle plánu a já večer po práci kreslil, místo, abych šel do hospody," vzpomíná na začátek osmdesátých let, kdy nebylo jednoduché přes hranice něco dostat.
Když dokončil díl Čtyřlístku nazvaný Černá sobota, musel ho poslat z Německa do Prahy k vydání a rozhodl se, že k tomu využije řidiče kamionu.
"On se na hranici asi bál. Nevěděl, co těch deset nakreslených stránek je, jestli to není provokace, takže to předal celníkům," vzpomíná Němeček na dobu komunistické normalizace.
Nedošlo mu, že je zrovna výročí invaze vojáků Varšavské smlouvy do Československa a že policii může být podezřelý název Čtyřlístku, který mířil do Prahy. "Jmenovalo se to Černá sobota a bylo to 21. srpna. Takže to zachytit museli. Nakonec to prošlo, ale ten Čtyřlístek se ztratil. Jestli to někdo máte, tak to koukejte vrátit," vybízí ve Výzvě Němeček.
Černá sobota nakonec v roce 1981 vyšla, ale Němeček musel celý příběh namalovat znovu.Rozpory

Černá sobota Jaké rozpory a nepřesnosti jsme zaznamenali v různých verzích vyprávění o kauze.

Příběh původně jmenoval Černý pátek
 • To není možné, protože po celý ročník 1981 byl sešit na zadní straně inzerován pod názvem Černá sobota.

Výročí okupace toho roku vycházelo na sobotu
 • To není pravda, 21. srpna 1981 byl pátek (21. srpna 1968 byla středa).
 • Sobota 21. srpna byla v letech 1971, 1976 a 1982.

Kreslil jsem na dovolené a vracel jsem se s hotovým příběhem. Na hranicích mi kresby zabavili
 • V jiných verzích kauzy byl Němeček na služební cestě v Německu a kresby posílal po řidiči tiráku.

Kresby zabavili 21. srpna 1981 na hranicích
 • V jiných verzích vyprávění se zrovna blížilo výročí srpnové okupace, případně měl příběh s "provokativním názvem" vyjít v právě létě.

Příběh měl vyjít v létě, blízko výročí vpádu sovětských vojsk
 • Čtyřlístek vycházel nepravidelně. V roce 1981 měla Černá sobota vyjít jako sedmý sešit z osmi. Datum vydání by se mohlo spíš pohybovat až někde na přelomu září a října, čemuž by mohly odpovídat narychlo posílané kresby okolo 21. srpna, ačkoliv výroba časopisu byla tehdy časově náročná.

V Německu se dělaly keramické stěny pro obchodní domy
 • Podle jiné verze v Německu Němeček pracoval na zakázce ve školce, kde se sestavovaly keramické sloupy s pohádkovými motivy.
 • V Němečkově monografii se v seznamu výstav a realizací objevuje keramická stěna v obchodním domě v Mnichově až v roce 1984. Školku sice seznam uvádí v roce 1981, ale v českém městě Dubá. Seznam ovšem není úplný a léta 1979-1985 zmiňuje souhrnně jako větší počet keramických stěn a architektonických doplňků v Německu.

Bylo to napínavé, ale nakonec se vše vysvětlilo
 • Opravdu by zvládla Státní bezpečnost vyřešit případ tak rychle? Stihlo se vyšetřit kauzu i překreslit příběh tak, aby vydání bylo v termínu, nebo jen mírně po něm?
 • Pokud se to vysvětlilo, proč tedy příběh nebyl vrácen? Opravdu se ztratil, jak uvádí jedna z verzí příběhu?
 • Opravdu byl příběh kreslen takto na poslední dobu? Jiné rozhovory s tvůrci zmiňují, že se kreslilo s tří- až čtyřměsíčním předstihem, protože výrobní proces časopisu byl velice zdlouhavý.Domněnky

Černá sobota Nemohl ten zabavený příběh být nějaký jiný z jiného roku, kdy název nějak připomínal 21. srpen nebo mohl při převozu přes hranice zrovna 21. srpna provokovat?
 • Kde je Merkur o ztracené opici v zoo, měl vyjít na začátku roku 1980, takže se mohl ztratit v srpnu 1979. A později případně přejmenovat, aniž by to čtenáři tušili, protože neznali v předstihu plán na příští rok. Československý hraný seriál Ve znamení Merkura (premiéra leden-únor 1979) vypráví o celnících.
 • Past na medvěda, také z roku 1981 jako probíraná Černá sobota. Podle symbolu Ruska - ruského medvěda.

Pokud se celá kauza týká ve skutečnosti jiného příběhu, nemohlo by napovědět, že je nakreslený narychlo a odbytě?
 • Nepodařilo se nám zhodnotit, že by byl některý příběh ze zkoumaného období nakreslen hůře.

Pokud se celá kauza týká ve skutečnosti jiného příběhu, nemohlo by napovědět, že byl přejmenován?
 • Názvy sešitů do roku 1990 se od původního edičního plánu nikdy neměnily tak podstatně, že by to mohl být vynucený následek problémů se státní policií.
 • Změny v edičním plánu do roku 1990 ukazují jedinou výraznější odchylku - nikdy nevydaný příběh Žlutý láma plánovaný do čísla 160 na konec ročníku 1988. Místo něj byl vydán příběh DUP, na který se název Žlutý láma nehodí (ani když se z legrace sebevíc snažíme). Ale název byl změněn ve velkém předstihu už od čísla 156, které určitě vyšlo ještě před srpnem.

Černá sobota Nemohlo to být jindy než 21. srpna 1981?
 • Pokud opravdu vadilo spojení černá sobota a nějaké politicky citlivé výročí nebo nějaká plánovaná demonstrace, máme jen omezený počet dní. Příběh prý Němeček standardně kreslil 3-4 měsíce před předpokládaným datem vydání. Tento prý ale odevzdával na poslední chvíli a přesto se stihlo číslo vydat, i když musel příběh kvůli zabavení překreslit a k tomu ještě vysvětlovat celou věc policii.
 • Nevíme přesné datum předpokládaného vydání 96. čísla, můžeme se tedy zkusit omezit na květen až srpen 1981. Můžeme tedy společně bádat, jaká výročí nebo protesty připadly na sobotu 2. května 1981, 9. května 1981, 16. května 1981, 23. května 1981, 30. května 1981, 6. června 1981, 13. června 1981, 20. června 1981, 27. června 1981, 4. července 1981, 11. července 1981, 18. července 1981, 25. července 1981, 1. srpna 1981, 8. srpna 1981, 15. srpna 1981, 22. srpna 1981. Z výčtu nejlépe odpovídá 9. květen, 36. výročí osvobození Československa hrdinnou Sovětskou armádou, jak píše dobový tisk Rudé právo ročník 61 číslo 108.
 • Zkušenější badatelé by se mohli zkusit dostat do policejních archivů, nebo můžeme doufat, že má Němeček nějaký policejní protokol ze své výpovědi.

Nešlo nakonec o podobně nazvaný sešit Černý den (číslo 151 z roku 1987)?
 • Černý den zní podobně, že si to mohl vypravěč splést. Jenomže tento sešit vyšel jako sedmý z devíti, takže je prakticky vyloučeno, že by se stihla odehrát celá sekvence událostí "na poslední chvíli nakresleno - zabaveno - vysvětleno - narychlo překresleno - vybarveno - zdlouhavá výroba časopisu" prakticky během jednoho dvou měsíců.
 • Sešit byl navíc vydán mnohem dříve, než původní ediční plán předpokládal, nejdřív to vypadalo, že vyjde až jako poslední v ročníku, ale posunul se o dvě místa dopředu.

Opravdu byly zabaveny originální kresby, anebo se jednalo jen vybarvené podklady, takzvané modráky?
 • Jestli lze něco o čísle 96. Černá sobota říci, tak že je vybarven velmi úsporně, zejména scény z domečku Čtyřlístku s bílými stěnami, podlahou a nábytkem.
 • První reedice v knize 20x Čtyřlístek (1986) vybarvuje všechny příběhy znovu a na Černé sobotě je vidět, o kolik barevnější to může být (srovnání níže).
 • Tato reedice taky celý příběh o hnědých hřibech nahrazuje bílými žampióny a text jedné z bublin byl vrácen na původní, dříve neuveřejněnou variantu, která podporuje právě žampióny. Houby byly možná ve spěchu chybně omalovány nahnědo a z žampiónů se musely stát v promluvové bublině hřiby.
 • Při hledání podpůrných argumentů možná hledáme něco tam, kde není, ale toto by mohlo napovědět, že Černá sobota byla přeci jen dodělávaná ve spěchu, ale jestli se řešilo narychlo jen vybarvení podkladů, nebo i nové vytvoření kreseb, to už asi neodhalíme.

096096

1. vydání: Černá sobota (Čtyřlístek 96, 1981)
2. vydání: 20x Čtyřlístek (reedice, 1986)
3. vydání (obrázek nepřiložen): Báječné příběhy Čtyřlístku (5. velká kniha Čtyřlístku, 2006) - jako základ bere 1. vydání, ale dobarvuje oblohu a pejska Punťu


Jak to tedy bylo?

Černá sobota Jak to tedy nakonec celé bylo? Určitě můžeme říci, že skoro každý ze zdrojů se mýlí - nemůžou mít všechny najednou pravdu, protože si ve větších či menších detailech odporují.
V hrubých obrysech můžeme říci, že pan Němeček poslal po řidiči tiráku materiály k příběhu Černá sobota z Německa přes hranice. Řidič je ve strachu odevzdal celníkům a Němeček měl kvůli tomu nepříjemnosti se státní policií, než se to celé vysvětlilo, ale materiály nikdy zpátky nezískal a musel příběh připravit znovu, aby se stihl vydat.
Nemáme důvod nevěřit, že to byl příběh Černá sobota z roku 1981, mohlo by tomu napovídat odbytější vymalování a možná i zanesená chyba s vybarvením hub nahnědo, i když příběh původně očekával barvu bílou (a tak se musela měnit hláška v bublině).
Určitě se to neodehrálo v sobotu 21. srpna, protože v roce 1981 připadalo datum na pátek. Proč by tedy měla vadit Černá sobota jako provokace?
Je možné, že se vše seběhlo někdy v srpnu a s výročím a už vůbec ne sobotou to nemá žádnou velkou souvislost, zkrátka to způsobil vystrašený řidič tiráku, který na hranicích odevzdal převážené materiály, kterým nerozuměl.
V souvislosti se zdlouhavou přípravou časopisu v letech 70. a 80. ale předpovídáme dvě možnosti. Buď se kauza odehrála opravdu v srpnu, ale zabaveny byly jen vybarvené podklady, nikoliv originály kreseb, takže po tom, co se vyšetřovatelům vysvětlila situace stačilo příběh jen znovu vymalovat. Anebo se to všechno seběhlo o několik týdnů či měsíců dříve, na nějaké jiné "nebezpečné" výročí, které třeba dokonce opravdu připadalo na sobotu, například 9. května 1981.
Možná se jednou, po více než 40 letech, dozvíme úplnou pravdu.
Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Sakumprásk a PoupátkoSakumprásk a Poupátko Večerníčkové seriályVečerníčkové seriály CD-RomekCD-Romek Příběhy 1987Příběhy 1987 Krátké číslo 7Krátké číslo 7
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru