Knihovnička Čtyřlístek » Analýzy a hodnocení » Kdo kreslí Čtyřlístek?
další články z kategorie Analýzy a hodnocení
Kdo kreslí Čtyřlístek?
napsal a sestavil Jozev dŘevník Borovský
www.dRevnik.wz.cz, dRevnik@seznam.cz


Kdo kreslí Čtyřlístek? Dokud vycházel Čtyřlístek 9x ročně, nepředstavovalo jeho kreslení pro autora Jaroslava Němečka zřejmě žádnou extrémní zátěž, ale spíše potěšení. Postupem času však došlo k celé řadě změn. Čtyřlístek začal vycházet 12x ročně, poté 14x, navíc přibyl Čtyřlístek Speciál, později i Bobík, navíc v každém čísle byl kromě příběhu Čtyřlístku i příběh Rexíka a k této hromadě práce ještě čas od času nějaká brožura s dvěma nebo třemi příběhy, nějaká ta Fifinčina kuchařka, kalendáře, nejrůznější propagační a reklamní materiály (Fotolab) a jeden čas i krátké reklamní komiksy Malabar a Myška Krupička. To je již, pravda, na jednoho člověka docela velké množství práce. Navíc nikdo nemládneme a i pan Němeček by si jistě jednou rád užil spokojený a pohodový důchod. Logicky se proto nabízí otázka: existuje nějaký nástupce Jaroslava Němečka, který by mohl přebrat žezlo a pokračovat v jeho celoživotním díle?

Čtěte také:
Falešný Němeček?


Pinďa je v tom nevinně
První náznak, který by toto potvrzoval, se mi podařilo nalézt ve Čtyřlístku č. 257 Pinďa je v tom nevinně z roku 1997. Vše se zdá být na první pohled v pořádku, ovšem při pečlivějším prozkoumání zjistíte, že styl kresby na stránkách 5, 6 a 7 se značně liší od zažité podoby na kterou jsme od Jaroslava Němečka zvyklí. Jsem si naprosto jistý, že autorem těchto stránek Jaroslav Němeček není. Obzvláště markantně rozdíl vynikne, porovnáme-li vedle sebe jak stejnou scénu nakreslil skutečný Němeček na str. 8 i "falešný Němeček" na str. 7.

falešný Němeček

Rozdíl oproti klasickému Němečkovu stylu je jasně patrný. Je vidět, že onen druhý autor ještě nemá kreslení postaviček Čtyřlístku tak zažité, čímž dochází k určité strnulosti postav i k pronikání prvků z autorova původního stylu do Němečkova stylu, který se snaží napodobit.

další důkaz

Podle stylu kresby je velice pravděpodobné, že autorem těchto tří stránek je malíř, který ilustroval kolem roku 1995 uvnitř čísel Čtyřlístku rubriku Křížovky a hádanky. Marcel Stecker O tom, že s redakcí Čtyřlístku úzce spolupracuje dokazuje i to, že jeho kresby byly zařazeny na vánoční pexeso a jiné dárkové předměty Klubu Čtyřlístek společně s kresbami Jaroslava Němečka. Jedná se o Marcela Steckera, výtvarného autora příběhů Sherlocka Holmese, které vycházely ve Čtyřlístku v 80. letech.

Dalším objevem, který se mi podařilo učinit teprve nedávno, neboť odlišnosti kresby zde byly šikovněji zamaskovány, je knížka z roku 1997 Poklad Aztéků Poklad Aztéků. Nerad bych, aby moje teorie působily jako produkt paranoidního stihomamu, takže se hned v úvodu přiznávám, že na rozdíl od výše uvedených stránek z čísla 257, zde si neautetičností kresby jistý nejsem. Avšak i přestože na obálce pod jmény autorů L. Štíplová a J. Poborák uvedeno jméno J. Němeček, mnoho skutečností mi napovídá, že i v tomto případě máme co dočinění s "falešným Němečkem".
Opět je při podrobnějším prozkoumání patrné, že autor kreseb má problém s odhadnutím stabilních proporcí postaviček, takže někdy je zde Bobík nepřirozeně tlustý, jindy podivně hubený. Ne, tohle opravdu nevypadá jako práce autora, který má za sebou stovky a stovky nakreslených příběhů.

důkaz z Pokladu Aztéků

Nejpodivnější skutečností u této brožury je, že ostatní postavy v příběhu vypadají vcelku autenticky a skutečně němečkovsky. Anomálie a odlišnosti se vyskytují převážně jen u čtyřech hlavních hrdinů. Kreslil ostatní skutečně Jaroslav Němeček?

jiskry v očích

Povšimněte si očí těchto postaviček. V jejich černé ploše jsou vidět černé odlesky. Pokud ale prostudujete ostatní čísla Čtyřlístku, zjistíte, že Jaroslav Němeček tyto jiskry v očích nekreslil ani u nejdetailnějších pohledů.Doplnění
napsal chrz

  • Při bližším zkoumání natrefíme na podivně nakreslené postavičky už v příbězích z roku 1995! Jde o číslo 232 Turnaj v Třeskoprskách, speciál 3/1995 Dobrodružství s hejkalem, 4/1995 Rodinný recept a krátké příběhy z Vlasty #66, #67 (oba 1995) a #118 (1996).
  • Reedice čtyřlístkovských příběhů zachovávají kresby "falešného Němečka". Zatím jedinou výjimkou je částečné překreslení příběhu Tajemství Atlantidy (2001, reedice 2022).
Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru