Knihovnička Čtyřlístek » Analýzy a hodnocení » Roztřídění příběhů Čtyřlístku
další články z kategorie Analýzy a hodnocení
Roztřídění příběhů Čtyřlístku

Roztřídění příběhů Čtyřlístku Bobík, Fifinka, Myšpulín a Pinďa vystupují v různých komiksových i nekomiksových příbězích, nejen v časopisech a knížkách, ale i na audionosičích, v počítačových hrách, v divadelní hře, v animovaném seriálu nebo i ve filmu. Následující přehled ukáže způsob kategorizace, kterého se drží stránky Knihovnička Čtyřlístek. Pokud se v některých článcích mluví o počtu příběhů Čtyřlístku, počtů scénářů podle jednotlivých autorů, myslí se tím převážně počet dílů hlavního seriálu se Čtyřlístkem.
Pokud se příběh, nebo jeho kapitoly při reedici přejmenovaly, je alternativní názvev uveden (v závorce).

hlavní seriál se Čtyřlístkem (delší příběhy) | krátké příběhy a vedlejší seriály se Čtyřlístkem | neobvyklé, nekomiksové příběhy se Čtyřlístkem | není příběh | změny


Čtěte také:
Počet a seznam příběhů Čtyřlístku
Seriály Čtyřlístku ve Čtyřlístku
Autoři Čtyřlístku
Původní, alternativní a neoficiální názvy
Přejmenované příběhy Čtyřlístku
Stejnojmenné příběhy ČtyřlístkuHlavní seriál se Čtyřlístkem (delší příběhy)
Myšpulín
komiksové příběhy se Čtyřlístkem, které nakreslil Jaroslav Němeček (viz též falešný Němeček?) a mají alespoň 6 stran, konkrétně:

Čtyřlístek
 • hlavní příběh čísla, většinou má příběh stejné jméno jako číslo
 • započítávají se i takové komiksové příběhy, které mají části jen textově vyprávěné a doprovázené ilustracemi (jako čísla 7 - 12, nebo 47)
 • čísla 8 - 12 obsahují jeden dlouhý příběh (rozdělený do kapitol)
 • číslo 47 obsahuje jeden dlouhý příběh se spoustou kapitol
 • ale dvojčísla obsahují dva nebo čtyři různé nesouvisející příběhy

křížovkové speciály
 • křížovkářské speciály z let 1990-1992 (7 čísel - Křížovky Čtyřlístku až Bobíkovo dobrodružství) obsahují po jednom příběhu (který je přerušován rébusy, hříčkami, hrami, omalovánkami a křížovkami)

Čtyřlístek Speciál
 • na křížovkářské speciály navazuje od roku 1993 samostatný časopis s příběhy Čtyřlístku (který je také přerušován rébusy, hříčkami, hrami, omalovánkami a křížovkami)
 • čísla Fifinčina kuchařka a Bobíkova kuchařka jsou také brána jako delší příběhy (i když obsahují jen recepty a 4 krátké příhody na společné - kuchařské téma)
 • čísla Pohádkový rok, Putování se Čtyřlístkem, Čtyřlístek a zvířátka, Čtyřlístek sportuje, Letem světem, Z pohádky do pohádky a Rok se čtyřlístkem jsou započítána jako dlouhé příběhy (i když je to vždy kalendář se 6 krátkými příhodami na podobné téma)
 • číslo Křížem krážem! se Čtyřlístkem jako jediné neobsahuje žádný dlouhý příběh

Čtyřlístek CD-Romek
 • 18 čísel z let 2001-2005 obsahuje dlouhé komiksové příběhy Čtyřlístku

komiksové knihy
 • komiksové knížky s dlouhými příběhy Čtyřlístku vychází od roku 1988
 • vždy je rozhodující první vydání příběhu, reedice příběhu se nikdy nezapočítává
 • Kámen mudrců z roku 2005, a Kámen mudrců z roku 2012 (nově nakreslený, s rozšířeným a doplněným dějem) se počítají jako dva rozdílné příběhy

zvláštní čísla
 • následující zvláštní čísla Čtyřlístku obsahují příběhy Čtyřlístku: Vánoční příběhy (1990), Prázdninové příběhy (1991), Zádrhel se vrací (1992, v roce 2005 vyšlo v knize), Sůl nad zlato (neprodejné číslo z roku 2007, v roce 2010 vyšlo v knize), Na Lipně bude líp! (2016) a Pošta v láhvi (2019)


Některé příběhy mají hodně podobný děj, někdy je možno je označit až za remake. Při počítání příběhů to ale nehraje roli, započítávají se všechny.


Kapitoly
Některé z příběhů jsou rozděleny na kapitoly. Jsou to
 • dlouhé příběhy v komiksových knihách (např. Cirkus Pepi)
 • dlouhé příběhy v číslech, která obsahují jen jeden čtyřlístkovský příběh (hlavně čísla 7-12)
 • více velmi krátkých příběhů v jednom čísle (typicky kuchařské a kalendářní Čtyřlístky Speciál)

podle názvů kapitol lze příběhy rozdělit na ty, u kterých
 • na první komiksové straně obsahují název celého příběhu i název první kapitoly (např. Zachraňte Lidušku!)
 • název celého příběhu je jen na titulní straně čísla nebo knihy, na první komiksové stránce už je název první kapitoly (např. Létající koberec)
 • název celého příběhu je na titulní straně čísla nebo knihy a na první komiksové stránce, první kapitola nemá svůj vlastní název, ale až od druhé kapitoly dál (např. Poklad kapitána Kida)
 • název celého příběhu je na titulní straně, jednotlivé kapitoly nebo minipříběhy nemají vlastní název (v popisu příběhu jsou nepojmenované kapitoly označeny čtyřmi hvězdičkami * * * *, např. Putování se Čtyřlístkem)

podle obsahu na
 • ryze komiksové (takových je většina)
 • pouze textové s příležitostnými doprovodnými obrázky (např. některé kapitoly v Čtyři ve Čtyřlístku)

podle začátku na
 • ty, které začínají na nějaké straně nahoře (takových je většina)
 • ty, které začínají třeba uprostřed stránky (např. Trojlístek to zařídí)

a označení kapitol může být
 • velkými namalovanými písmeny (např. Jak se chodí do pohádky)
 • většími tiskacími písmeny (např. Strašidla v nesnázích)
 • téměř neznatelné (hlavně v příběhu Letem kulatým světem, kde se dělení na některé kapitoly zvýraznilo až při reedici, která ale některé ryze textové kapitoly vynechala)
 • jiné (u kalendářních speciálů jsou nenavazující minipříběhy odděleny stránkou s velkým obrázkem a kalendářem na další dva měsíce)
Krátké příběhy a vedlejší seriály se Čtyřlístkem
Bobík
komiksové příběhy se Čtyřlístkem, které nakreslil Jaroslav Němeček, konkrétně:

Čtyřlístek
 • číslo 400 Souhvězdí Čtyřlístek obsahuje speciální díl Rexíka, ve kterém vystupuje Čtyřlístek
 • Až na kraj světa, příběh na pokračování z Čtyřlístků 202-214 (1992-1993), nikdy nevyšlo souborně
 • lekce angličtiny Učíme se anglicky
 • reklamy Závod o život
 • krátké 4stránkové příběhy ze Čtyřlístků 196-201
 • reklamy Capri-Sun
 • Čtyřlístek v jednom dílu reklamních příběhů s Malabarem
 • jednostránkový příběh Myšpulínova přednáška
 • seriál propagující hudební CD Čtyřlístku - Superkapela z Třeskoprsk (vyšlo potom i v bookletu CD)

Vlasta, internet, kniha
 • v letech 1994-1996 vycházely v časopise Vlasta krátké dvouřádkové příběhy Čtyřlístku
 • speciální příloha časopisu Vlasta Čtyřlístek dětem z roku 1995 obsahuje 34 reprízovaných dílů z Vlasty, několikrát s mírně nebo úplně změněným textem, ale jako nové se nepočítají
 • 7 krátkých příběhů vyšlo na původních internetových stránkách Čtyřlístku. Jen 3 z nich jsou ale nové (formátem připomínají příběhy z Vlasty, patrně se jedná o příběhy připravené pro Vlastu, ale nevydané), zbylé jsou reprízované
 • kniha Smějeme se se Čtyřlístkem obsahuje 111 příběhů vlastovského typu. 108 je reedice (mnoho z nich má zcela změněný text, ale jako nové je nepočítáme), 3 příběhy měly v této knize premiéru a opět jde nejspíš o příběhy "ze šuplíku" z let 1994-1996

Čtyřlístek Speciál
 • číslo Křížem krážem! se Čtyřlístkem jako jediné neobsahuje dlouhý příběh, ale 19 krátkých příběhů z Vlasty (18 zreprízovaných, 1 premiérový formátem připomíná příběh z Vlasty)
 • jednostránkový (výjimečně dvoustránkový) seriál Ahoj, tady Fifi vychází od roku 2011

Čtyřlístek CD-Romek / PC Campion
 • 42. číslo CD-Romku (devatenácté se Čtyřlístkem) Zdivočelá peřina bylo připraveno pro vydání, ale časopis přestal vycházet. Nakonec se dostal příběh na svět v rumunské mutaci časopisu

Ahoj, tady Fifi
 • seriál Ahoj, tady Fifi vycházel kromě Čtyřlístku Speciál i v tomto magazínu, zde ovšem o délce 8-10 stran

Čtyřlístek mini
 • v časopise Čtyřlístek mini vychází dvoustránkové komiksové příběhy Čtyřlístku

jiné
 • příběhy z učebnic angličtiny
 • 24 krátkých komiksových příběhů v dětském časopise Bobík
 • dvojstránkový černobílý příběh Myšpulix z časopisu Živel
 • Čtyřlístek a Bajaja, pětistránkový příběh připravený pro výstavu Pohádkový svět komiksu doposud nikde nevyšel tiskem. Jen jeho úvodní stránka se objevila v katalogu výstavy
 • jednostránková reklama Návštěva u Čtyřlístku z časopisu Trafikant
 • jednostánkový komiks Šifra mistra Myšpulína na stanovišti outdoorové týmové noční hry Tmou!
 • příběhy z učebnic matematiky a češtiny - alespoň dva po sobě jdoucí obrázky, které spolu souvisejí, mají bubliny a alespoň minimálně posouvají děj
 • 1dílná komiksová reklama na známky se Čtyřlístkem
 • tři cedule na naučné stezce Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku obsahují krátké příběhy
 • nikdy neuveřejněné příběhy Prof. Myšpulín v tajemném hradě a Na stromě z čísla Čtyřlístek EXTRA (příloha knihy Čtyřlístek: První půlstoletí v Třeskoprskách, 2019)
Neobvyklé, nekomiksové příběhy se Čtyřlístkem
Pinďa
Čtyřlístek
 • příběhy ze strany 2 - textové vyprávění v rubrice Ahoj holčičky a kluci

Čtyřlístek CD-Romek
 • PC hry - adventury na cédéčkách přiložených k časopisu (do toho se nepočítají samostatné minihry jako např. skládání puzzle nebo omalovánky)

jiné
 • příběhy z omalovánek, a to jen tehdy, pokud obsahují i text (buď na každém obrázku, nebo až na poslední stránce najednou). Nezáleží na tom, jestli je text ve verších
 • příběhy z leporel, pokud ale obsahují doprovodný text, nejen obrázky
 • animovaný seriál o Čtyřlístku se třemi díly Myš, která prochází zdí, Pes na stopě a Signály z neznáma
 • příběhy na audionosičích (dříve magnetofonové kazety, později CD; do toho se nepočítá hudební CD Superkapela z Třeskoprsk)
 • příběhy z ilustrovaných knih (vyprávění doprovázené ilustracemi)
 • příběh v PC hře Strašidelný hrad (která nevyšla jako součást CD-Romku)
 • divadelní hry Čtyřlístek!, Čtyřlístek zasahuje, Čtyřlístek v pohádce a Čtytřlístek a talisman moci
 • příběh ve filmech Čtyřlístek ve službách krále a Velké dobrodružství Čtyřlístku
 • a další nekomiksové příběhy v různých brožurkáchFifinka Není příběh

Co se vůbec nepovažuje za příběh Čtyřlístku:
 • samostatný obrázek se Čtyřlístkem, i když má komiksovou bublinu (většinou reklamní nebo propagační sdělení v časopise)
 • vtipy na zadní straně časopisu (výjimečně i na přední straně)
 • minihry v PC hrách na cédéčkách přiložených k časopisu Čtyřlístek CD-Romek (skládání puzzle, omalovánky)
 • obrázky z omalovánek, pokud neobsahují omalovánky žádný text. A to i v případě, že spolu obrázky souvisejí (na stejné téma)
 • kalendáře jen s obrázky (tzn. netýká se to kalendářů ve Čtyřlístku Speciál)
 • obrázky v časopise Bobík, které na sebe navazují, ale nemají text (typ "vyprávějte příběh podle obrázků")
 • texty písniček Superkapely z Třeskoprsk, i když popisují nějaký děj
 • samostatné obrázky z učebnic matematiky a češtiny
 • příběhy, ve kterých vystupuje Čtyřlístek, ale nenakreslil je Jaroslav Němeček (např. v čísle 664+665. Slavíme narozeniny)
 • jako NOVÝ příběh se nepovažuje reedice staršího příběhu, i když je text nově vysázen, příbeh zkrácen nebo mírně překreslen
 • jako NOVÝ příběh se nepovažuje uveřejnění staršího příběhu na oficiální stránky Čtyřlístku, nebo pro stažení do mobilních zařízení a tabletů
 • jako NOVÝ příběh se nepovažuje starší příběh s mírně nebo zcela změněným textem
 • jako NOVÝ příběh se nepovažuje výběr obrázků ze staršího příběhu, který má sloužit jako zopakování předchozího dějeZměny

Následující příběhy byly dříve na těchto stránkách zařazený do jiné kategorie:

 • Čtyřlístek Speciál kuchařky Fifinčina kuchařka a Bobíkova kuchařka, a kalendáře Pohádkový rok, Putování se Čtyřlístkem, Čtyřlístek a zvířátka, Čtyřlístek sportuje, Letem světem, Z pohádky do pohádky a Rok se čtyřlístkem: krátké → hlavní
 • příběh na pokračování Až na kraj světa: hlavní → vedlejší
 • krátký příběh Překvapení na překvapení v čísle 47: krátký → hlavní (součást)
 • seriál Ahoj, tady Fifi ze stejnojmenného magazínu: hlavní → vedlejší
 • ztracené číslo Zdivočelá peřina: hlavní (ale ne úplně) → vedlejší
 • příběh Rexík a Čtyřlístek:: hlavní → vedlejší

Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
ŠotekŠotek Oslavy 40 letOslavy 40 let Kamko a KamkaKamko a Kamka Myšpulínova přednáškaMyšpulínova přednáška Večerníček ČtyřlístkuVečerníček Čtyřlístku
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru