Knihovnička Čtyřlístek » Analýzy a hodnocení » Krátké Velké dobrodružství Čtyřlístku
další články z kategorie Analýzy a hodnocení
Krátké Velké dobrodružství Čtyřlístku

Krátké Velké dobrodružství Čtyřlístku Po šesti číslech prvního ročníku přišlo s číslem 7, prvním v 2. ročníku, hned několik změn. Formát sešitu se zmenšil, počet stran zvýšil a hlavně příběh Čtyřlístku zabíral úplně všechny stránky, na jiný seriál se nedostalo. Několik indícií napovídá, že příběh sedmého čísla Velké dobrodružství Čtyřlístku byl původně napsán a nakreslen mnohem kratší, tak dlouhý jako v prvních 6 číslech, a že doplněn o další děj a stránky byl až dodatečně. Pojďme se podívat, jaké argumenty pro tuto domněnku hovoří.

Čtěte také:
Příběhy Čtyřlístku 1970 (Velké dobrodružství Čtyřlístku)
Velké dobrodružství třikrát jinak (přehled reedic příběhu)


  • Komiksové strany mají v 7. čísle i nadále 4 řádky okének, výška k šířce strany mají stejný poměr jako dříve. Příběh tedy klidně mohl být nakreslen pro větší formát papíru, na jakém bylo vytištěno prvník šest čísel v prvním ročníku.
  • Komiksový příběh je poprvé protkán vyprávěcími textovými stránkami s ilustracemi (dalo by se říci výplňovými, aby se sešit nafoukl).
  • Celý příběh je vyprávěn retrospektivně. Po úvodních dvou nekomiksových stranách se začne odvíjet příběh "jak to tenkrát bylo". Když hlavní vyprávění skončí, vrátí se příběh "do budoucnosti" s krátkým nekomiksovým uzavřením. Toto nezvyklé "orámování" příběhu je u Čtyřlístku velmi vzácné. Možná má jen příběh natáhnout na potřebný počet stran.
  • Reedice sešitu v roce 1992 přináší alternativní komiksový začátek příběhu, který v původním vydání nebyl!
  • Ani ne v polovině se příběh zlomí, zcela se změní prostředí a ráz. První část vypráví o únosu Myšpulína, Zádrhelovi a zločinném robotovi. Zde by mohl celý příběh naprosto plnohodnotně skončit. Místo toho následuje druhá část, která vypráví o náhlém zmizení zadrženého Zádrhela, jeho útěku a pátrání Čtyřlístku po Zádrhelovi na tajemném ostrově.
  • Pokud vynecháme všechny textové stránky, doplníme na začátku o vypuštěnou alternativní komiksovou stranu a ukončíme vyprávění v místě zlomu, dostaneme se na počet komiksových stran devět, stejných devět jako bylo běžné v prvních šesti číslech!


Rekonstrukce krátkého čísla 7

Je tedy opravdu možné, že číslo sedm mělo původně vypadat úplně stejně jako čísla 1 - 6. Velikostí sešitu, přítomností dalších seriálů a hlavně délkou příběhu Čtyřlístku. Pro větší názornost si zkusíme takové sedmé číslo zrekonstruovat stránku po stránce.
Termín Dlouhé č. 7 bude označovat oficiálně vydanou 32stránkovou variantu sešitu s dlouhým příběhem Čtyřlístku, zatímco Krátké č. 7 bude (domnělá) nevydaná 24stránková verze sešitu (podobná číslům 1 až 6) pouze s kratkým příběhem Čtyřlístku, zato s dalšími seriály v sešitě.

1 titulní strana
Sešit Krátkého č. 7 by měl stejné rozměry jako čísla 1 až 6, větší než Dlouhé č. 7. Titulní obrázek si musíme domyslet jiný, protože Dlouhé č. 7 zobrazuje výjev z druhé části příběhu, kterou Krátké č. 7 neobsahuje. Hlavním tématem Krátkého č. 7 je potyčka se zločinným robotem, měla by i titulní stránka obsahovat takový motiv. Na stránce je vyobrazen jen jeden člen Čtyřlístku, přesně ve stylu prvního ročníku.
Název Dlouhého č. 7 - Velké dobrodružství Čtyřlístku - musí pryč, pro Krátké č. 7 už neodpovídá. Ve stylu čísel 1-6 musí obsahovat název slovo Čtyřlístek, přiléhavým jménem by mohlo být Čtyřlístek a zlý robot (větší obrázek).


strana 2
Druhá stránka patřila v prvním ročníku listárně a kontaktu se čtenáři, v druhém ročníku rubrika naprosto chyběla a vrátila se až v ročníku třetím. V našem zrekonstruovaném Krátkém č. 7 ale přesně ve stylu prvního ročníku listárna nechybí.


3 strana 3
Na třetí straně sešitu začíná komiksový příběh Čtyřlístku. Z Dlouhého č. 7 vynecháváme dvě začáteční nekomiksové stránky. Jako první stránku příběhu Krátkého č. 7 zařadíme tu stránku, kterou začínala reedice sedmého čísla z roku 1992 - komiksovou stránku, která v Dlouhém č. 7 vůbec nebyla! V reedici 1992 je místo první řádky obrázkových panelů vložen (zřetelně nově doplněný) obyčejnými písmeny vytištěný název Velké dobrodružství Čtyřlístku. Stejně jako u názvu sešitu se musíme tohoto titulu zbavit. Není ale nutné opakovat název z titulní stránky, všechna čísla prvního ročníku se jmenovala jinak než samotný příběh Čtyřlístku v nich. Jak by se příběh měl jmenovat se inspirujeme na konci druhé ze dvou vynechaných stran Dlouhého č. 7, kde se jasně praví (graficky vyvedeným nadpisem), jak se vyprávěný příběh jmenuje - Myšpulínův 3333. vynález.

4 strana 4
4. strana sešitu obsahuje 2. stranu příběhu, žádný rozdíl mezi Krátkým č. 7 a Dlouhým č. 7.

5 strana 5
5. strana sešitu obsahuje 3. stranu příběhu, žádný rozdíl mezi Krátkým č. 7 a Dlouhým č. 7.

6 strana 6
6. strana sešitu obsahuje 4. stranu příběhu, žádný rozdíl mezi Krátkým č. 7 a Dlouhým č. 7.

7 strana 7
7. strana sešitu obsahuje 5. stranu příběhu, žádný rozdíl mezi Krátkým č. 7 a Dlouhým č. 7.

8 strana 8
8. strana sešitu obsahuje 6. stranu příběhu, žádný rozdíl mezi Krátkým č. 7 a Dlouhým č. 7.

9 strana 9
9. strana sešitu obsahuje 7. stranu příběhu, žádný rozdíl mezi Krátkým č. 7 a Dlouhým č. 7.

10 strana 10
10. strana sešitu obsahuje 8. stranu příběhu, žádný rozdíl mezi Krátkým č. 7 a Dlouhým č. 7.

11 strana 11
11. strana sešitu obsahuje 9. stranu příběhu, žádný rozdíl mezi Krátkým č. 7 a Dlouhým č. 7, až na jednu drobnost. Zde příběh Dlouhého č. 7 zdánlivě končí, ale polapený Zádrhel náhle uprchne a děj se přesune úplně jinam. Na posledním obrázku Dlouhého č. 7 Fifinka praví: "Páni! Kde je Zádrhel? Rychle na letiště!" Aby příběh Krátkého č. 7 nekončil takto otevřeně, musel by být poslední obrázek vypadat jinak (třeba Zádrhel v poutech), nebo by stačilo upravit Fifinčinu repliku na "Páni! Kde je Zádrhel? Však my ho chytíme někdy příště!"

strany 12-14
Další díl příhod a vyprávění ilustrovaných Václavem Junkem. Ve skutečnosti se do Čtyřlístku už nikdy nevrátily.

strana 15
7. díl seriálu Kryštofek a Pidivízek Jaroslava Němečka.
Číslo 6 přineslo poslední díl, ale třeba leží někde v archívu kreslíře nikdy nevydaný díl.

16 strany 16-20
3. díl seriálu Alenka a Vašek kreslíře Adolfa Borna a scénáristy Svatopluka Hrnčíře. Na rozdíl od jiných vedlejších seriálů z prvního ročníku se tento po roční přestávce do časopisu vrátil (v druhém ročníku časopisu nebylo místo pro další seriály). Předpokládejme, že by to byl díl Vaškova kouzloběžka, který nakonec vyšel až v třetím ročníku v čísle 13, hned jak se opětovně změnila skladba časopisu a Čtyřlístek pustil zase do sešitu i jiné hrdiny. Příběh má 5 stran stejně jako první dva díly, zatímco od čtvrtého dílu obsahovaly příhody stran šest. Je tedy možné, že příběh byl připraven už do 7. čísla, ale musel si rok počkat.

strany 21-22
Hádanky, křížovky, hříčky, omalovánky...

strana 23
Tři krátké příběhy převzatého seriálu Artur mezi námi, který ve skutečnosti vyšel v 6. čísle poprvé a naposledy.

strana 24
7. díl seriálu Svetřík a Flik Jaroslava Němečka.
I u tohoto seriálu byl díl z čísla 6 poslední, což neznamená, že někde v šuplíku nemá pan Němeček nějaký nepublikovaný.


Tím končí naše rekonstrukce Krátkého č. 7. Není známo, proč při druhém ročníku redakce tak výrazně změnila uspořádání časopisu (a u třetího ročníku počínaje číslem 13 přišla další změna, kdy velikost sešitu zůstala sice jako u 2. ročníku, ale vrátily se další seriály, jako u 1. ročníku).
Pouze u sedmého čísla lze uvažovat, že bylo původně vymyšleno jako kratší a až následně prodlouženo. Pokud se protahovalo sedmé dobrodružství na větší počet stran, proběhla tato změna ještě před napsáním a nakreslením osmého příběhu.
U osmého až dvanáctého čísla už nenajdeme po sobě jdoucích devět komiksových stran, které by vytvořily kratší uzavřené dobrodružství. U nich je spíš patrnější ještě větší epizodičnost. Např. v 8. příběhu Létající koberec se Čtyřlístek dostane do pohádky. Každý ze čtveřice prožije svůj pohádkový příběh a nakonec se zase sejdou dohromady. Podobný princip je zopakován i v 9. čísle Ke třem planetám (ve vesmíru) a v čísle 10 - Jeden den v Bubákově (opět v pohádce).


Podle ankety č. 99 se přikláníte k názoru, že mohl opravdu být teoreticky příběh 7. čísla napsán původně jako krátký a prodloužen až později, když se v redakci rozhodlo, že sešit bude obsahovat jen dlouhý příběh Čtyřlístku.První půlstoletí v Třeskoprskách

V roce 2019 vyšla kniha Čtyřlístek: První půlstoletí v Třeskoprskách, která naši předchozí domněnku v mnohém potvrzuje. Jaké informace se zní dozvídáme:
Podle knihy (str. 26) přerod na nový formát proběhl také zjevně "za pochodu" a dle dochovaných podkladů vznikl příběh přepracováním původně devítistránkové verze na třicetistránkovou. Není jasné, jestli si přemostění příběhu textovými pasážemi vymínili sami autoři, nebo zda šlo o rozhodnutí redakční. Druhý důvod by napovídal, že mohlo jít o obrannou strategii, otupit "zápaďácké" komiksové hroty a nedráždit cenzory.

V obrazové příloze v popisku na straně 45 kniha uvádí, že číslo 7 procházelo rozsáhlými redakčními úpravami pravděpodobně rozšiřující původně devítistránkový příběh. Na straně 44 přetiskuje alternativní úvod do příběhu (Zádrhel a jeho banda připravují plán, panel pro název příběhu je prázdný, v tomto rekonstrukčním článku označeno jako strana 3). Kniha uvádí, že jde o nikdy nepoužitou stránku, my ovšem víme, že byla využita pro upravenou reedici čísla 7 v roce 1992.
Strana 45 přináší opravdu nikdy nepoužitou stránku ze závěru příběhu, která obsahuje obrázek se Čtyřlístkem jak odplouvá v ponorce od ostrova, na kterém vysadil vztekajícího se Zádrhela. Spodní část stránky je prázdná a je na ní místo pro textovou pasáž. Obrázky ze stran 44 a 45 jsou bez textu a barev.

1 titulní strana
Strana 51 přetiskuje celostránkový obrázek s Bobíkem, Pinďou, Fifinkou a zlým robotem. Na obrázku je nápis "a robot golem". (Stejný obrázek se objevil i na jedné z variant přílohového grafického listu.) Kniha spekuluje, že šlo o obrázkovou stránku pro doplnění příběhu nebo alternativní zadní obálku. Podle nás jde ale o původní titulní stránku pro Krátké č. 7, sešit by se tedy původně jmenoval Čtyřlístek a zlý robot a můžeme si ji i zrekonstruovat doplněním názvu časopisu a loga (viz obrázek napravo, více v samostatném článku).
Kniha Čtyřlístek: První půlstoletí v Třeskoprskách nám tedy poskytla materiál pro změnu naší rekonstrukce titulní stránky a názvu příběhu.

Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Josef LamkaJosef Lamka Psali kdysiPsali kdysi Omalovánky 1997-2001Omalovánky 1997-2001 Příběhy 2006Příběhy 2006 Poznej postavuPoznej postavu
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru