Knihovnička Čtyřlístek » Detaily ve Čtyřlístku » Velké dobrodružství třikrát jinak
další články z kategorie Detaily ve Čtyřlístku
Velké dobrodružství třikrát jinak

Velké dobrodružství třikrát jinak Příběh Velké dobrodružství Čtyřlístku vyšel už třikrát. Poprvé ve stejnojmenném sešitě č. 7 v roce 1970, podruhé jako Historické Čtyřlístky v roce 1992 a potřetí v knize Prvních dvanáct příběhů Čtyřlístku z roku 2002. Žádný jiný příběh nemá tak rozdílné verze, proto se na ně v tomto článku podíváme detailně.

Čtěte také:
Rozdíly v reedicích
Rozdíly ve Velkých knihách Čtyřlístku
Příběhy Čtyřlístku 1970 (Velké dobrodružství Čtyřlístku)
Krátké Velké dobrodružství Čtyřlístku


Mezi hlavní rozdíly patří:
  • vypuštění všech textových stránek s ilustracemi v obou reedicích, což znamená jiný začátek a konec příběhu (tímto trpí i reedice příběhů 8-12, ale jen u čísla 7 vypuštění konce mění osud známé vedlejší postavy seriálu)
  • nově vysázený text v reedici 2002, jen s minimálními odlišnostmi (viz též Rozdíly ve Velkých knihách Čtyřlístku)
  • jiná velikost papíru - reedice mají větší rozměr
  • reedice 1992 také střídá jednobarevné a celobarevné stránky, ale jinak než dříve. Navíc je vybarvení jednou nebo více barvami provedeno úplně nově (viz též Rozdíly v reedicích)
  • reedice 1992 přináší alternativní komiksový začátek příběhu, který v původním vydání nebyl! (viz též Rozdíly v reedicích, možné vysvětlení v článku Krátké Velké dobrodružství Čtyřlístku)


A dále následuje porovnání stránky za stránkou. Na odlišný kontrast nehleďte, může být způsoben kvalitou papíru, skenováním a finální úpravou obrázku.
2002 1992 1970

I

Formát Přední obálka je téměř totožná ve všech třech vydáních, až na mírné oříznutí v reedici 1992 nebo zažlucený mrak v reedici 2002.


1 1 1 strana 1
1970 barevná obálka
1992 barevná obálka, oříznutá 2002 barevná obálka, mírné změny

II

Příběh Čtyřlístek vyloví z moře láhev s pozdravným vzkazem od Zádrhela a začíná vzpomínat, jak se to všechno tehdy semlelo...
Formát Stránky s ilustracemi a textem jsou v reedicích zcela vynechány. Příběh už není vyprávěn retrospektivně, chybí jeho úvod (a také závěr), který se odehrává tři roky po hlavních událostech.


2 2 2 strana 2
1970 jednobarevná stránka s textem
1992 chybí
2002 chybí

3 3 3 strana 3
1970 jednobarevná stránka s textem
1992 chybí
2002 chybíIIa

Příběh Zádrhel oznamuje své bandě, že se dozvěděl, že Myšpulín chce sestrojit nového robota. Padouch vymyslel plán, jak Myšpulínova robota získat a použít ho na vykrádání bank.
Formát Největším překvapením reedice 1992 je komiksová stránka, která v původním vydání chyběla. Je zcela jistě nakreslena v roce 1970, ale asi nebyla využita (kvůli možnému přepracování celého příběhu a jeho doplnění o textový začátek a konec). Vrchní panel je ale nahrazen obyčejným nápisem, tam byl možná jiný dříve plánovaný název celého příběhu, nebo tam nikdy žádný nebyl, protože byla stránka vyšktnuta. Stránka ale nepřináší nic, bez čeho by se následující příběh neobešel, dokonce zbytečně prozrazuje předem, co se stejně dočteme o pár stránek dále.


3 3 3 strana 3A
1970 chybí
1992 jednobarevná alternativní stránka, která v původním vydání nebyla
2002 chybíIII

Příběh Myšpulín slaví 3333. vynález. Na procházce ho ale přepadnou Zádrhelovi pomocníci. Myšpulín je přemůže, Zádrhel ho ale praští do hlavy, odvleče do svého doupěte a píchne mu injekci, aby spolupracoval. Myšpulín pak Zádrhelovi ochotně vyrobí robota s dálkovým ovládáním. Zádrhel ale Myšpulína nepropustí, ale uvězní. Na policii si dělají hlavu z další bankovní loupeže provedené robotem. Velitel zavolá o pomoc Čtyřlístku, novinky o ztraceném Myšpulínovi pro ně ale nemá. Čtyřlístek narazí v noci na robota. Robot uklouzne po odhozené Bobíkově kukuřici a Pinďa najde pod robotovým pláštěm vzkaz od Myšpulína. Bobík se převlékne za robota a jde do Zádrhelova doupěte (místo znal ze vzkazu). Bobík vyřídí všechny zloduchy, osvobodí Myšpulína, Zádrhel ale prchne dřív, než se objeví policie. Zádrhel ujel na letiště, kde unesl letadlo a odletěl na svůj ostrov uprostřed Bouřlivého oceánu (posádku donutil s padáky vyskočit z letadla).
Formát Střídavě jednobarevné a celobarevné stránky. V reedici 1992 vybarveno zcela nově, navíc ne vždy jsou jednobarevné a celobarevné tytéž stránky jako původně.


4 4 4 strana 4
1970 barevná stránka
1992 jednobarevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránka

5 5 5 strana 5
1970 barevná stránka
1992 barevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránka

6 6 6 strana 6
1970 jednobarevná stránka
1992 barevná stránka - nově vybarvená
2002 jednobarevná stránka


7 7 7 strana 7
1970 jednobarevná stránka
1992 jednobarevná stránka - nově vybarvená
2002 jednobarevná stránka

8 8 8 strana 8
1970 barevná stránka
1992 jednobarevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránka

9 9 9 strana 9
1970 barevná stránka
1992 barevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránka

10 10 10 strana 10
1970 jednobarevná stránka
1992 barevná stránka - nově vybarvená
2002 jednobarevná stránka


11 11 11 strana 11
1970 jednobarevná stránka
1992 jednobarevná stránka - nově vybarvená
2002 jednobarevná stránka


12 12 12 strana 12
1970 barevná stránka
1992 jednobarevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránka

13 13 13 strana 13
1970 barevná stránka
1992 barevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránkaIV

Příběh Pinďa s Fifinkou stíhají v letadle Zádrhela.
Formát Dvojstránka s obrázkem a textem chybí v obou reedicích.


14 14 14 strana 14
1970 jednobarevná stránka
1992 chybí
2002 chybí


15 15 15 strana 15
1970 jednobarevná stránka s textem
1992 chybí
2002 chybí
V

Příběh Pinďovi a Fifince se porouchá letadlo a spíš ztroskotají než přistanou na ostrově. V tajuplném hostinci je uvítá paní s brýlemi a nápadně se podobající Zádrhelovi, která je ubytuje. Pinďa zjistí, že postele v pokoji se po zmáčknutí vypínače propadnou. Pinďa jde na průzkum celého domu, za obrazem najde tajnou cestu do sklepení, kde se ukrývá spousta truhel s penězi. Pinďa zatáhne za vypínač, je to ale ovládání propadlových postelí, na kterých je svázaná Fifinka. Pinďa ji rozváže a dveřmi se prolomí z domu. Nasednou do letadla a prchají z ostrova nahlásit místo pobytu Zádrhela. Z letiště pak odlétají stíhačky, které Pinďa s Fifinkou navigují. Pinďovi dojde benzín a letadlo spadne do moře. V moři se naštěstí plaví ponorka s Bobíkem a Myšpulínem, kteří kamarády zachrání. V moři najdou i Zádrhela, kterého za trest vysadí na opuštěném ostrově.
Formát Střídavě jednobarevné a celobarevné stránky. V reedici 1992 vybarveno zcela nově, navíc ne vždy jsou jednobarevné a celobarevné tytéž stránky jako původně.


16 16 16 strana 16
1970 barevná stránka
1992 barevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránka

17 17 17 strana 17
1970 barevná stránka
1992 jednobarevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránka

18 18 18 strana 18
1970 jednobarevná stránka
1992 jednobarevná stránka - nově vybarvená
2002 jednobarevná stránka


19 19 19 strana 19
1970 jednobarevná stránka
1992 barevná stránka - nově vybarvená
2002 jednobarevná stránka


20 20 20 strana 20
1970 barevná stránka
1992 barevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránka

21 21 21 strana 21
1970 barevná stránka
1992 jednobarevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránka

22 22 22 strana 22
1970 jednobarevná stránka
1992 jednobarevná stránka - nově vybarvená
2002 jednobarevná stránka

23 23 23 strana 23
1970 jednobarevná stránka
1992 barevná stránka - nově vybarvená
2002 jednobarevná stránka

24 24 24 strana 24
1970 barevná stránka
1992 barevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránka

25 25 25 strana 25
1970 barevná stránka
1992 barevná stránka - nově vybarvená
2002 barevná stránka

26 26 26 strana 26
1970 jednobarevná stránka
1992 jednobarevná stránka - nově vybarvená
2002 jednobarevná stránka
VI

Příběh Za tři roky vyloví Čtyřlístek v Tyrkysovém moři láhev s pozdravným vzkazem od Zádrhela. Čtyřlístek se letí na Zádrhela podívat a pomoct mu z ostrova (to už mu stačilo), Zádrhel ale odletět nechce, na ostrově si zařídil hospodářství a vzkaz poslal jen proto, aby se Čtyřlístek přijel podívat, jak se mu daří.
Formát Stránky s ilustracemi a textem jsou v reedicích zcela vynechány, příběh má v nich dřívější konec bez Zádrhelova napravení tři roky po jeho zanechání na ostrově.


27 27 27 strana 27
1970 jednobarevná stránka s textem
1992 chybí
2002 chybí


28 28 28 strana 28
1970 barevná stránka s textem
1992 chybí
2002 chybí


29 29 29 strana 29
1970 barevná stránka
1992 chybí
2002 chybí


30 30 30 strana 30
1970 jednobarevná stránka s textem
1992 chybí
2002 chybí


31 31 31 strana 31
1970 jednobarevná stránka
1992 chybí
2002 chybí
VII

Formát Zadní obálka má v reedici 1992 žlutý lem, v reedici 2002 chybí zcela.


32 32 32 strana 32
1970 barevná obálka
1992 barevná obálka se žlutým okrajem
2002 chybí

Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Stanislav HavelkaStanislav Havelka Mapa stránekMapa stránek AudiokazetyAudiokazety Příběhy 2018Příběhy 2018 Poznej příběhPoznej příběh
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru