další články z kategorie Příbuzné seriály a časopisy
UFF magazín

UFF magazín Na začátku 90. let vyrostla časopisu Čtyřlístek konkurence. Zatímco dříve neměl na poli komiksových časopisů téměř žádné soupeře, náhle se jich na trhu objevilo mnoho. Čtyřlístku šel náklad dolů, ale nakonec konkurenci ustál a vychází dodnes. Valná část nově vzniklých časopisů nevydržela a zanikla, tradicí Čtyřlístku neotřásla.
Uff Jedním z takových časopiseckých déle trvajících konkurentů byl UFF magazín autora Viktora Csiby. Časopis se v průběhu let 1990 až 1992 dočkal 13 čísel (z toho jedno dvojčíslo započítáno jako dvě čísla). UFF magazín začal vycházet na Slovensku a pouze ve slovenštině, ale od pátého čísla získal i českou mutaci.
V časopise vycházel titulní komiks Uff, doplňovaly ho i komiksy jiné, které se v čase měnily, a také rubriky a reklamní příběhy. V přehledu níže jsou zapsány jen komiksové seriály, jak se je podařilo zjistit z různých zdrojů, ale spousta detailů ještě chybí. Seriál 13 úloh Maua byl od roku 1992 přejmenován na Tutu. Komiks Inšpektor Barani scénáristy Jozefa Kollára vycházel dokonce ve třech slovenských časopisech, ale měnil se kreslíř: 9 dílů v Kamarátovi letech 1989-1990 od Ladislava Csurmy, 2 díly v UFF magazínu v roce 1990 od Igora Vadoviče a 10 dílů v Ohníku v letech 1994-1995 od Viktora Csiby.

Zdroje:
UFF magazín na comicsdb.cz
UFF magazín na skomiks.fandom.com
Dějiny československého komiksu 20. století (2015, str. 816-817)


Výběr dalších komiksových konkurentů ze začátku 90. let:
Ilustrované sešity (jako plně komiksový časopis od 133. čísla v letech 1989-1991, v tomto období 17 čísel) - článek na Knihovniččce Čtyřlístek
Plinlimon (1991, 2 čísla) - článek na Knihovniččce Čtyřlístek
Kometa (1989-1992, 36 čísel)
Aréna (1990-1991, 5 čísel)
Stopa (1990, 3 čísla) - článek na Knihovniččce Čtyřlístek
Robinson (1991, 1 číslo)
Super Tom a Jerry (1990-1993, 26 čísel, paralelně česká i slovenská verze časopisu)
Včelka Mája (1990-1992, 15 čísel, původně jen slovensky, od 10. čísla paralelně česká i slovenská verze časopisu 1991-1992)
Mickey Mouse (1990-1996, 99 čísel - dvojčísla započítána 2x, od roku 1996 nahrazeno časopisem Kačer Donald)
Městečko pod lopuchem (1989-1990, paralelně česká i slovenská verze)
Tajemství starého domu (1989-1990, paralelně česká i slovenská verze)


Uff magazín 1/90 UFF magazín 1/90 (1990)
vydalo Vydavateľstvo WEP
16 stran

Uff
napsal a nakreslil Viktor Csiba

13 úloh Maua - 1. úloha
napsal a nakreslil Viktor Csiba

Paťo - Paťo a nočný host
napsal a nakreslil Viktor Csiba
Uff magazín 2/90 UFF magazín 2/90 (1990)
vydalo Vydavateľstvo WEP
16 stran

Uff
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 4 strany

13 úloh Maua - 2. úloha
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 2 strany

Paťo - Paťo pri mori
napsal a nakreslil Viktor Csiba
Uff magazín 3 UFF magazín 3 (1991)
vydalo Vydavateľstvo WEP
16 stran

Uff - Uff a papapuovia
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 3 strany

Paťo - Paťo a sneh
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 2 strany

13 úloh Maua - 3. úloha
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 2 strany
Uff magazín 4 UFF magazín 4 (1991)
vydalo Vydavateľstvo WEP
16 stran

Uff - Uff a prvý boj
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 4 strany

Oskar
napsal a nakreslil Dušan Blažek

Zuza
napsal a nakreslil Dušan Blažek

13 úloh Maua - 4. úloha
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 1 strana

Paťo - Paťo na lyžovačke
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 1 strana
Uff magazín 5 UFF magazín 5 (1991)
vydalo Vydavateľstvo WEP
16 stran

Uff
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 3 strany

Oskar - Čo robiť? / Co dělat?
napsal a nakreslil Dušan Blažek

Paťo - Paťo a Buridanov somár / Paťo a Buridanův osel
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 1 strana

Zuza - Áááá - hop!
napsal a nakreslil Dušan Blažek

13 úloh Maua - 5. úloha
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 1 strana
Uff magazín 6 UFF magazín 6 (1991)
vydalo Vydavateľstvo WEP
16 stran

Uff
napsal a nakreslil Viktor Csiba

Zuza
napsal a nakreslil Dušan Blažek

13 úloh Maua
napsal a nakreslil Viktor Csiba
Uff magazín 1/92 UFF magazín 1/92 (1992)
vydalo Vydavateľstvo WEP
16 stran

Uff
napsal a nakreslil Viktor Csiba

Mesto Celula / Město Celula
napsala Váňa Kováčová, nakreslil Viktor Csiba

Tutu
napsal a nakreslil Viktor Csiba

Unudené muchy
napsal ?, nakreslil ?
Uff magazín 2/92 UFF magazín 2/92 (1992)
vydalo Vydavateľstvo WEP
16 stran

Uff
napsal a nakreslil Viktor Csiba

Mesto Celula / Město Celula
napsala Váňa Kováčová, nakreslil Viktor Csiba

Tutu
napsal a nakreslil Viktor Csiba

Zuza - Zuza podnikatelka
napsal a nakreslil Dušan Blažek
Uff magazín 3/92 UFF magazín 3/92 (1992)
vydalo Vydavateľstvo WEP
16 stran

Uff
napsala Eva Bachletová, nakreslil Viktor Csiba

Mesto Celula / Město Celula
napsala Váňa Kováčová, nakreslil Viktor Csiba

Tutu
napsal a nakreslil Viktor Csiba
Uff magazín 4/92 UFF magazín 4/92 (1992)
vydalo Vydavateľstvo WEP
16 stran

Uff
napsal Peter Borbély, nakreslil Viktor Csiba, 3 strany

Mesto Celula / Město Celula
napsala Váňa Kováčová, nakreslil Viktor Csiba, 2 strany

Mám nápad...
napsal a nakreslil Richard Bučko, 1 strana

Oskar, Zuza a vajcia / Oskar, Zuza a vejce
napsal a nakreslil Dušan Blažko

Tutu
napsal a nakreslil Viktor Csiba
Uff magazín 5-6/92 UFF magazín 5-6/92 (1992)
vydalo Vydavateľstvo WEP
32 stran

Uff - Uff v zajatí
napsal a nakreslil Viktor Csiba, 5 strany

Mesto Celula / Město Celula
napsala Váňa Kováčová, nakreslil Viktor Csiba, 2 strany

Inšpektor Barani / Inspektor Barani
napsal Jozef Kollár, nakreslil Igor Vadovič, 1 strana

Tutu
napsal Jozef Kollár, nakreslil Viktor Csiba, 1 strana

Zuza
napsal a nakreslil Dušan Blažek

Amalker
napsal a nakreslil Miro Regitko, 3 strany
Uff magazín 7/92 UFF magazín 7/92 (1992)
vydalo Vydavateľstvo WEP
32 stran

Uff
napsal a nakreslil Viktor Csiba

Mesto Celula / Město Celula
napsala Váňa Kováčová, nakreslil Viktor Csiba

Inšpektor Barani / Inspektor Barani
napsal Jozef Kollár, nakreslil Igor Vadovič

Tutu
napsal a nakreslil Viktor Csiba

Zuza
napsal a nakreslil Dušan Blažek

Velká sýrová loupež
napsal a nakreslil Richard Bučko
Proměny

Časopis za dobu své existence často měnil podobu titulní stránky, stále hledal ideální formu.
V názorném přehledu si ukážeme, že se proměňovalo logo a celkově i rozvržení stránky (v tabulce označeno postupně A-F, zhodnoťte podle přehledu obálek výše), kolísala velikost písmen ve slově magazín, docházelo ke změně v systému číslování časopisu, měnila se i cena a hlavně její zápis na titulní stránce a v neposlední řadě časopis lákal různými slogany. Záměrně přepisujeme i nejtitěrnější rozdíly. Od pátého čísla, kdy časopis vycházel v češtině i slovenštině, uvádíme jen českou verzi.

logo jméno číslo cena slogan
A UFF magazín 1/90 6Kčs  
A UFF magazín 2/90 6,- Kčs Detský časopis kreslených príbehov
B UFF MAGAZÍN 3 6,- Kčs Detský časopis kreslených príbehov
Najlacnejší comicsovo - vzdelávací časopis pre deti
C UFF MAGAZÍN č. 4 6,-Kčs Detský časopis kreslených príbehov
Najlacnejší comicsovo-vzdelávací časopis pre deti
D UFF MAGAZÍN 5 6,- Kčs Nejlevnější dětský časopis kreslených příběhů
E1 UFF magazín 6 6 Kčs NEJLEVNĚJŠÍ KOMIKSOVĚ-VZDĚLÁVACÍ ČASOPIS PRO DĚTI
E2 UFF magazín 1/92 6,- Kčs DĚTSKÝ ČASOPIS KRESLENÝCH PŘÍBĚHŮ
E3 UFF magazín 2/92 6,-Kčs DĚTSKÝ ČASOPIS KRESLENÝCH PŘÍBĚHŮ
E4 UFF magazín 3/92 6 Kčs DĚTSKÝ ČASOPIS KRESLENÝCH PŘÍBĚHŮ
E4 UFF magazín 4/92 6 Kčs DĚTSKÝ ČASOPIS KRESLENÝCH PŘÍBĚHŮ
F UFF magazín 5-6/92 12 Kčs DĚTSKÝ ČASOPIS KRESLENÝCH PŘÍBĚHŮ
F UFF magazín 7/92 12 Kčs DĚTSKÝ ČASOPIS KRESLENÝCH PŘÍBĚHŮ
Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
MatyldaMatylda Rozdíly v reedicíchRozdíly v reedicích PC hryPC hry Příběhy 2012Příběhy 2012 První půlstoletíPrvní půlstoletí
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru