Knihovnička Čtyřlístek » Základní informace » Původní, alternativní a neoficiální názvy
další články z kategorie Základní informace
Původní, alternativní a neoficiální názvy

Původní, alternativní a neoficiální názvy V tomto přehledu se detailně podíváme na názvy těch čísel, knih a příběhů Čtyřlístku, které jsou nějakým způsobem neujasněné a rozkolísané.
U základní řady jsou nejdůležitější ty případy, kdy se název čísla neshoduje s příběhem Čtyřlístku uvnitř čísla. Zajímavé jsou ale i situace, kdy se číslo mělo podle edičního plánu jmenovat jinak, nebo kdy k rozdílu dojde až při reedici a nedodrží se pojmenování z původního vydání. Neopomeneme a neodpustíme ani ty nejmenší rozdíly, jako je chybějící otazník, vykřičník, pomlčka, nebo velikost písmen. Ale nebude nás zajímat změna původního uvažovaného pořadí vydaných sešitů, tomu je vyhrazen článek Změny v edičním plánu. Čtyřlístek tradičně neuveřejňuje na zadní stránce názvy dvojčísel, tyto případy nás taky nebudou zajímat.
I u speciálů a knih najdeme spoustu případů nejasností v názvu.
V samostatném článku Přejmenované příběhy Čtyřlístku jsou vyjmenovány všechny případy, byl upraven grafický nadpis příběhu.


Čtyřlístek (základní řada) | speciály | knihyČtěte také:
Reedice příběhů z časopisů
Rozdíly ve Velkých knihách Čtyřlístku
Přehled opětovných vydání příběhů Čtyřlístku
Přejmenované příběhy Čtyřlístku
Stejnojmenné příběhy Čtyřlístku
Změny v edičním plánu
Zajímavé obálky (Zavržené názvy na obálce)
Roztřídění příběhů Čtyřlístku


Čtyřlístek (základní řada)

Za nejzákladnější se považuje název čísla na přední obálce sešitu. Název je zapsán jen velkými písmeny, proto inspiraci pro psaní velkých a malých písmen bereme v seznamu na zadní straně. Tento seznam se ale poprvé objevil až u čísla 33.
Červeně jsou označeny případy, kdy se jméno příběhu neshoduje s názvem čísla, a může jít o nejtitěrnější rozdíly až po úplně jiný název. Nejtypičtějšími představiteli naprosto rozdílných názvů jsou čísla 1-6. Zatímco čísla 7-12, 47 a 200 zabírají jen dlouhé příběhy Čtyřlístku a uvnitř není název příběhu zmíněn - proto předpokládáme, že název příběhu si máme přečíst přímo na obálce.
Oranžově jsou vyznačeny názvy ze seznamů na zadní straně, pokud nesouhlasí s názvem čísla. V několika případech mělo jedno číslo postupně i víc různých názvů v seznamu (i když s nepatrnými rozdíly), nebo se i stalo, že název čísla nebyl nikdy napsán v seznamu správně. Seznam se poprvé objevil v čísle 33.
Modře jsou vyznačeny jakékoliv změny při reedicích (hlavně ve Velkých knihách Čtyřlístku vycházejících od roku 2002). A změny to jsou všelijaké, od velikosti písmen v názvu, přes (mírné) přejmenování čísla, přejmenování příběhu nebo dokonce nesprávného pořadí u neočíslovaných dílů. Poznámka o reedici je přidána jen v případě odlišnosti oproti původnímu vydání. Velká kniha z roku 2012 neobsahuje (textový) seznam uveřejněných dílů. Při reedici ve Velkých knihách je patrná snaha odstranit rozdíly a pojmenovat (přejmenovat) sešit podle jména příběhu. Ale není to úplným pravidlem a několikrát vytvoří spíš větší zmatek vytvořením jména úplně nového (zejména v závěrečném textovém seznamu).
Zeleně jsou obarveny ostatní alternativní názvy, například varianty zápisu (velikosti písmen) vycházející z možností pravopisu, nebo jak jsou k vidění na různých internetových seznamech (např. na oficiálních stránkách Čtyřlístku, ale ten obsahuje i mnoho chyb v pořadí, tak se nedá brát zcela vážně). Tento případ je zmíněn pouze v případě, když přináší ještě další možnost názvu.
Žlutě jsou zvýrazněny příběhy a sešity s neujasněnou velikostí písmen. U základní řady se lze inspirovat edičním seznamem na zadní straně, ale někdy obsahuje překlepy a pravopisné chyby. Proto je u některých názvů velikost písmen pro účely těchto stránek vybrána a napřímo zvolena.

Čtyřlístek 1 (1969)
Čtyřlístek (číslo)
Vynález prof. Myšpulína (příběh má jiný název)
Vynález profesora Myšpulína (reedice 2002 - seznam)
Vynálezy prof. Myšpulína (přehled na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek 2 (1969)
Čtyřlístek mezi piráty (číslo)
Bitva s piráty (příběh má jiný název)
Mezi piráty (teoretická, nepravděpodobná možnost)

Čtyřlístek 3 (1969)
Čtyřlístek v tajemném hradě (číslo)
Prof. Myšpulín zasahuje... (příběh má jiný název)
V tajemném hradě (teoretická, nepravděpodobná možnost)

Čtyřlístek 4 (1969)
Čtyřlístek na divokém západě (číslo)
Bobík šerifem (příběh má jiný název)
Na divokém západě (teoretická, nepravděpodobná možnost)
(reedice 2002 - řazeno pod číslem 5)

Čtyřlístek 5 (1969)
Čtyřlístek dobývá vesmír (číslo)
Vesmírný přízrak (příběh má jiný název)
Dobývá vesmír (teoretická, nepravděpodobná možnost)
(reedice 2002 - řazeno pod číslem 4)

Čtyřlístek 6 (1969)
Čtyřlístek v polárních krajích (číslo)
Fifinka na severním pólu (příběh má jiný název)
V polárních krajích (teoretická, nepravděpodobná možnost)

Čtyřlístek 7 (1970)
Velké dobrodružství Čtyřlístku (číslo, název příběhu podle obálky)

Čtyřlístek 8 (1970)
Létající koberec (číslo, název příběhu podle obálky)

Čtyřlístek 9 (1970)
Ke třem planetám (číslo, název příběhu podle obálky)

Čtyřlístek 10 (1970)
Jeden den v Bubákově (číslo, název příběhu podle obálky)

Čtyřlístek 11 (1970)
Letem kulatým světem (číslo, název příběhu podle obálky)

Čtyřlístek 12 (1970)
Prázdniny na sněhu (číslo, název příběhu podle obálky)

Čtyřlístek 18 (1971)
ANANAS (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta - ANANAS je zkratka robota, viz APOBAB nebo MADOR)
Ananas (reedice 1998 - seznam + reedice 2003 - seznam)

Čtyřlístek 20 (1975)
Zlatá hokejka (číslo + příběh)
Zlatá horečka (reedice 1995 - seznam)

Čtyřlístek 29 (1973)
Bukanýři na Blaťáku (číslo + příběh)
Bukanýři na obzoru (reklamní brožurka Orbis dětem)

Čtyřlístek 32 (1973)
Honba za Orlíkem (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta i podle reedice 2003)
Honba za orlíkem (přehled na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek 38 (1974)
Pozor, zlá myš (číslo + seznam - název v 31-37 - v seznamu dřív správně a později chybně)
Pozor, zlá myš! (příběh má jiný název + seznam - v 38-39, reedice ponechává rozdíl)

Čtyřlístek 40 (1975)
Záhadný APOBAB (číslo + příběh + seznam)
Apobab (seznam - původní název v 39)

Čtyřlístek 46 (1975)
Příliš mnoho detektivů (číslo + seznam)
Příliš mnoho detektivů! (příběh má jiný název)

Čtyřlístek 47 (1975)
Čtyři ve Čtyřlístku (číslo, název příběhu podle obálky, velikost písmen odhadnuta i podle reedice 2004)
Představuje se Fifinka (jedna z kapitol)
Představuje se vám Fifinka (název na zadní obálce)
Opravdu podařený prášek (jedna z kapitol)
Opravdu povedený prášek (název na zadní obálce)

Čtyřlístek 51 (1976)
Pošlete mrak DM 1 (číslo + příběh + seznam v 50-54)
Pošlete mrak D/m 3 (seznam - původní název v 47)
Pošlete mrak Dm 1! (seznam - původní název v 48)
Pošlete mrak D/M 1 (seznam - původní název v 49)
Pošlete mrak DM1 (reedice 1996 - seznam)
Pošlete mrak D m/1 (reedice 2004 - seznam)
Pošlete mrak D m1! (přehled na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek 55 (1976)
Tajemství zamčené truhly (číslo + příběh)
Záhada zamčené truhly (seznam - původní název v 48-54 - v seznamu nikdy správně)

Čtyřlístek 57 (1977)
Fantóm stadiónu (číslo + příběh + seznam)
Fantom stadionu (reedice 2000 - přejmenován příběh i v seznamu + reedice 2005 - přejmenováno číslo, příběh i v seznamu)

Čtyřlístek 63 (1970)
Abraka dabraka (číslo + příběh + seznam, velikost písmen podle seznamu)
Abrakadabra (reedice 1996 - seznam)
ABRAKA DABRAKA (reedice 2005 - seznam)

Čtyřlístek 66 (1978)
Pejsánek k pohledání (číslo + seznam)
Pejsek k pohledání (příběh má jiný název + reedice 1986 - seznam, reedice 2005 ponechává rozdíl)

Čtyřlístek 67 (1978)
Hledači pramenů (číslo + příběh + seznam v 66-72)
Po stopách pramenů (seznam - původní název v 64-65)

Čtyřlístek 76 (1979)
Dětem vstup volný (číslo + příběh + seznam v 74 a 76-81)
Vstup volný (seznam - původní název v 73 a 75)

Čtyřlístek 82 (1980)
Kde je Merkur (číslo + seznam)
Kde je Merkur? (příběh má jiný název + reedice 2006 - přejmenováno číslo i v seznamu - sjednocení názvů)

Čtyřlístek 92 (1981)
Říďa to zařídí (číslo + příběh + seznam v 92,94-97, velikost písmen podle seznamu)
ŘÍĎA to zařídí (seznam - původní název v 90,91,93)

Čtyřlístek 93 (1981)
Haló, tady ufoni (číslo, seznam - původní název v 90-93, velikost písmen stanovena)
Haló, tady ufoni! (příběh má jiný název + reedice 2006 - přejm. číslo i v seznamu, velikost písmen podle seznamu - sjednocení názvů)
Haló, tady Ufoni (seznam - název v 94-97)

Čtyřlístek 94 (1981)
Muž z láhve (číslo + příběh + seznam v 92-97)
Muž z lahve (seznam - původní název v 90-91)

Čtyřlístek 99 (1982)
Pozor, padá omítka (číslo + příběh)
Pozor, padá omítka! (seznam v 98-106 - v seznamu nikdy správně)

Čtyřlístek 100 (1982)
Zvlááštní vydáníí (číslo + seznam v 106)
Zvláštní vydání (příběh má jiný název + reedice 2002 - seznam + reedice 2006 - přejm. číslo i v seznamu - sjednocení názvů)
Zvlááštní vydáníí! (seznam - název v 98-102)
Zvláštní vydání! (seznam - název v 103-104)

Čtyřlístek 102 (1982)
Přízrak z Černé věže (číslo + příběh +seznam, velikost písmen podle seznamu)
Přízrak z černé věže (reedice 2007 - seznam)

Čtyřlístek 106 (1982)
Mixle v piksle (číslo + příběh + seznam v 106)
Miksle v pixle (seznam - původní název v 98-99)
Mixle v pixle (seznam - původní název v 100-102, v seznamu 103-105 chybí)

Čtyřlístek 110 (1983)
První cena - Loskuták (číslo + seznam, velikost písmen a pomlčka podle seznamu)
První cena Loskuták (příběh má jiný název + reedice 2007 - přejm. číslo i v seznamu - sjednocení názvů)
První cena loskuták (reedice 2007 - seznam)

Čtyřlístek 130 (1985)
Ostrov delfínů (číslo + příběh + seznam, velikost písmen podle seznamu)
Ostrov Delfínů (teoretická možnost - Delfíni je jméno party, ale i v příběhu je použito malé "d")

Čtyřlístek 154 (1988)
Akce Pěnkava (číslo + příběh, velikost písmen stanovena)
Akce pěnkava (seznam)

Čtyřlístek 165 (1989)
Podařené pilulky (číslo + příběh + seznam)
Nebezpečné tablety (seznam - původní název v 161)

Čtyřlístek 168 (1989)
Oprava nutná (číslo)
Nutná oprava (příběh má jiný název + seznam v 161-169 - v seznamu nikdy správně + reedice 2009 - přejm. číslo i v seznamu - sjednocení názvů)

Čtyřlístek 171 (1990)
Autoautomat (číslo + seznam)
Auto automat (příběh má jiný název)

Čtyřlístek 173 (1990)
Hosté z galaxie X (číslo + příběh + seznam, velikost písmen podle seznamu)
Hosté z Galaxie X (teoretická možnost - název galaxie)

Čtyřlístek 174 (1990)
Tajemství almary (číslo + příběh + seznam)
Tajemná almara (seznam - původní název v 170-173)

Čtyřlístek 176 (1990)
MADOR (číslo + příběh + seznam, velikost písmen podle seznamu)
Mador (reedice 2010 - seznam)

Čtyřlístek 178 (1990)
Elá hop! (číslo + seznam v 171-178)
Elá hop (příběh má jiný název, reedice ponechává rozdíl)
Elá - hop! (seznam - původní název v 170 + reedice 2010 - seznam)

Čtyřlístek 189 (1991)
Ať žije Mikuláš (číslo)
Ať žije Mikuláš! (příběh má jiný název + seznam v 179-190 - v seznamu nikdy správně, reedice ponechává rozdíl)

Čtyřlístek 190 (1991)
Zoo v domě (číslo + příběh, velikost písmen podle pravopisu)
ZOO v domě (seznam)

Čtyřlístek 193 (1992)
Pozor, yetti (číslo, velikost písmen stanovena)
Pozor, yetti! (příběh má jiný název, velikost písmen stanovena + reedice 2011 - přejm. číslo, velikost písmen podle seznamu - sjednocení názvů)
Pozor, Yetti (seznam)
Pozor, Yetti! (seznam v 179-184 a 191-196)

Čtyřlístek 194 (1992)
Kalamita s balónem (číslo + příběh + seznam)
Kalamita s balonem (reedice 2011 - přejmenováno číslo, příběh i v seznamu)

Čtyřlístek 200 (1992)
200 (číslo, název příběhu podle obálky)

Čtyřlístek 206 (1993)
Ať žijí bubáci (číslo + příběh + seznam - název v 191-194 - v seznamu dřív správně a později chybně)
Ať žijí bubáci! (seznam od 203 + reedice 2011 - přejm. číslo i v seznamu, ale příběh s původním názvem - reedice přinesla zmatek)

Čtyřlístek 214 (1993)
Zasněžené Vánoce (číslo + příběh, velikost písmen stanovena)
Zasněžené vánoce (seznam + reedice 2011 - seznam)

Čtyřlístek 221 (1994)
Čtyři Robinsoni (číslo + příběh + seznam, velikost písmen podle seznamu)
Čtyři robinsoni (špatná možnost proti PČP, uvádějí ji některé seznamy)

Čtyřlístek 226 (1994)
Vánoce po japonsku (číslo + příběh + seznam, velikost písmen podle seznamu)
Vánoce po Japonsku (nesprávná možnost, název je míněn jako "Vánoce na japonský způsob")

Čtyřlístek 228 (1995)
Na horách (číslo + příběh + seznam)
Na lyžích (seznam - původní název v 227-229, pozdější číslo 253 (1997) se jmenuje "Na lyžích")

Čtyřlístek 229 (1995)
Zábavní park (číslo + příběh + seznam)
Zábavný park (nesprávná možnost)

Čtyřlístek 231 (1995)
Kytka (číslo + příběh + seznam)
Kytka pro Fifi (seznam - původní název v 227-229)

Čtyřlístek 233 (1995)
Lago Mago (číslo + příběh, velikost písmen stanovena + reedice 2013 - seznam)
Lago mago (seznam)

Čtyřlístek 242 (1996)
Trosečník na VS 16 (číslo + seznam)
Trosečníci na VS 16 (příběh má jiný název)

Čtyřlístek 263 (1997)
Vzhůru na myši (číslo + seznam)
Vzhůru na myši! (příběh má jiný název)

Čtyřlístek 269 (1998)
Restaurant "U Čtyřlístku" (číslo + seznam, velikost písmen podle seznamu)
Restaurace U Čtyřlístku (příběh má jiný název)
Restaurant U Čtyřlístku (reedice 2015 - přejmenován příběh)
Restaurant "u Čtyřlístku" (reedice 2015 - seznam)
Restaurace u Čtyřlístku (teoretická možnost)
Restaurant u Čtyřlístku (teoretická možnost)

Čtyřlístek 273 (1998)
Dobře nafilmovaná loupež (číslo + příběh)
Dobře nafilmovaná krádež (seznam - původní název v 267-271, v dalších číslech seznam chybí - v seznamu nikdy správně)

Čtyřlístek 277 (1998)
O. O. O. (číslo + příběh)
000 (seznam - původní název v 267-271, v dalších číslech seznam chybí - v seznamu nikdy správně)

Čtyřlístek 279 (1998)
Superdomácnost (číslo + příběh + seznam)
Super domácnost (přehled na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek 287 (1999)
Čáry máry fuk (číslo)
Čárymáryfuk (příběh má jiný název)
Čáry máry fuk! (seznam - původní název v 280-293, v dalších číslech seznam chybí - v seznamu nikdy správně)

Čtyřlístek 288 (1999)
Hepčí (číslo)
Hepčí! (příběh má jiný název + seznam v 280-292, v 293 chybí půlka seznamu a v dalších číslech seznam chybí úplně - v seznamu nikdy správně)

Čtyřlístek 298 (2000)
Stolečku, prostři se (číslo)
Stolečku, prostři se! (příběh má jiný název + seznam v 294-305, v dalších číslech seznam chybí - v seznamu nikdy správně)

Čtyřlístek 313 (2001)
Buď fit! (číslo)
Buď fit (příběh má jiný název + seznam v 309-325 - v seznamu nikdy správně + reedice 2018 - seznam)

Čtyřlístek 317 (2001)
Kdo s koho (číslo + příběh + seznam)
Kdo z koho (seznam - pravopisně špatný původní název v 309-317)

Čtyřlístek 318 (2001)
Seskok do neznáma (číslo + příběh + seznam)
Skok do neznáma (seznam - původní název v 309-318)

Čtyřlístek 320 (2001)
Perníkové dobrodružství (číslo + příběh + seznam)
Perníková chaloupka (seznam - původní název v 309-314, název by se shodoval s číslem 118)

Čtyřlístek 324 (2001)
Diskotéka v jeskyni (číslo + příběh + seznam)
Jezinky (seznam - původní název v 309-314)

Čtyřlístek 325 (2002)
Pozor, zlý pes! (číslo)
Pozor, zlý pes (příběh má jiný název + seznam v 309-325 - v seznamu nikdy správně + reedice 2018 - seznam)

Čtyřlístek 326 (2002)
Vánoce nebudou (číslo + příběh)
Vánoce nebudou? (teoretická možnost (Bobíkova bublina s otazníkem lze považovat jako pokračování nadpisu))

Čtyřlístek 329 (2002)
Golem jde s námi! (číslo + reedice 2019 - přejmenován příběh)
Golem jde s námi (příběh má jiný název + seznam - původní název v 326-343 - v seznamu nikdy správně)

Čtyřlístek 335 (2002)
Poprask v zoo (číslo + příběh, velikost písmen podle pravopisu + reedice 2019 - seznam)
Poprask v ZOO (seznam)

Čtyřlístek 349 (2003)
Apríl! (číslo + seznam)
Apríl (příběh má jiný název + reedice 2020 - přejmenováno číslo)

Čtyřlístek 358 (2003)
Zachraňte loupežníka (číslo + reedice 2020 - přejmenován příběh)
Chyťte loupežníka (příběh má jiný název)
Chyťte Rumcajse! (seznam - původní název v 344-354)
Chyťte loupežníka! (seznam - původní název v 355-358, v dalších číslech seznam chybí - v seznamu nikdy správně, náhled v 357)
Zachraňte loupežníka! (přehled na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek 362 (2003)
Pozor, náledí (číslo + příběh)
Pozor, náledí! (seznam - původní název v 344-358, v dalších číslech seznam chybí - v seznamu nikdy správně)

Čtyřlístek 368 (2004)
Kdo je nejsilnější? (číslo)
Kdo je nejsilnější (příběh má jiný název + seznam v 363-374, v dalších číslech seznam chybí - v seznamu nikdy správně + reedice 2021 - přejmenováno číslo)

Čtyřlístek 372 (2004)
První přání platí (číslo - název odhadnut, není celý + příběh + seznam v 373-374 + reedice 2021 - doplněn celý název čísla)
První přání... (podle obálky)
První přání (seznam - původní název v 363-372)

Čtyřlístek 374 (2004)
Houboskřítek (číslo + příběh + seznam v 373-374, v dalších číslech seznam chybí)
Pozor, houboskřítek (seznam - původní název v 363-372)

Čtyřlístek 396 (2005)
Draci na úletu (číslo + příběh + seznam)
Draci (seznam - původní název v 380-393)

Čtyřlístek 422 (2007)
Ty uši ti sluší! (číslo + seznam)
Ty uši ti sluší (příběh má jiný název)
Ty uši mi sluší! (seznam - původní název v 420)

Čtyřlístek 427 (2007)
Královna karnevalu (číslo + příběh + seznam - název v 428 - v seznamu jedinkrát správně)
Královny karnevalu (seznam - původní název v 420-425 a 430-436, v 428 správně a ve zbylých dílech seznam chybí)

Čtyřlístek 443 (2008)
Nezbedné auto (číslo + příběh)
Nezbedný automobil (seznam - původní název v 441-457, v dalších číslech seznam chybí - v seznamu nikdy správně)

Čtyřlístek 444 (2008)
Břink (číslo + seznam)
Břink! (příběh má jiný název)

Čtyřlístek 456 (2008)
Pták Ohnivák (číslo + příběh, velikost písmen stanovena)
Pták ohnivák (seznam)

Čtyřlístek 473 (2009)
Pinďa dudák (číslo + příběh + seznam)
Pinďa dukák (seznam - překlep v 460-469)

Čtyřlístek 495 (2010)
Primabalerína (číslo + seznam)
Primabalerina (příběh má jiný název)

Čtyřlístek 499+500 (2010)
Pětistovka (číslo + jeden z příběhů)
Pět set (seznam v 480-484)
Dvojčíslo "500" (seznam v 485-497 - v seznamu nikdy správně)
výroční dvojčíslo (přehled na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek 505 (2011)
Bobr Vobr (číslo + příběh + seznam, velikost písmen podle seznamu)
Bobr vobr (přehled na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek 509 (2011)
Tajemství kozy Lízy (číslo + příběh + seznam)
Koza Líza (náhled na Čtyřlístek.cz, náhled v 508)

Čtyřlístek 536 (2012)
Zlatá mašle (číslo + seznam)
O zlatou mašli (příběh má jiný název)

Čtyřlístek 542 (2013)
Myšpulín na hrad (číslo + seznam)
Myšpulín na hrad! (příběh má jiný název)

Čtyřlístek 552 (2013)
Souhvězdí Draka (číslo + příběh + seznam, velikost písmen podle PČP)
Souhvězdí draka (seznam)

Čtyřlístek 555 (2013)
Kdo nehraje, neprohraje (číslo + seznam)
Kdo nehraje neprohraje (příběh má jiný název)

Čtyřlístek 557 (2013)
Rybářský závod (číslo + příběh + seznam 557)
Divoká říčka (seznam - původní název v 541-551,554)
Rybářské závody (seznam - původní název v 555,556,558 + náhled v 556)

Čtyřlístek 558 (2013)
Bohaté Vánoce (číslo + příběh, velikost písmen stanovena)
Bohaté vánoce (seznam)
Chudé vánoce (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 559+560 (2013)
Cesta kolem Světa (příběh v dvojčísle Záhadné vejce)
Cesta kolem světa (teoreticky, ale v příběhu jde o rybník Svět)

Čtyřlístek 562 (2014)
Nejcennější trofej (číslo + příběh + seznam)
Olympiáda (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 564 (2014)
Slůně Gaia (číslo + příběh + seznam)
Slůně Síta (seznam v 561)
Slůně Gaya (náhled v 563)

Čtyřlístek 568 (2014)
Chrám slunce (číslo + příběh + seznam)
Chrám Slunce (teoreticky)

Čtyřlístek 572 (2014)
Zachraňte Dina (číslo + příběh + seznam)
Dinosauři (seznam v 562-567)
Donosauři (původní seznam na Myšpulín.cz)
Donosauři v akci (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 576 (2014)
Zádrhelův zádrhel (číslo + příběh + seznam)
Zádrhelův Zádrhel (v e-shopu Myšpulín.cz, v příběhu se nevyskytují dva Zádrhelové)

Čtyřlístek 577 (2014)
Cukrárna U Terezy (číslo + příběh, velikost písmen stanovena)
Cukrárna u Terezy (seznam)

Čtyřlístek 578 (2014)
Červený leopard (číslo + příběh + seznam)
Nepolapitelný leopard (seznam v 561-575)

Čtyřlístek 583 (2015)
Pinďa straší (číslo + příběh + seznam)
Pinďa starší (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 585 (2015)
Hledá se duha (číslo + příběh + seznam)
Duháček (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 587 (2015)
Kvarteto z Třeskoprsk (číslo + příběh + seznam)
Pražské jaro (seznam v 581-582)

Čtyřlístek 589+590 (2015)
Mistři převleků (číslo + jeden z příběhů)
Mistři převleku (náhled v 588)

Čtyřlístek 592 (2015)
Dupni na to! (číslo + příběh + seznam)
Dupni na to (přehled na Čtyřlístek.cz, v e-shopu Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 593 (2015)
Na vodě v Pohodě (číslo + příběh + seznam, velikost písmen stanovena podle ročníkového přehledu na Čtyřlístek.cz)
Na vodě v pohodě (seznam)
Příroda to zařídí (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 595 (2015)
Není raketa jako raketa (číslo + příběh + seznam)
Není balon jako balon (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 599+600 (2015)
Šestistovka (číslo)
Vánoce jinak (jeden z příběhů, původní seznam na Myšpulín.cz)
Jubileum 600 (jeden z příběhů, název uvnitř čísla a lze tak přečíst z úvodního obrázku, název u vyřešení lušťovek)
Jubileum (přední obálka)

Čtyřlístek 607 (2016)
UF UF UFO (číslo + přehled na Čtyřlístek.cz a Myšpulín.cz)
UF-UF-UFO (příběh má jiný název)
Uf-Uf-Ufo (seznam v 601-608)
Uf Uf Ufo (seznam v 609-618)
UF UF UFO! (náhled v 606)
Uf - Uf- UFO (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 608 (2016)
Zlatý sen (číslo + příběh)
Velká pláň (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 612 (2016)
Černá kočka (číslo + seznam)
Černá kočka přes cestu (příběh má jiný název)

Čtyřlístek 617 (2016)
Templář na Bojkově (číslo + seznam)
Templáři na Bojkově (seznam - původní název v 601-615)

Čtyřlístek 624+625 (2017)
Superpinďa (číslo + jeden z příběhů)
Super Pinďa (jeden z příběhů - původní seznam na Myšpulín.cz - uvedeno včetně názvu druhého příběhu Sněhulák bude)
Sněhulák bude! (falešná druhá obálka + jeden z příběhů)
Sněhulák bude (na spodní části titulní stránky)

Čtyřlístek 632 (2017)
Jezero, otevři se (číslo + příběh + seznam)
Jezero otevři se (náhled v 631)

Čtyřlístek 634+635 (2017)
Závod strašidel (číslo + jeden z příběhů)
Planeta naopak (druhý příběh, název podle obálky)
Planeta Naopak (teoretická možnost)
Když je to naopak (původní seznam na Myšpulín.cz - uvedeno včetně názvu prvního příběhu)

Čtyřlístek 643 (2018)
Sněžní bratři (číslo + příběh)
Mrázoškola (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 644+645 (2018)
Na africké stopě (číslo + jeden z příběhů)
Na stopě v Africe (původní seznam na Myšpulín.cz, náhled v 643)
Týden na řece (druhý z příběhů)
Hausbót (původní seznam na Myšpulín.cz, plánováno do čísla 654+655)

Čtyřlístek 647 (2018)
Ospalá Lhota (číslo + příběh)
Ospalá lhota (přehled na Čtyřlístek.cz a Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 651 (2018)
Domeček splněných přání (číslo + příběh)
Tajná přání (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 654+655 (2018)
Dino má kamaráda (číslo + jeden z příběhů)
Dino volá o pomoc (jeden z příběhů, původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 656 (2018)
Doktor orel (číslo + příběh, velikost písmen podle seznamu)
Čtyřlístek a orel (původní seznam na Myšpulín.cz)
Doktor Orel (přehled na Čtyřlístek.cz a Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 659+660 (2018)
Upíří Vánoce (číslo + jeden z příběhů, velikost písmen podle pravopisu)
Upíří vánoce (přehled na Čtyřlístek.cz a Myšpulín.cz)
Sníh na Kilimandžáru (druhý z příběhů)
Za sněhem do Afriky (původní seznam na Myšpulín.cz, náhled v 658)
Na lyže do Afriky (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 664+665 (2019)
Slavíme narozeniny (číslo + jeden z příběhů)
Slavíme padesátku (původní seznam na Myšpulín.cz)
Štěstí a odvaha (druhý z příběhů + přední obálka)
Štěstí a Odvaha (teoreticky - názvy dvou soch)

Čtyřlístek 666 (2019)
Tajemná jeskyně (číslo + příběh + seznam)
Jeskyně Modrloch (seznam - původní název v 661-663, pak až do čísla 670 seznam chyběl)

Čtyřlístek 672 (2019)
Okurková sezona (číslo + příběh + seznam)
Okurková sezóna (seznam - původní název v 661-671, náhled v 671)

Čtyřlístek 676 (2019)
Čtyřlístek hasí! (číslo + seznam)
Čtyřlístek hasí (příběh má jiný název)

Čtyřlístek 679+680 (2019)
Vánoční zvoneček (číslo + jeden z příběhů)
Ztracený zvoneček (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek 682 (2020)
Šachy s Vikingem (číslo + příběh, velikost písmen podle seznamu)
Šachy s vikingem (podle pravopisu také možné)

Čtyřlístek 697 (2020)
Dodo není hloupý (číslo + příběh + seznam)
Není dodo jako dodo (seznam - původní název v 681-693)

Čtyřlístek 701 (2021)
Hvězdy internetu (číslo + příběh + seznam)
Youtubeři (náhled v čísle 699+700)

Čtyřlístek 711+712 (2021)
Vševěd popleta (číslo + jeden z příběhů)
Pozor na Minotaura (druhý příběh)
Pozor na Minotaura! (náhled v čísle 710)

Čtyřlístek 714 (2021)
Na Měsíc na měsíc (číslo + příběh, velikost písmen podle seznamu)
Na měsíc na Měsíc (na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek 743+744 (2023)
Bublet (číslo + jeden z příběhů)
Fair Play (druhý příběh, název podle obálky)
Fair play (teoretická možnost)Speciály

Za nejzákladnější se považuje název čísla na přední obálce sešitu. Název je zapsán někdy jen velkými písmeny, někdy je zase jen první slovo velkými. Speciály Čtyřlístku nemají seznam nadcházejících čísel, proto se není čeho chytit při psaní velkých písmen (kromě pravopisu samozřejmě).
Červeně jsou označeny případy, kdy se jméno příběhu neshoduje s názvem čísla, i když jde jen o interpunkci. U speciálů existuje několik případů, kdy číslo obsahuje více krátkých příběhů a jednotící název je napsán jen na titulní stránce sešitu.
Modře jsou vyznačeny jakékoliv změny při reedicích, kterých moc nebylo.
Zeleně jsou obarveny ostatní alternativní názvy, například varianty zápisu (velikosti písmen) vycházející z možností pravopisu, nebo jak jsou k vidění na různých internetových seznamech (např. na oficiálních stránkách Čtyřlístku, ale ten obsahuje i mnoho chyb v pořadí, tak se nedá brát zcela vážně). Tento případ je zmíněn pouze v případě, když přináší ještě další možnost názvu.
Žlutě jsou zvýrazněny příběhy a sešity s neujasněnou velikostí písmen.

křížovkový speciál (1990)
Křížovky Čtyřlístku (číslo)
Pohádkové dobrodružství (příběh má jiný název)
Křížovky Čtyřlístku - Pohádkové dobrodružství (teoretická možnost, na obálce je velkým písmem "Křížovky Čtyřlístku" a malý dodatek "Pohádkové dobrodružství")

zvláštní číslo (1990)
Vánoční příběhy (číslo)
Ještě jeden stromeček (příběh má jiný název)
Vánoční příběhy Čtyřlístku (zadní strana obálky)

zvláštní číslo (1991)
Prázdninové příběhy (číslo)
Poklad delfínů (příběh má jiný název)
Prázdninové příběhy Čtyřlístku (zadní strana obálky)

Čtyřlístek Speciál 1/1993 (1993)
Dobrodružství s Fantómem (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta - je to jméno)
Dobrodružství s fantómem (teoretická možnost)

Čtyřlístek Speciál 2/1993 (1993)
Fifinčina kuchařka (číslo, jednotící název pro více kratších příběhů uvnitř čísla)

Čtyřlístek Speciál 1/1994 (1994)
Indiánský poklad (číslo)
Poklad indiánů (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 5/1994 (1994)
Bobíkova kuchařka (číslo, jednotící název pro více kratších příběhů uvnitř čísla)

Čtyřlístek Speciál 6/1994 (1994)
Pohádkový rok (číslo, jednotící název pro více kratších příběhů uvnitř čísla)

Čtyřlístek Speciál 3/1995 (1995)
Dobrodružství s hejkalem (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta - není to jméno)
Dobrodružství s Hejkalem (nesprávná možnost v několika internetových seznamech)

Čtyřlístek Speciál 7/1995 (1995)
Putování se Čtyřlístkem (číslo, jednotící název pro více kratších příběhů uvnitř čísla)

Čtyřlístek Speciál 8/1995 (1995)
Dobře vypečené Vánoce (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta)
Dobře vypečené vánoce (teoretická možnost - ne nezbytně špatně podle PČP)

Čtyřlístek Speciál 2/1996 (1996)
Dobrodružství s Žolíkem (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta)
Dobrodružství s žolíkem (teoretická možnost)

Čtyřlístek Speciál 4/1996 (1996)
Dobrodružství v zoo (číslo + příběh, velikost písmen podle pravopisu)
Dobrodružství v ZOO (teoretická nesprávná možnost)

Čtyřlístek Speciál 7/1996 (1996)
Čtyřlístek a zvířátka (číslo, jednotící název pro více kratších příběhů uvnitř čísla)

Čtyřlístek Speciál 8/1997 (1997)
Čtyřlístek sportuje (číslo, jednotící název pro více kratších příběhů uvnitř čísla)

Čtyřlístek Speciál 1/1998 (1998)
Dobrodružství na internetu (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta)
Dobrodružství na Internetu (teoretická možnost)

Čtyřlístek Speciál 8/1998 (1998)
Letem světem (číslo, jednotící název pro více kratších příběhů uvnitř čísla)

Čtyřlístek Speciál 5/1999 (1999)
Žlutý skřítek Kapoan (číslo + příběh)
Žlutý skřítek Kapoán (přehled na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek Speciál 8/1999 (1999)
Z pohádky do pohádky (číslo, jednotící název pro více kratších příběhů uvnitř čísla)

Čtyřlístek Speciál 7/2000 (2000)
Tajemství kmene Havranů (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta)
Tajemství kmene havranů (teoretická, ale nesprávná možnost)

Čtyřlístek Speciál 8/2000 (2000)
Rok se Čtyřlístkem (číslo, jednotící název pro více kratších příběhů uvnitř čísla)

Čtyřlístek Speciál 4/2001 (2001)
Zachraňte Sněhurku! (číslo + příběh)
Zachraňte Sněhurku (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 7/2001 (2001)
Křížem krážem! se Čtyřlístkem (číslo, jednotící název pro více kratších příběhů uvnitř čísla)
Křížem krážem se Čtyřlístkem (teoretická možnost)

Čtyřlístek CD-Romek 15 (2001)
Na turnaji (číslo, název odhadnut - "Čtyřlístek" z názvu časopisu není součástí názvu čísla)
Čtyřlístek na turnaji (příběh má jiný název)

Čtyřlístek CD-Romek 16 (2001)
Na plese (číslo, název odhadnut podle internetových stránek - úplně chybí na přední obálce!)
Čtyřlístek na plese (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 8/2002 (2002)
Zajatci na Pomerančovém ostrově (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta)
Zajatci na pomerančovém ostrově (teoretická, ale nesprávná možnost)

Čtyřlístek CD-Romek 20 (2002)
Čarodějnice (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta)
Čtyřlístek a čarodějnice (příběh má jiný název)

Čtyřlístek CD-Romek 21 (2002)
V pohádkové zemi (číslo, název odhadnut - "Čtyřlístek" z názvu časopisu není součástí názvu čísla)
Čtyřlístek v pohádkové zemi (příběh má jiný název)

Čtyřlístek CD-Romek 22 (2002)
Kde se vzali tu se vzali (číslo)
Kde se vzali, tu se vzali (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 1/2003 (2003)
Lektvar lektvarů (číslo + příběh)
Lektvar (přehled na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek Speciál 8/2003 (2003)
Veselé Vánoce (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta)
Veselé vánoce (teoretická možnost - ne nezbytně špatně podle PČP)

Čtyřlístek CD-Romek 34 (2004)
Hádky s Gabrielem (číslo)
Hrátky s Gabrielem (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 2/2005 (2005)
Létající talíře (číslo)
Létající talíře nad Třeskoprsky (příběh má jiný název)

zvláštní číslo (2007)
Sůl nad zlato (číslo + příběh, reedice 2010 - název smazán u příběhu, ale přidána úvodní obrázková stránka s názvem příběhu)

Čtyřlístek Speciál 1/2012 (2012)
Pra pra automobil (číslo)
Na tříkolce za zlodějem (příběh má jiný název)
Prapraautomobil (teoretická možnost)

Ahoj, tady Fifi 3 (2013)
Mexický příběh (číslo)
Popokatepetl (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název + název čísla podle náhledu ve Čtyřlístku 548)

Ahoj, tady Fifi 4 (2013)
Do Austrálie za klokany (číslo)
Australská kapela (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 4/2014 (2014)
Pohádkový svět (číslo)
Bramborová pohádka (příběh má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 5 (2014)
Za královnou do Velké Británie (číslo)
Cirkus Grand (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 6 (2014)
Italské prázdniny (číslo)
Italské putování (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 7 (2014)
Barevná Afrika (číslo)
Svatební cesta (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 1/2015 (2015)
Pozor, natáčíme! (číslo + příběh)
Pozor, natáčíme (přehled na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek Speciál 2/2015 (2015)
Hokej, to je hra! (číslo + příběh)
Hokej, to je hra (v e-shopu Myšpulín.cz)
Hokej je hra (přehled na Čtyřlístek.cz)
Hokej, te hra (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek Speciál 3/2015 (2015)
Jedeme na safari (číslo + příběh, velikost písmen odhadnuta podle přehledu na Čtyřlístek.cz)
Jedeme na Safari (v e-shopu Myšpulín.cz)

Čtyřlístek Speciál 4/2015 (2015)
Dobyvatelé pólů (číslo + příběh)
Dobyvatelé pólu (původní seznam na Myšpulín.cz)

Ahoj, tady Fifi 9 (2015)
Kanadské dobrodružství (číslo)
Kanadská jízdní (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 12 (2015)
Indické dobrodružství (číslo)
Tádž Mahal (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 2/2016 (2016)
Čáry, máry, magie! (číslo + příběh)
Čáry máry magie (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek Speciál 3/2016 (2016)
Velký archeolog pólů (číslo)
Královna Menifa (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 4/2016 (2016)
Na střeše světa (číslo)
Himálajské dobrodružství (příběh má jiný název)

zvláštní číslo (2016)
Na Lipně bude líp! (číslo)
Na Lipně bude líp (příběh má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 13 (2016)
Egypt poslední tajemství (číslo)
Královna ze Sáby (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)
Tajemný Egypt (původní seznam na Myšpulín.cz)

Ahoj, tady Fifi 14 (2016)
Ve víru tance (číslo)
Ples na hradě (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 15 (2016)
Všechny barvy Ria (číslo)
Zachráněná soutěž (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 16 (2016)
Kouzelné bylinky (číslo+příběh)
Do světa čar a kouzel (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek Speciál 1/2017 (2017)
Tajemství šéfkuchaře (číslo)
Mistr šéfkuchař (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 2/2017 (2017)
Kamarádi ze zoo (číslo, velikost písmen podle pravopisu)
V zoo straší (příběh má jiný název, velikost písmen podle pravopisu)
Kamarádi ze Zoo (seznam na Myšpulín.cz, přehled na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek Speciál 3/2017 (2017)
Vzhůru ke hvězdám (číslo)
Žvýkačkové závody (příběh má jiný název)
Vzhůru ke hvězdám! (původní seznam na Myšpulín.cz)

Ahoj, tady Fifi 17 (2017)
Do světa módy (číslo)
V zajetí módy (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 18 (2017)
Do světa filmu (číslo)
Filmová hvězda (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 19 (2017)
Kuchyně celého světa (číslo)
Škodík kuchyňský (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)
Fifinka kuchařkou (původní seznam na Myšpulín.cz)

Ahoj, tady Fifi 20 (2017)
Za zvířátky na Madagaskar (číslo)
Ztracený lemur (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 1/2018 (2018)
Zimní radovánky (číslo)
Zimní triatlon (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 2/2018 (2018)
Svět dinosaurů (číslo)
Nečekaná návštěva (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 3/2018 (2018)
Magická Amazonka (číslo)
Dobrodružství v džungli (příběh má jiný název)
Do nitra Amazonky (původní seznam na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek Speciál 4/2018 (2018)
Mezi rytíři (číslo)
Čtyřlístek mezi rytíři (příběh má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 21 (2018)
Pod hladinou moře (číslo)
Fifi a mořský koník (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 22 (2018)
Princezna na zámku (číslo)
Zámecké kouzlo (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)
Fifi zámeckou paní (původní seznam na Myšpulín.cz)

Ahoj, tady Fifi 24 (2018)
Hvězda krasojízdy (číslo + příběh)
Fifinka krasojezdkyně (původní seznam na Myšpulín.cz)
Hvězda Krasojízdy (přehled na Myšpulín.cz)

Čtyřlístek Speciál 1/2019 (2019)
Kdo tady straší? (číslo)
Čarování s bílou paní (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 2/2019 (2019)
Šťastnou cestu! (číslo)
Vítězný pradědeček (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 4/2019 (2019)
Kouzelné Vánoce (číslo)
Pytel plný štěstí (příběh má jiný název)
Kouzelné vánoce (přehled na Myšpulín.cz)
Na Vánoce, dlouhý noce! (původní seznam na Myšpulín.cz)

Ahoj, tady Fifi 25 (2019)
Tajemství za oponou (číslo)
V loutkovém divadle (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 26 (2019)
Nejlepší kamarád (číslo)
Pejsek hrdina (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 27 (2019)
Barevná paleta (číslo)
Případ v galerii (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Ahoj, tady Fifi 28 (2019)
Do světa pohádek (číslo)
Popletený princ (příběh seriálu Ahoj, tady Fifi má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 2/2020 (2020)
Do botanické zahrady (číslo)
Kouzelná květina (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 4/2020 (2020)
Co se děje v lese (číslo)
Šrotík zasahuje (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 1/2021 (2021)
Velký detektiv (číslo)
Ztracená Fifinka (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 2/2021 (2021)
Letecký den (číslo)
Létající pradědeček (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 3/2021 (2021)
Hurá za indiány (číslo)
Indiánům na stopě (příběh má jiný název)
Mezi indiány (původní seznam na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek Speciál 4/2021 (2021)
Extra vydání (číslo + příběh)
Zvláštní vydání (původní seznam na Čtyřlístek.cz, kolidovalo by s příběhem z čísla 100)

Čtyřlístek Speciál 1/2022 (2022)
Vyřešená záhada (číslo)
Záhada z jezera (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 2/2022 (2022)
Mrak na útěku (číslo)
Počasí na draka (původní seznam na Čtyřlístek.cz)

Čtyřlístek Speciál 3/2022 (2022)
Táboráku plápolej (číslo)
Táborová bojovka (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 4/2022 (2022)
Jedeme na hory (číslo)
Poklad skalních skřítků (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 1/2023 (2023)
Patálie s Thálií (číslo)
Kouzelná flétna (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 2/2023 (2023)
Kočka není pes (číslo)
Není kočka jako kočka (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 3/2023 (2023)
Chyťte špióna (číslo)
Supertajná mise (příběh má jiný název)

Čtyřlístek Speciál 4/2023 (2023)
Okno do zítřka (číslo)
Svaly z budoucnosti (příběh má jiný název)Knihy

Komiksové knihy mají buď originální název, nebo se jmenují podle jednoho z příběhů uvnitř (výjimečně podle dvou).
Červeně jsou označeny případy, kdy je název příběhu uveden pouze na titulní stránce knihy a už ne přímo u komiksových obrázků. Nebo když je v knize pouze jeden příběh a přesto se názvy liší.
Oranžově jsou vyznačeny názvy ze seznamů uvnitř knihy, pokud nesouhlasí s názvem příběhu.
Modře jsou vyznačeny jakékoliv změny při reedicích komiksových knih a příběhů v nich.
Zeleně jsou obarveny ostatní možnosti v nejasnosti názvu.

komiksová kniha (1988)
Poklad kapitána Kida (příběh z knihy Poklad kapitána Kida/Jak se chodí do pohádky, první kapitola je bezejmenná)

komiksová kniha (1988)
Jak se chodí do pohádky (příběh z knihy Poklad kapitána Kida/Jak se chodí do pohádky, první kapitola je bezejmenná)

komiksová kniha (1991)
Muž z budoucnosti (kniha, reedice 2008 - příběh přejmenován)
Zajatec minulého času (příběh má jiný název než kniha, mylně považováno za název první kapitoly - první kapitola je bezejmenná)

komiksová kniha (1992)
Nebezpečný ostrov (kniha, název příběhu podle obálky, název není přímo v příběhu ale na oddělené obrázkové stránce, i názvy kapitol mají svou stránku)

komiksová kniha (1992)
Strašidla v nesnázích (kniha, název příběhu podle obálky, reedice 2008 - název příběhu doplněn na první stránku komiksu)

komiksová kniha (1995)
Zelná historie (příběh v knize Zajatci oceánu, "Stroj na počasí" je spíš název první kapitoly, ale další kapitoly nemají čtyřlístkovský grafický nadpis jako první)
Zelná historie - Stroj na počasí (teoretická možnost pokud není "Stroj na počasí" jméno první kapitoly, ale součást názvu příběhu, pak by byla první kapitola bezejmenná)
Zelená historie - stroj na počasí (seznam v knize)
Zelená historie (teoretická možnost podle překlepu v seznamu knihy)
Stroj na počasí (reedice 2010 - celý příběh přejmenován jen na "Stroj na počasí". Úplně vymazáno "Zelná historie". Původní název první kapitoly povýšen na jméno celého příběhu a ponovu první kapitola je bezejmenná. Názvy dalších kapitol převedeny do čtyřlístkovských grafických nadpisů)

komiksová kniha (1995)
Zajatci oceánu (kniha + příběh)
Zelená historie (seznam v knize, tiskařský šotek)

komiksová kniha (2001)
Záhada faraónovy hrobky (kniha a jeden příběh z knihy)
Záhada faraonovy hrobky (reedice 2021 - příběh přejmenován)
Čtyřlístek a záhada faraonovy hrobky (reedice 2021 - kniha s jiným názvem)

komiksová kniha (2003)
Čtyřlístek v pohádkovém lese (příběh v knize Tajemství Atlantidy)
Pohádkový les (seznam v knize)

komiksová kniha (2008)
Mamut Jogi (kniha + příběh)
Příběh mamuta Jogiho (reedice 2010 - rychlé shrnutí děje příběhu na 4 stránkách, použity obrázky z příběhu doplněné o vysvětlující text)

komiksová kniha (2010)
Vločka, dcera Jogiho (kniha + příběh)
Vločka dcera Jogiho (teoretická možnost, na titulní stránce není čárka, ale na hřbetu knihy je)

komiksová kniha Edice 4 (2010)
Kouzelná vařečka (příběh v knize 4 tajemství Čtyřlístku + seznam v knize)
Jak se Fifinka naučila vařit (podtitul příběhu, uveden na titulní stránce na rozdíl od odpravdového názvu příběhu, uveden i v seznamu v knize)

komiksová kniha Edice 4 (2010)
Trosečníci v čase (příběh v knize 4 tajemství Čtyřlístku + seznam v knize)
Jak Myšpulín ukázal svoji chytrost (podtitul příběhu, uveden na titulní stránce na rozdíl od odpravdového názvu příběhu, uveden i v seznamu v knize)

komiksová kniha Edice 4 (2010)
Král Moucha (příběh v knize 4 tajemství Čtyřlístku + seznam v knize)
Jak se Bobík stal silným (podtitul příběhu, uveden na titulní stránce na rozdíl od odpravdového názvu příběhu, uveden i v seznamu v knize)

komiksová kniha Edice 4 (2010)
Antarktida (příběh v knize 4 tajemství Čtyřlístku + seznam v knize)
Jak se Pinďa přestal bát (podtitul příběhu, uveden na titulní stránce na rozdíl od odpravdového názvu příběhu, uveden i v seznamu v knize)

komiksová kniha (2012)
Čtyřlístek ve filmu (kniha)
Kámen mudrců (příběh má jiný název než kniha)
Příběh, který inspiroval film Čtyřlístek ve službách krále (podtitul knihy)
Příběh, který inspiroval celovečerní animovaný s postavami Čtyřlístku... (podtitul příběhu)

reedice komiksové knihy (2014)
Se Čtyřlístkem kolem světa (kniha)
Cesta kolem světa (příběh má jiný název než kniha + součást názvu původního vydání knihy (1990))

komiksová kniha Edice 4 (2014)
4 detektivní příběhy Čtyřlístku (kniha)
4 detektivní příběhy (původní náhled obálky na internetu)

reedice komiksové knihy (2015)
Čtyřlístek a elixír neviditelnosti (kniha)
Elixír neviditelnosti (jeden příběh z knihy má jiný název než kniha)

reedice komiksové knihy (2016)
Čtyřlístek a záhadná karta (kniha)
Záhadná karta (jeden příběh z knihy má jiný název než kniha)

reedice komiksové knihy (2017)
Jak se chodí do pohádky se Čtyřlístkem (kniha)
Jak se chodí do pohádky (jeden příběh z knihy má jiný název než kniha)

reedice komiksové knihy (2018)
Čtyřlístek na nebezpečném ostrově (kniha)
Nebezpečný ostrov (příběh má jiný název než kniha)

reedice komiksové knihy (2020)
Čtyřlístek a kouzelný klobouk (kniha)
Kouzelný klobouk (jeden příběh z knihy má jiný název než kniha)

reedice komiksové knihy (2021)
Čtyřlístek a záhada faraonovy hrobky (kniha)
Záhada faraonovy hrobky (jeden příběh z knihy má jiný název než kniha)

reedice komiksové knihy (2022)
Čtyřlístek a tajemství Atlantidy (kniha)
Tajemství Atlantidy (jeden příběh z knihy má jiný název než kniha)

reedice komiksové knihy (2023)
Čtyřlístek: Poklad kapitána Kida (kniha)
Poklad kapitána Kida (příběh má jiný název než kniha)

Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Lapka a ŤapkaLapka a Ťapka Čtyřlístek stále nosí štěstíČtyřlístek stále nosí štěstí Knížky (Němeček)Knížky (Němeček) Animovaný seriálAnimovaný seriál Vytaženo z šuplíkuVytaženo z šuplíku
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru