wz


logo

© Pavel Chrz 2001 - 2018

Rychlé šípy

Rychlé šípy Rychlé šípy a Čtyřlístek jsou nejznámější české komiksové seriály. Obrázkový seriál Rychlé šípy se zrodil 30,5 let před Čtyřlístkem, v prosinci 1938. Příběhy klubu pěti kluků napsal Jaroslav Foglar a prvním, nejznámějším a nejčastějším kreslířem byl Jan Fischer.
Rychlé šípy výrazně ovlivnily následné tvůrce včetně Jaroslava Němečka. To, že se stal výtvarníkem, nepřímo způsobil jeho o deset let starší bratr Vladimír. Sbíral komiksy, Rychlé šípy, Pepka námořníka a jiné disneyovky. Malý Jaroslav si je rád půjčoval a četl. Když mu bylo deset let, začal podle nich malovat. Při zrodu Čtyřlístku se nechal ovlivnit vedle Rychlých šípů zejména francouzským Pifem.
I spisovatelka Ljuba Štíplová měla Rychlé šípy ráda, což lze pozorovat i v námětech pro Čtyřlístek. Stejně jako Rychlé šípy je Čtyřlístek klub, pořádá výpravy do přírody, účastní se různých soutěží a chovají se příkladně (většinou).
Internetových stránek o Rychlých šípech je víc, popisují kromě komiksového seriálu také tři romány o Stínadlech a ježku v kleci převedené i do formy komiksových románů, film, seriál, divadelní představení a mnoho dalšího. Pro bližší informace lze tedy navštívit zasvěcené zdroje, ale aby nezůstalo jen u odkazů, najdete v tomto článku několik seznamů a porovnání, které nebyly jinde k nalezení (alespoň ne v přehledné formě) - seznam a náhled 27 komiksových stran neuveřejněných v souborné velké knize Rychlé šípy (1. vydání 1998), seznam příběhů/stran pouze od kreslíře Jana Fischera, seznam příběhů/stran pouze od kreslíře Marko Čermáka, analýza kolik let zabírají příhody Rychlých šípů, informace o časopise Rychlé šípy, který vycházel ve stejnou dobu, kdy Čtyřlístek začínal a seznam dílů Foglarova seriálu Kulišáci včetně porovnání, které díly byly později překresleny na příhody Rychlých šípů.


Čtěte také:
Bukanýři (rychlošípácké motivy ve Čtyřlístku)
Výroky Čtyřlístku (rychlošípácké motivy ve Čtyřlístku)
Strážci

Odkazy:
Rychlé šípy - záznam na Wikipedii
Seznam komiksů Rychlých šípů - záznam na Wikipedii
Bohoušek.cz
Vontové.org
Vontové.org (Překreslování příběhů Rychlých šípů)
Stránky o Jaroslavu Foglarovi (Rychlé šípy)27 chybějících stran

V roce 1998 vyšla souborná kniha všech příběhů Rychlých šípů. Přesto v ní 27 stran chybí. Jak je to možné? Hlavním důvodem je, že některé strany byly nakresleny vícekrát (některé i třikrát) a vydavatel se musel rozhodnout, kterou verzi v knize uveřejnit. Ve spolupráci se spisovatelem Jaroslavem Foglarem vybrali od duplicitních stran vždy jen jednu verzi (což je také popsáno v doslovu knihy). Kromě toho byl jeden příběh vyřazen zcela (podrobněji níže) a jeden příběh byl nakreslen až po vydání knihy.
Podle informací z roku 2018, nakladatelství Albatros připravuje tentokrát skutečně kompletní a pečlivě redakčně připravené komiksy o Rychlých šípech. Jestli to bude znamenat doplnění i těchto 27 stran, to teprve uvidíme...
Souborné vydání mírně upravovalo názvy příběhů - odstraňovalo přebytečné ‚jednoduché‘, „dvojité“ a »francouzské« uvozovky nebo tři tečky na konci názvu - a jiné mírné korekce. V následujících přehledech se řídíme seznamem a číslováním ze souborného vydání, pokud je rozdíl jen v názvu, nepovažujeme to za další verzi příběhu.


Původní verze založení klubu

V původní verzi prvních deseti příběhů vystupovali protivníci Rychlých šípů - Černí jezdci s šátky přes ústa. V prvním díle je dokonce Jarka Metelka svázán provazy. S takovým ztvárněním měl Jaroslav Foglar problémy, nechal tedy okolo roku 1943 obrázky původně od Jana Fischera upravit Bohumírem Čermákem (ne přímo překreslit, dalo by se říci retušovat). Ušetřen zůstal jen 6. díl, kde se Černí jezdci nevyskytují (ale jedna replika byla upravena). Souborné vydání obsahuje na přání Foglara upravenou verzi, i když nikdy předtím pořádně nevešla ve známost - viz další kapitola. Kromě šátků je původní od upravené verze odlišná jen minimálně, proto nás nezařazení těchto dílů do souborného vydání nemusí tolik mrzet.

Odkaz:
k přečtení v Databázi ilustrátorů dětských časopisů

1. Černí jezdci řádí (verze 1 - Fischer, s šátky)
2. Černí jezdci se mstí (verze 1 - Fischer, s šátky)
3. V doupěti Černých jezdců (verze 1 - Fischer, s šátky)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 1 - Fischer, s šátky)
5. Černí jezdci dychtí po vlajce (verze 1 - Fischer, s šátky)
7. Černí jezdci jsou potrestáni (verze 1 - Fischer, s šátky)
8. Černí jezdci opět poraženi (verze 1 - Fischer, s šátky)
9. Černí jezdci ruší schůzku (verze 1 - Fischer, s šátky)
10. Černí jezdci se smiřují (verze 1 - Fischer, s šátky)

001002003004005007008009010


Třetí verze založení klubu
a ještě jeden překreslený příběh


V roce 1947 nechal Foglar Fischera překreslit 4 z prvních 10 příběhů (č. 1, 2, 4 a 5) týkajících se bezprostředně založení klubu Rychlých šípů, další díly s Černými jezdci jako by měly být zapomenuty pro nedůležitost. Do následných výborů a reedic byly zařazovány výlučně třetí verze příběhů. Na kresbě je poznat, že už je Fischer kreslil zkušeně a profesionálně, ne jako v počátcích seriálu, kdy se výtvarná podoba teprve ustanovovala. Vždyť byly také nakresleny v době po 179. díle. Příběhy mají stejný děj, ale jsou upravené, přejmenované, obrázky jsou nové a většina textů také. Pokud mělo souborné vydání obsahovat všechny příběhy i z první desetice, působily by tyto verze na začátku knihy dost rušivě.
Zároveň byl z neznámých důvodů ve stejné době překreslen i 41. díl, ten už nebyl přejmenován a rozdíly nejsou tak velké. Souborná kniha ovšem úplně opomíjí informaci o tomto překresleném díle a zařazuje druhou - mladší verzi! Nejvíce je to poznat na písmu v bublinách.
U těchto překreslených verzí je trochu škoda, že nejsou zařazeny, ale o žádný děj nebyli čtenáři ochuzeni.

Odkaz:
k přečtení v Databázi ilustrátorů dětských časopisů

1. Mirek osvobozuje Jarku (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze)
2. Přistupuje Jindra Hojer (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze)
5. Klub Rychlých šípů založen (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze)
41. Rychlé šípy hrají divadlo (verze 1 - Fischer, původní verze)

001002004005041


Rychlé šípy bez bublin a vyřazený příběh

Po únoru 1948 se dostaly komiksy do nemilosti. Jaroslav Foglar se snažil vyhovět alespoň formou komentovaného seriálu, tzn. komiksu bez bublin s povídáním pod obrázky, dokonce poslal Rychlé šípy na budovatelskou stavbu mládeže, ale ani to nezabránilo zákazu seriálu. Poslední tři díly kreslené Janem Fischerem měly tedy nezvyklou formu.
Na konci 60. let se začala situace opět uvolňovat a s ní se vrátily i Rychlé šípy, ale už s novým ilustrátorem Marko Čermákem. Foglar nechal Čermáka upravit dva z třech nekomiksových příběhů. 222. dílu zůstal název, děj a všechny obrázky, zmizel text pod obrázky a byl převeden do bublinových promluv. 223. díl už má název jiný, využívá 3/4 obrázků a výrazně mění závěr příběhu. Zatímco v původní verzi směřují Rychlé šípy v obojživelném voze po závodě na stavbu mládeže, nová verze, kam Čermák dodal svou 1/4 obrázků, pokračuje tím, jak Bratrstvo kočičí pracky plánuje odvetu proběhlého závodu. Původní 224. díl, poslední nakreslený Janem Fischerem, byl z kánonu příběhů Rychlých šípů zcela vyřazen, Rychlé šípy v něm poháhají vylepšit odvoz hlíny na stavbě mládeže a ani nový text v bublinách by nedokázal chatrný budovatelský příběh zachránit. Místo toho vznikl nový příběh kreslený Marko Čermákem, který dostal číslo 224 a rozvíjí v něm dobrodružství o závodech obojživelných vozů mezi Rychlými šípy a Bratstvem.
Souborné vydání (1998) obsahuje Čermákem upravené bublinové verze dvou ze tří původních nebublinových. Na přání Foglara zcela vyřazuje třetí už neupravovaný a neupravitelný (na ukázku je příběh ve zmenšeném náhledu v doslovu knihy).

Odkaz:
k přečtení v Databázi ilustrátorů dětských časopisů

222. Rychlé šípy staví obojživelný vůz (verze 1 - Fischer, bez bublin)
223. Rychlé šípy na stavbě mládeže (verze 1 - Fischer, bez bublin)
Rychlé šípy zlepšují odvoz hlíny (vyřazený díl, bez bublin)

222223224


Překreslené příběhy od jiných ilustrátorů

Na konci 60. let se Rychlé šípy vrátily v (ne zcela kompletní a ne zcela chronologické) reedici v samostatných sešitech, které se svým 8. číslem (1. z ročníku 1970) přerodily v samostatný časopis Rychlé šípy a ten začal uveřejňovat i jiné seriály. Do 9. čísla už přispěl nový kreslíř Marko Čermák (Fischer už tou dobou nežil). Před novými příhodami byly nejprve zařazeny Čermákovy překreslené verze 8 příběhů, které původně nakreslil Václav Junek. Originály kreseb nebyly k dispozici a Foglarovi se ani nezamlouvalo výtvarné ztvárnění. Proč ale nebyly překresleny i tři příběhy od Bohumíra Čermáka (116, 117, 163) a proč byl naopak překreslen i jeden fischerovský díl (29) už jasné není.
Děj, názvy a texty zůstaly stejné, obrázky jsou namalované nově, i pohledy a detaily jsou zcela v režii nového kreslíře. Souborné vydání (1998) obsahuje verze od původních kreslířů.

Odkaz:
k přečtení v Databázi ilustrátorů dětských časopisů

108. Rychlé šípy u výbuchu patrony (verze 2 - M. Čermák)
109. Rychlé šípy zkoušejí nového člena (verze 2 - M. Čermák)
110. Rychlé šípy vítají Mirka Dušína (verze 2 - M. Čermák)
111. Rychlé šípy pronásledují Bambuse (verze 2 - M. Čermák)
112. Rychlé šípy zachraňují kočku (verze 2 - M. Čermák)
113. Rychlé šípy s bednou provazů (verze 2 - M. Čermák)
114. Rychlé šípy pletou sítě (verze 2 - M. Čermák)
115. Rychlé šípy na výzkumech (verze 2 - M. Čermák)
29. Rychlé šípy plaší pytláky (verze 2 - M. Čermák)

108109110111112113114115029


Nový příběh

V roce 2009 nakreslil Marko Čermák úplně nový příběh Rychlých šípů podle scénáře nalezeného v archívu Jaroslava Foglara. Vznikl k 70. výročí vzniku seriálu Rychlé šípy a 10. výročí spisovatelova úmrtí. Příběh není součástí souborné knihy ani žádného z jejích dotisků.

Rychlé šípy u železničního mostu (nový díl)

316

Teoreticky existují ještě další nenakreslené scénáře, ale s nimi autor možná ani nebyl spokojen a proto z nich nikdy nevznikl komiks.
Mezi prozaickými převyprávěními komiksových příběhů, která vycházela v letech 1970-1973 ve Svobodném Slově (a souborně v roce 1992 v knize Příběhy Rychlých šípů), se také najdou dva příběhy, které nemají svůj komiksový protějšek (táborové příhody navazující na komiksový díl 30. Rychlé šípy se předstihují).
I tak by komiksové příběhy Rychlých šípů měly už zůstat uzavřené, nepřevádět jakýkoliv objevený útržek příběhu nalezený v autorově archívu do komiksu. Ani nepředělávat zbylé díly Kulišáků na příběhy Šípáků (více v kapitole Kulišáci - zdroj scénářů pro Rychlé šípy). A už vůbec nepomýšlet na přivedení autora nového. Nebo by stálo za to oživit Rychlé šípy aspoň pro několik dalších komiksových příhod?Rychlé šípy Jana Fischera

Na nakreslení příběhů Rychlých šípů se podíleli 4 ilustrátoři - Jan Fischer, Václav Junek, Bohumír Čermák a Marko Čermák. V některých obdobích se různě střídali, v případě Jana Fischera i vraceli, a souborná kniha Rychlé šípy (1998) skáče mezi kresebnými styly přesně tak, v jakém pořadí příběhy původně vyšly (nebo vznikly, což ale zase nedodržuje 163. díl). Pokud se vám to nelíbí, a pokud byste dokonce mysleli, že pravými Rychlými šípy jsou jen ty Fischerovy, navíc bez cizích retuší a úprav, máme pro vás návod v jakém pořadí příběhy ze souborné knihy číst, které vynechat (vyznačeny přeškrtnutím), a které je nutno najít jinde (vyznačeny černým zvýrazněním), aby bylo dodrženo pořadí podle doby vzniku, a to včetně duplicitních 5 stránek.

Celkově Fischer nakreslil 213 dílů, 212 oficiálních a jemu připisovaných:
 • 210 dílů běžných (z toho 9 později retušováno Bohumírem Čermákem - a v této verzi uveřejněno v souborné knize)
 • 1 díl bez bublin (později s upravenými obrázky a převedenou do bublinové verze Marko Čermákem - a v této verzi uveřejněno v souborné knize)
 • 1 díl bez bublin (později s upravenými obrázky a převedenou do bublinové verze Marko Čermákem, 3 obrázky vyřazeny, 3 nově nakreslené, a s novým závěrem - a v této verzi uveřejněno v souborné knize)
 • 1 díl bez bublin později vyřazen ze seriálu
 • 5 dílů překreslených, 4/5 přejmenovaných, příběhově ovšem duplicitních


1. Černí jezdci řádí (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 7)
2. Černí jezdci se mstí (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 8)
3. V doupěti Černých jezdců (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 9)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 10)
5. Černí jezdci dychtí po vlajce (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 11)
1. Černí jezdci řádí (verze 1 - Fischer, s šátky)
2. Černí jezdci se mstí (verze 1 - Fischer, s šátky)
3. V doupěti Černých jezdců (verze 1 - Fischer, s šátky)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 1 - Fischer, s šátky)
5. Černí jezdci dychtí po vlajce (verze 1 - Fischer, s šátky)
6. Rychlé šípy mají dobrá srdce (str. 12)
7. Černí jezdci jsou potrestáni (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 13)
8. Černí jezdci opět poraženi (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 14)
9. Černí jezdci ruší schůzku (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 15)
10. Černí jezdci se smiřují (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 16)
7. Černí jezdci jsou potrestáni (verze 1 - Fischer, s šátky)
8. Černí jezdci opět poraženi (verze 1 - Fischer, s šátky)
9. Černí jezdci ruší schůzku (verze 1 - Fischer, s šátky)
10. Černí jezdci se smiřují (verze 1 - Fischer, s šátky)
11. Rychlé šípy v podzemí (str. 17)
12. Rychlé šípy hledají poklad (str. 18)
13. Rychlé šípy ve službách zákona (str. 19)
14. Rychlé šípy pátrají (str. 20)
15. Rychlé šípy na výpravě (str. 21)
16. Rychlé šípy zachraňují kamaráda (str. 22)
17. Rychlé šípy se vozí (str. 23)
18. Rychlé šípy mají neklidnou noc (str. 24)
19. Rychlé šípy chytají zloděje (str. 25)
20. Rychlé šípy se sázejí (str. 26)
21. Rychlé šípy konají dobro (str. 27)
22. Rychlé šípy závodí (str. 28)
23. Mirek Dušín je odškodněn (str. 29)
24. Rychlé šípy na pramici (str. 30)
25. Rychlé šípy trestají Piráty (str. 31)
26. Rychlé šípy nalézají Pátka (str. 32)
27. Rychlé šípy na prázdniny (str. 33)
28. Rychlé šípy ztroskotají (str. 34)
29. Rychlé šípy plaší pytláky (verze 1 - Fischer) (str. 35)
30. Rychlé šípy se předstihují (str. 36)
31. Rychlé šípy luští tajemství (str. 37)
32. Rychlé šípy najdou rezivý klíč (str. 38)
33. Rychlé šípy objevují hrob (str. 39)
34. Rychlé šípy robí šlapohyb (str. 40)
35. Rychlé šípy bez klubovny (str. 41)
36. Rychlé šípy na pokraji záhad (str. 42)
37. Síť záhad se zatahuje (str. 43)
38. Tajemství dvoukoláku (str. 44)
39. Rychlé šípy pátrají ve sklepě (str. 45)
40. Rychlé šípy na omylu (str. 46)
41. Rychlé šípy hrají divadlo (verze 2 - Fischer, překreslená verze) (str. 47)
41. Rychlé šípy hrají divadlo (verze 1 - Fischer, původní verze)
42. Rychlé šípy v redakci (str. 48)
43. Rychlé šípy a samoletka (str. 49)
44. Rychlé šípy hlídají trať (str. 50)
45. Rychlé šípy nadělují (str. 51)
46. Rychlé šípy na strágule (str. 52)
47. Rychlé šípy loví bobříky (str. 53)
48. Rychlé šípy shánějí desky (str. 54)
49. Rychlé šípy o třech králích (str. 55)
50. Rychlé šípy sáňkují (str. 56)
51. Rychlé šípy na Černém potoce (str. 57)
52. Rychlé šípy ve zbořeném mlýně (str. 58)
53. Rychlé šípy na stopě tuláka (str. 59)
54. Rychlé šípy zachraňují člověka (str. 60)
55. Rychlé šípy dobývají pevnost (str. 61)
56. Rychlé šípy na zimním stadionu (str. 62)
57. Rychlé šípy odklízejí sníh (str. 63)
58. Rychlé šípy proti Dlouhému Bidlu (str. 64)
59. Dlouhé Bidlo kuje pomstu (str. 65)
60. Dlouhé Bidlo hledá kočičí pracku (str. 66)
61. Rychlé šípy pod vlivem kočičí pracky (str. 67)
62. Rychlé šípy u kočičího hrobu (str. 68)
63. Rychlé šípy vracejí talisman (str. 69)
64. Rychlé šípy modelaří (str. 70)
65. Rychlé šípy prijímají nováčka (str. 71)
66. Rychlé šípy cvičí sebeovládání (str. 72)
67. Rychlé šípy maminkám (str. 73)
68. Rychlé šípy v nebezpečí (str. 74)
69. Rychlé šípy a trosečníci (str. 75)
70. Rychlé šípy a bobřík mlčení (str. 76)
71. Rychlé šípy v Pískových skalách (str. 77)
72. Rychlonožka vítězí nad přesilou (str. 78)
73. Rychlé šípy v cizím táboře (str. 79)
74. Rychlé šípy v obležení (str. 80)
75. Rychlé šípy v rachotu hromů (str. 81)
76. Jindra Hojer visí nad propastí (str. 82)
77. Jindra Hojer uniká vzdušnou cestou (str. 83)
78. Rychlé šípy u vodotrysku (str. 84)
79. Rychlé šípy a rozjetý vůz (str. 85)
80. Rychlé šípy v nákladním vagoně (str. 86)
81. Rychlé šípy a vlakoví zloději (str. 87)
82. Rychlé šípy škádlí Rychlonožku (str. 88)
83. Rychlé šípy napravují kamaráda (str. 89)
84. Rychlé šípy čtou dopis z láhve (str. 90)
85. Rychlé šípy a rozpadlý klub M. h. (str. 91)
86. Rychlé šípy v objetí kouzel (str. 92)
87. Rychlé šípy pozorují Jeremiášku (str. 93)
88. Rychlé šípy se prozrazují (str. 94)
89. Rychlé šípy a strašidlo (str. 95)
90. Rychlé šípy ničí knihu kouzel (str. 96)
91. Rychlé šípy v ohni pátrání (str. 97)
92. Rychlé šípy slaví Vánoce (str. 98)
93. Rychlé šípy a první led (str. 99)
94. Rychlé šípy staví sněhuláka (str. 100)
95. Rychlé šípy na zatáčkách (str. 101)
96. Rychlé šípy hledají Tondu Pírka (str. 102)
97. Rychlé šípy pomáhají Tondovi Pírků (str. 103)
98. Tonda Pírko v chlapeckém domově (str. 104)
99. Tonda Pírko volá Rychlé šípy (str. 105)
100. Rychlé šípy se dorozumí s Tondou (str. 106)
101. Rychlé šípy usvědčují Tyrana (str. 107)
102. Rychlé šípy a ježek v kleci (str. 108)
103. Rychlé šípy objevují psí hřbitov (str. 109)
104. Rychlé šípy pronásledovány pomatencem (str. 110)
105. Rychlé šípy na stavbě silnice (str. 111)
106. Rychlé šípy stěhují pohovku (str. 112)
107. Rychlé šípy ukazují své umění (str. 113)
108. Rychlé šípy u výbuchu patrony (verze 1 - Junek) (str. 114)
109. Rychlé šípy zkoušejí nového člena (verze 1 - Junek) (str. 115)
110. Rychlé šípy vítají Mirka Dušína (verze 1 - Junek) (str. 116)
111. Rychlé šípy pronásledují Bambuse (verze 1 - Junek) (str. 117)
112. Rychlé šípy zachraňují kočku (verze 1 - Junek) (str. 118)
113. Rychlé šípy s bednou provazů (verze 1 - Junek) (str. 119)
114. Rychlé šípy pletou sítě (verze 1 - Junek) (str. 120)
115. Rychlé šípy na výzkumech (verze 1 - Junek) (str. 121)
116. Rychlé šípy ve skalním obydlí (str. 122)
117. Rychlé šípy prchají ze skal (str. 123)
118. Pískloun a Tlouštík jdou za příhodami (str. 124)
119. Pískloun a Tlouštík udělali objev (str. 125)
120. Pískloun a Tlouštík ve spárech Bratrstva (str. 126)
121. Tlouštík odvlečen v neznámo (str. 127)
122. Tlouštík uniká Bratrstvu kočičí pracky (str. 128)
123. Rychlé šípy dostávají výstrahu (str. 129)
124. Rychlé šípy zvou Tlouštíka (str. 130)
125. Rychlé šípy vystopovány (str. 131)
126. Rychlé šípy jdou na trilobity (str. 132)
127. Rychlé šípy vítězí nad Bratrstvem (str. 133)
128. Rychlé šípy na pouti (str. 134)
129. Rychlé šípy na svatodušní výpravě (str. 135)
130. Podivná návštěva ze tmy (str. 136)
131. Na pomoc zajatci (str. 137)
132. Rychlé šípy na nepřátelském ostrově (str. 138)
133. Rychlé šípy bojují na rybníce (str. 139)
134. Rychonožka v říši snů (str. 140)
135. Rychlé šípy svědky neštěstí (str. 141)
136. Rychlé šípy na žňových pracech (str. 142)
137. Rychlé šípy na honbě za pašíkem (str. 143)
138. Rychlé šípy staví chatu (str. 144)
139. Rychlé šípy v nebezpečí smrti (str. 145)
140. Rychlé šípy poctivými nálezci (str. 146)
141. Rychlé šípy šíří klubovní myšlenku (str. 147)
142. Rychlé šípy u záchranné brzdy (str. 148)
143. Rychlé šípy vnikají do chlapeckého domova (str. 149)
144. Rychlé šípy pronásledovány vrátným (str. 150)
145. Rychlé šípy v boji s nočními můrami (str. 151)
146. Rychlé šípy zneškodňují noční můry (str. 152)
147. Rychlé šípy a třída Jarky Metelky (str. 153)
148. Kočičí pracka chystá léčku (str. 154)
149. Bratrstvo kočičí pracky jásá (str. 155)
150. Bratrstvo kočičí pracky stíhá trest (str. 156)
151. Nadílka opuštěným dětem (str. 157)
152. Příhoda s dědou Sehnoutků (str. 158)
153. Trochu sněhu neškodí! (str. 159)
154. Po klouzačce k neznámému cíli (str. 160)
155. Rychlé šípy v komediantském voze (str. 161)
156. Provazolezcovým dětem pomoženo (str. 162)
157. Trampoty s Metráčkem (str. 163)
158. Nebezpečný sport (str. 164)
159. Vysvědčení - úřední listina! (str. 165)
160. Rychlonožka - krasobruslař (str. 166)
161. O klubovny je nouze (str. 167)
162. Neznámý škůdce (str. 168)
163. Rychlé šípy cvičí (str. 169)
164. Rychlé šípy na večerní hlídce (str. 170)
165. Výprava za Vildou Drabšíkem (str. 171)
166. Rychlé šípy v hořícím domě (str. 172)
167. Skok do plachty (str. 173)
168. Strážci tajemné knihy (str. 174)
169. Honba za odcizenou knihou (str. 175)
170. Tajemství knihy rozluštěno! (str. 176)
171. Rychlé šípy na Hadím vrchu (str. 177)
172. Rychlé šípy přes rozvodněný potok (str. 178)
173. Potápníci vyzývají k boji (str. 179)
174. Boj s Potápníky začíná (str. 180)
175. Ukořistění vlajky Potápníků (str. 181)
176. Dva čluny ztraceny (str. 182)
177. Bojová hra končí (str. 183)
178. Nevolej žertem o pomoc! (str. 184)
179. Rychlé šípy na vodní skluzavce (str. 185)
1. Mirek osvobozuje Jarku (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze)
2. Přistupuje Jindra Hojer (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze)
5. Klub Rychlých šípů založen (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze)
41. Rychlé šípy hrají divadlo (verze 2 - Fischer, překreslená verze) (str. 47)
180. Rychlonožka nastupuje do učení (str. 186)
181. Rychlonožka na podivné stopě (str. 187)
182. Rychlé šípy pátrají po kole (str. 188)
183. Rychlonožka je prozrazen (str. 189)
184. Rychlé šípy sledují Tyčku a spol. (str. 190)
185. Rychlé šípy a létající kolo (str. 191)
186. Rychlé šípy brání svůj znak (str. 192)
187. Rychlé šípy proti Podkovákům (str. 193)
188. Rychlé šípy se připravují na boj (str. 194)
189. Rychlé šípy v bitevní vřavě (str. 195)
190. Rychlé šípy vnikají do pevnosti (str. 196)
191. Rychlé šípy za naříkajícím hlasem (str. 197)
192. Rychlé šípy získávají Kuliferdu (str. 198)
193. Rychlé šípy utíkají s Kuliferdou (str. 199)
194. Rychlé šípy varují před tenkým ledem (str. 200)
195. Rychlé šípy kupují vánoční dárky (str. 201)
196. Rychlonožkův Štědrý večer (str. 202)
197. Rychlé šípy posypávají chodníky (str. 203)
198. Rychlé šípy jedou na zimní výpravu (str. 204)
199. Rychlé šípy mají noční návštěvu (str. 205)
200. Rychlé šípy a Jindrovy lyže (str. 206)
201. Rychlé šípy na sáňkařské závody (str. 207)
202. Rychlé šípy dovedou prohrávat (str. 208)
203. Jindra Hojer zachráněn před smrtí (str. 209)
204. Jindra Hojer v nesnázích (str. 210)
205. Rychlé šípy a nečinný klub (str. 211)
206. Rychlé šípy svědky zlého činu (str. 212)
207. Rychlé šípy sbírají poštovní razítka (str. 213)
208. Rychlé šípy v biografu (str. 214)
209. Rychlé šípy jdou za uprchlíky (str. 215)
210. Rychlé šípy na správné stopě (str. 216)
211. Rychlé šípy vracejí uprchlíky (str. 217)
212. Rychlé šípy prohánějí šmelináře (str. 218)
213. Rychlé šípy mají svátek (str. 219)
214. Rychlé šípy na kolečkových bruslích (str. 220)
215. Rychlé šípy a soutěž obratnosti (str. 221)
216. Rychlé šípy začínají hru O totem (str. 222)
217. Rychlé šípy objevují totem (str. 223)
218. Rychlé šípy vítězí ve hře O totem (str. 224)
219. Rychlé šípy a střelná zbraň (str. 225)
220. Rychlonožka ve snu vynálezcem (str. 226)
221. Rychlé šípy radí: Nepijte na ovoce! (str. 227)
222. Rychlé šípy staví obojživelný vůz (verze 2 - Fischer + M. Čermák, s bublinami) (str. 228)
223. Bratrstvo kočičí pracky trochu navlhlo (verze 2 - Fischer + M. Čermák, s bublinami) (str. 229)
222. Rychlé šípy staví obojživelný vůz (verze 1 - Fischer, bez bublin)
223. Rychlé šípy na stavbě mládeže (verze 1 - Fischer, bez bublin)
Rychlé šípy zlepšují odvoz hlíny (vyřazený díl, bez bublin)


Rychlé šípy Marko Čermáka

Marko Čermák nastoupil po Janu Fischerovi jako druhý hlavní kreslíř Rychlých šípů. Počet dílů, které nakreslil, se v různých seznamech rozchází, protože se liší způsob, jaké díly započítat (Marko Čermák překreslil některé dřívější verze Junka a Fischera, upravil bezbublinové Fischerovy, překreslil příběhy původně určené pro seriál Kulišáci). Proto zde uvádíme pro objasnění kompletní seznam dílů Marko Čermáka a také pořadí jak příběhy ze souborné knihy číst, a které je nutno najít jinde (vyznačeny černým zvýrazněním), aby bylo dodrženo pořadí podle doby vzniku (případně době vzniku upravené verze).

Celkově Marko Čermák nakreslil 104 dílů, 92 oficiálních a jemu připisovaných:
 • 1 první díl na zkoušku v jiném kresebném stylu
 • 9 dílů překreslil (z toho 8 po Václavovi Junkovi a 1 po Janu Fischerovi), v souborné knize nejsou
 • 1 původní Fischerův bezbublinový díl upravil, přikreslil bubliny a upravil obrázky - v této verzi uveřejněno v souborné knize ale díl připisován Fischerovi
 • 1 původní Fischerův bezbublinový díl upravil, přikreslil bubliny, upravil obrázky, 3 vyřadil, 3 nově nakreslil, nový závěr - v této verzi uveřejněno v souborné knize ale díl připisován Fischerovi
 • 46 dílů běžných oginálních
 • 44 dílů podle upravených a rozšířených scénářů původně pro 33 dílů Foglarova seriálu z časopisu ABC Kulišáci (z toho 3 díly Rychlých šípů - 262, 267 a 310 - nemají přímý předobraz v Kulišácích, ale je to nový začátek nebo konec ke stejnému vícestrankovému dobrodružství; zatímco díly 296 a 297 považujeme za dostatečně originální, i když přímo navazují na předchozí "kulišákovské" události)
 • 1 díl sloužící jako reklama na 3. stínadelský román Tajemství Velkého Vonta, později pro komisovou verzi románu nakresleno nově
 • 1 díl nový, nakreslený až po vydání souborné knihy (někdy se započítává do oficiálních, někdy ne)

Kromě toho Marko Čermák nakreslil komiksové verze všech tří stínadelských románů o Vontech, Janu Tleskačovi a záhadném hlavolamu ježek v kleci.

226. Rychlé šípy pomáhají starým lidem (první díl v jiném stylu) (str. 232)
108. Rychlé šípy u výbuchu patrony (verze 2 - M. Čermák)
109. Rychlé šípy zkoušejí nového člena (verze 2 - M. Čermák)
110. Rychlé šípy vítají Mirka Dušína (verze 2 - M. Čermák)
111. Rychlé šípy pronásledují Bambuse (verze 2 - M. Čermák)
112. Rychlé šípy zachraňují kočku (verze 2 - M. Čermák)
113. Rychlé šípy s bednou provazů (verze 2 - M. Čermák)
114. Rychlé šípy pletou sítě (verze 2 - M. Čermák)
115. Rychlé šípy na výzkumech (verze 2 - M. Čermák)
29. Rychlé šípy plaší pytláky (verze 2 - M. Čermák)
227. Rychlé šípy v Údolí záhad (Kulišáci 19) (str. 233)
228. Cesta do záhadného domu (Kulišáci 20) (str. 234)
229. Jindra s Červenáčkem uvězněni (Kulišáci 20) (str. 235)
222. Rychlé šípy staví obojživelný vůz (verze 2 - Fischer + M. Čermák, s bublinami) (str. 228)
223. Bratrstvo kočičí pracky trochu navlhlo (verze 2 - Fischer + M. Čermák, s bublinami) (str. 229)
224. Bratrstvo kočičí pracky plánuje pomstu (str. 230)
225. Rychlé šípy nikdo nedoběhne (str. 231)
230. Rychlé šípy vymýšlejí závody (Kulišáci 4) (str. 236)
231. Rychlé šípy si vydělávají peníze (str. 237)
232. Rychlé šípy nesou plechovku desetníků (str. 238)
233. Rychlonožkův indiánský sen (str. 239)
234. Rychlonožka u kůlu smrti (str. 240)
235. Rychlé šípy a Podfukář (Kulišáci 44) (str. 241)
236. Rychlé šípy chrání Podfukáře (Kulišáci 44) (str. 242)
237. Rychlé šípy žijí Modrým životem (str. 243)
238. Rychlé šípy v podezření (Kulišáci 39) (str. 244)
239. Rychlé šípy mají dobrou pověst, ale... (Kulišáci 40) (str. 245)
240. Rychlé šípy prokazují svou nevinu (Kulišáci 40) (str. 246)
241. Rychlé šípy na sjezdu klubů (Kulišáci 35) (str. 247)
242. Rychlé šípy hledají Kondory (Kulišáci 36) (str. 248)
243. Rychlé šípy v zajetí Kondorů (Kulišáci 36) (str. 249)
244. Rychlé šípy a tajemství Kondorů (Kulišáci 37) (str. 250)
245. Rychlé šípy závodí ve zručnosti (str. 251)
246. Rychlé šípy před známkařskou záhadou (str. 252)
247. Rychlé šípy odhalují podvod (str. 253)
248. Rychlé šípy skládají zprávu na nosech (str. 254)
249. Rychlé šípy sestupují do dolních ulic (str. 255)
250. Rychlé šípy hledají hocha se žlutým kolem (str. 256)
251. Rychlé šípy se vzdávají odměny (str. 257)
252. Strýček Tadeáš Rychlým šípům (str. 258)
253. Rychlé šípy a vykradač chat (str. 259)
254. Rychlé šípy proti ozbrojenému lupiči (str. 260)
255. Rychlé šípy těší nemocného chlapce (str. 261)
256. Rychlé šípy sledují oběh koruny (str. 262)
257. Rychlé šípy jedou do neznámé čtvrti (Kulišáci 9) (str. 263)
258. Rychlé šípy bojují o 46 lahví (Kulišáci 10) (str. 264)
259. Rychlé šípy dělají hru Číslované lístečky (str. 265)
260. Rychlé šípy střeží výstavku (Kulišáci 38) (str. 266)
261. Rychlé šípy hledají neznámého vetřelce (Kulišáci 38) (str. 267)
262. Rychlé šípy ztrácejí svou klubovnu (před dílem Kulišáci 26) (str. 268)
263. Rychlé šípy před těžkým rozhodnutím (Kulišáci 26) (str. 269)
264. Rychlé šípy tajně varovány (Kulišáci 27) (str. 270)
265. Rychlé šípy zaskočeny Jardou Murkačem (Kulišáci 28) (str. 271)
266. Rychlé šípy se rozcházejí z Murkačovci (Kulišáci 29) (str. 272)
267. Rychlé šípy opět pod vlastní střechou (po díle Kulišáci 29) (str. 273)
268. Rychlé šípy na nebezpečné sanici (Kulišáci 31) (str. 274)
269. Rychlé šípy plní záhadnou výzvu (Kulišáci 41) (str. 275)
270. Rychlé šípy dostávají vánoční nadílku (Kulišáci 41) (str. 276)
271. Rychlé šípy nosí v zimě čepice (str. 277)
272. Rychlé šípy mají v klubu jasnovidce (str. 278)
273. Rychlé šípy zastavují tramvaj (str. 279)
274. Rychlé šípy proti tlupě tuláků (Kulišáci 42) (str. 280)
275. Rychlé šípy v ledovém stavení (Kulišáci 43) (str. 281)
276. Rychlé šípy zápolí s Jedovatým dědkem (str. 282)
277. Rychlé šípy se odvažují znovu do sklepa (str. 283)
278. Rychlé šípy zachycují stopu po Fan-Tanu (str. 284)
279. Rychlé šípy končí honbu za Fan-Tanem (str. 285)
280. Rychlé šípy bojují proti kouření (Kulišáci 17) (str. 286)
281. Rychlé šípy unikají potupě (Kulišáci 18) (str. 287)
282. Rychlé šípy dávají nocleh Potápníkům (str. 288)
283. Rychlé šípy jdou na most pro své věci (str. 289)
284. Rychlé šípy bojují o svou vlajku (str. 290)
285. Rychlé šípy vypisují Jarkovu soutěž (str. 291)
286. Rychlonožka ve snu ředitelem školy (str. 292)
287. Jindrovo neuvážené počínání (str. 293)
288. Rychlé šípy se skrývají hlídačům (str. 294)
289. Rychlé šípy se ospravedlňují (str. 295)
290. Rychlé šípy v roli detektivů (str. 296)
291. Rychlé šípy běží za zloději kufrů (str. 297)
292. Rychlé šípy se vydávají na skalní říčku (Kulišáci 32) (str. 298)
293. Rychlé šípy ve vodní pasti (Kulišáci 32) (str. 299)
294. Rychlé šípy hledají únik z jeskyně (Kulišáci 33) (str. 300)
295. Rychlé šípy se zachraňují (Kulišáci 34) (str. 301)
296. Rychlé šípy ztrácejí člena (str. 302)
297. Rychlé šípy mají výjimečně štěstí (str. 303)
298. Rychlé šípy válčí na kolejích (Kulišáci 47) (str. 304)
299. Rychlé šípy vynalézají novou zábavu (str. 305)
300. Rychlé šípy jezdí na pětikolu (str. 306)
301. Rychlé šípy jedou na přehradu (Kulišáci 21) (str. 307)
302. Rychlé šípy běží za hradním strašidlem (Kulišáci 22) (str. 308)
303. Rychlé šípy osvobozují Bílou paní (Kulišáci 23) (str. 309)
304. Rychlé šípy vidí tajemné světlo (Kulišáci 24) (str. 310)
305. Rychlé šípy prohledávají hrad (Kulišáci 25) (str. 311)
306. Rychlé šípy otvírají hradní hrobku (Kulišáci 25) (str. 312)
307. Rychlé šípy zachraňují Dlouhé Bidlo (str. 313)
308. Rychlé šípy na podivném autostopu (Kulišáci 45) (str. 314)
309. Rychlé šípy v hořícím stohu (Kulišáci 46) (str. 315)
310. Rychlé šípy končí noční dobrodružství (po díle Kulišáci 46) (str. 316)
311. Rychlé šípy pouštějí lodičky (str. 317)
312. Rychlé šípy podstupují drnovou bitvu (str. 318)
313. Rychlé šípy řeší zamotaný spor (str. 319)
314. Rychlé šípy oslavují výhru (str. 320)
315. Rychlé šípy znovu do Stínadel (reklama) (str. 321)
Rychlé šípy u železničního mostu (nový díl)


Potřetí do Stínadel

Porovnání 315. dílu z roku 1989, který žádné uzavřené dobrodružství nepřináší a slouží v zásadě jako lákadlo na třetí rychlošípácký román Jaroslava Foglara Tajemství Velkého Vonta, a 1. strany komiksového zpracování tohoto románu, které nakreslil Marko Čermák v roce 2012.
První zpracování se odvíjí pomaleji a narozdíl od druhého zde mají Rychlé šípy letní oblečení.

315. Rychlé šípy znovu do Stínadel (reklama) (str. 321)
III/1. Návštěva ze Stínadel (Tajemství Velkého Vonta)

3153/1

Kolik let zobrazují příběhy Rychlých šípů?

Příběhy Rychlých šípů se odvíjejí v jakémsi bezčasí, kromě 6. dílu, který se odehrává po zabrání Sudet, nelze nikdy určit rok. Jistou indícií jsou uniformy policejních sborů, které jasně určují dobu vzniku Fischerových dílů mezi lety 1938 a 1948, a Čermákových 1970 až 1971. Pokud ale odhlédneme od policie a také toho, že Rychlé šípy v příbězích zřetelně nestárnou (podobně jako jiné komiksové postavy), kolik let zabírají jejich příběhy, pokud jsou nám představeny v chronologickém pořadí?
Pokud se budeme snažit "napasovat" příběh přesně do toho roku a měsíce, kdy vyšel, vypadal by přehled následovně:

1) příběhy 1 - 30, prosinec 1938 - červenec 1939, obsahuje zimní díly
2) příběhy 31 - 75, září 1939 - srpen 1940, obsahuje zimní díly
3) příběhy 76 - 117 (mimo 116-117), září 1940 - květen 1941, obsahuje zimní díly
4) příběhy 118 - 142, únor 1946 - srpen 1946
5) příběhy 143 - 179, říjen 1946 - červenec 1947, obsahuje zimní díly
6) příběhy 180 - 223, září 1947 - červen 1948, obsahuje zimní díly
7) příběhy 224 - 244 (mimo 226), duben 1970 - srpen 1970
8) příběhy 245 - 316 (mimo 309-316), říjen 1970 - srpen 1971, obsahuje zimní díly

Odpovědí by tedy bylo, že příhody zabírají osm let. Je zde ale vidět, že mezi květnem 3. roku a únorem 4. roku neprožily Šípy nic a podobná nečinnost se u klubu projevila v období mezi červnem 6. roku a dubnem 7. roku.
Další možností je příběhy trochu "sklepat" dohromady podle toho, kolikrát se v dobrodružstvích objevila zima a s ní zasněžená krajina. Touto operací bychom dokázali srazit počet let na šest.
Poslední možností je předpoklad, že Rychlé šípy toho prožívaly strašně moc a časopis musel jejich příhody rozdělovat jakoby se odehrály během více let (více zim, více prázdnin). Spojovat díly ze stejných ročních období k sobě, ale aspoň takovým způsobem, aby příliš nepřeskakovalo výtvarné pojetí příběhů, a aby nedocházelo k nesmyslům v návaznosti příběhů, by výrazně narušilo chronologii původního vydání. Umožnilo by ale odvyprávět všechny příběhy v průběhu 3 až 4 let, což by bylo zase dokázalo vysvětlit, proč Rychlé šípy zdánlivě nestárnou. Dřívější souborná vydání a výběry k podobnému přehazování přistoupily a nebylo to skoro poznat.
Která odpověd na položenou úvodní otázku je nejlepší?

Časopis Rychlé šípy

Od roku 1967 do roku 1969 vyšlo 7 číslovaných 24stránkových reedic pojmenovaných prostě Rychlé šípy. Šlo o téměř souborné vydání, ale ne chronologické. Pro velký úspěch byly sešity několikrát dotiskovány (i s upravenou titulní stránkou).
V roce 1970 se sešity přerodily v 32stránkový časopis dvojměsíčník, označený jako 2. ročník. Od 9. čísla se v časopise objevovaly už i rychlošípácké stránky nakreslené Marko Čermákem (nejdříve překreslené příběhy dříve nakreslené Václavem Junkem). Počet stránek s Rychlými šípy klesl na 14 a v časopise se usídlily i další kreslené seriály a psané rubriky. V 9. a 10. čísle se ještě různě mísí příběhy Fischerovy a Čermákovy, od 11. čísla přicházejí už jen nově nakreslené Čermákovy příběhy. Třetí ročník 1971 přinesl čísla 14-16, v 16. čísle klesl počet šípáckých příhod na 7 na úkor dalších seriálů v časopise. Do chystaného 17. čísla měl už Čermák připraveno dalších 7 stránek (v seznamu příběhy 308-314), jenže časopis byl mezitím zakázán a skončil.
Čtenáři se jich dočkali až v roce 1986 v černobílé podobě ve Sborníku Píseň úplňku, barevně v roce 1991 v časopise Hlasatel a v souborné knize Rychlé šípy (1998).
A jak to dopadlo z dalšími načatými seriály ze zastaveného časopisu? Komiks Ztracené naděje vycházel už dříve černobíle v ABC (1969-1970) pod názvem Výprava do ztraceného světa. Později se dočkal několika reedic, např. v knize Velká kniha komiksů 1 (2001) pod názvem Daily Gazette - První výprava do Ztraceného světa.
Povídkový komiksový seriál Příběhy statečných se také dočkal vydání již dlouho připravených dalších dílů v časopisech Hlasatel (1991) a Skaut-Junák (1993, 1996-1997), včetně přepracovaných verzí dříve uvedených příběhů - seznam dílů komiksu a jeho vydání.
Seriál Tonda a Já zůstal dvojdílný, není známo, jestli byl případný třetí díl napsán a nakreslen.
Po krátké období první poloviny roku 1971 měly Čtyřlístek i Rychlé šípy shodnou formu časopisu komiksových příběhů a mohli si mírně konkurovat, i když cílové skupiny se příliš nepřekrývají.

Odkaz:
Rychlé šípy na stránkách Foglarovec (časopis Rychlé šípy a jeho dotisky)
záznam na comicsdb.cz
Příběhy statečných na daildeca.cz

Rychlé šípy III 4/17
Rychlé šípy 17 Rychlé šípy 17 (1971)
nevydaly Park kultury a oddechu v Ostravě a Puls Ostrava

nevyšlo v srpnu 1971, rekonstrukce jak mohlo číslo vypadat, fotomontáž titulní stránky

Rychlé šípy - Jaroslav Foglar, Marko Čermák
Rychlé šípy na podivném autostopu
Rychlé šípy v hořícím stohu
Rychlé šípy končí noční dobrodružství
Rychlé šípy pouštějí lodičky
Rychlé šípy podstupují drnovou bitvu
Rychlé šípy řeší zamotaný spor
Rychlé šípy oslavují výhru

Ztracené naděje (5 stran) - Vlastislav Toman, Jiří Veškrna, Věra Veškrnová

Otakar Batlička: Příběhy statečných - Bohumil Jírek, Petr Barč
Proroctví staré Metuny
Válečná lest
Podivín

Tonda a Já - Miroslav Šimek, Jiří Grossman, Vladimír Havlíček


Kulišáci - zdroj scénářů pro Rychlé šípy

Kulišáci jsou 2. nejdelší komiksový seriál Jaroslava Foglara. Napsal jej pro časopis ABC v letech 1963-1966, kdy sice už publikační zákaz pomíjel, ale Rychlé šípy by neprošly. V seriálu museli vystupovat pionýři a kreslil jej Jiří Krásl, který neměl s komiksem dřívější zkušenosti. Když se na konci 60. let dostalo možnosti opět vydávat Rychlé šípy, přepsal Foglar 33 dílů "svého nechtěného dítěte" Kulišáků na (delších) 44 dílů Rychlých šípů, které nakreslil v letech 1970-1971 Marko Čermák (originální díly se různě střídaly s díly "kulišáckými"). Čtenáři přijali "zkopírované" díly s rozpaky. Jak Rychlé šípy (v roce 1998) tak Kulišáci (v roce 1999 v knize Svorní gambusíni a jiné příběhy) se dočkali souborného vydání a bylo možné porovnat původní kulišákovské a převedené šípácké díly. I v doslovu druhé z knih je uvedena porovnávací tabulka.
Zde jsme seznam upravili, opravili a černě zvýraznili ty příběhy, které nebyly převedeny do dobrodružství Rychlých šípů. Hvězdičkou jsou označeny ty díly Rychlých šípů, které nemají přímý předobraz v Kulišácích, ale je to nový začátek nebo konec ke stejnému vícestrankovému dobrodružství. Teoreticky by se daly "přetavit" i zbylé díly seriálu Kulišáci do příběhů Rychlých šípů, i když některé náměty už by se pro Šípy opakovaly, nebo by vyžadovaly větší úpravy.

Odkaz:
Půl století Kulišáků, druhého nejrozsáhlejšího seriálu Jaroslava Foglara (s mírnými nepřesnostmi)


1. Dobrodružství na Bouřných horách
2. Noční návštěva
3. Záhada kolem dárku
4. Závod kosmonautů (Šípy 230)
5. Tajemství skrýše v podkroví
6. Souboj v ulicích
7. Poplach v táboře
8. Ztroskotání
9. Kulišáci v neznámé čtvrti (Šípy 257)
10. Střetnutí s podezřelou partou (Šípy 258)
11. Kulišáci zasahují
12. Kulišáci v obklíčení
13. Útěk z obležení
14. Kulišáci hledají skrýš
15. Kulišáci získávají důkaz stopaře
16. Kulišáci získávají psa
17. Kulišáci a Zelené vesty (Šípy 280)
18. Kulišáci unikají potupě (Šípy 281)
19. Kulišáci v Údolí záhad (Šípy 227)
20. Kulišáci uvězněni (Šípy 228+229)
21. Děvčata mají nápad (Šípy 301)
22. Kulišáci a Bílá paní (Šípy 302)
23. Mezi nebem a zemí (Šípy 303)
24. Tajemné světlo (Šípy 304)
25. Objev v podzemí (Šípy 305+306)
26. Kulišáci hledají klubovnu (Šípy 262*+263)
27. Kulišáci tajně varováni (Šípy 264)
28. Kulišáci zaskočeni (Šípy 265)
29. Kulišáci opět bez klubovny (Šípy 266+267*)
30. Kulišáci se proslavují
31. Kulišáci na zimní výpravě (Šípy 268)
32. Kulišáci ve vodní pasti (Šípy 292+293)
33. Kulišáci potkávají smrt (Šípy 294)
34. Kulišáci zachráněni (Šípy 295)
35. Kulišáci proti Orlům (Šípy 241)
36. Kulišáci v zajetí (Šípy 242+243)
37. Kulišáci a tajemství Orlů (Šípy 244)
38. Kulišáci střeží výstavku (Šípy 260+261)
39. Kulišáci v podezření (Šípy 238)
40. Kulišáci se ospravedlňují (Šípy 239+240)
41. Kulišáci plní záhadnou výzvu (Šípy 269+270)
42. Kulišáci na průzkumné výpravě (Šípy 274)
43. Kulišáci v ledovém domě (Šípy 275)
44. Kulišáci a Podfukář (Šípy 235+236)
45. Kulišáci a podivný autostop (Šípy 308)
46. Kulišáci v nebezpečí (Šípy 309+310*)
47. Kulišáci v boji o cisternu (Šípy 298)
Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Tři prasátka
Tři prasátka
Výstava Signály
Výstava Signály
Pohádkové lístečky
Pohádkové lístečky
Příběh v PC hře
Příběh v PC hře
Myš
Myš
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz