wz


logo

© Pavel Chrz 2001 - 2021

Rychlé šípy

Rychlé šípy Rychlé šípy a Čtyřlístek jsou nejznámější české komiksové seriály. Obrázkový seriál Rychlé šípy se zrodil 30 a půl roku před Čtyřlístkem, v prosinci 1938. Příběhy klubu pěti kluků napsal Jaroslav Foglar a prvním, nejznámějším a nejčastějším kreslířem byl Jan Fischer.
Rychlé šípy výrazně ovlivnily následné tvůrce včetně Jaroslava Němečka. To, že se stal výtvarníkem, nepřímo způsobil jeho o deset let starší bratr Vladimír. Sbíral komiksy, Rychlé šípy, Pepka námořníka a jiné disneyovky. Malý Jaroslav si je rád půjčoval a četl. Když mu bylo deset let, začal podle nich malovat. Při zrodu Čtyřlístku se nechal ovlivnit vedle Rychlých šípů zejména francouzským Pifem.
I spisovatelka Ljuba Štíplová měla Rychlé šípy ráda, což lze pozorovat i v námětech pro Čtyřlístek. Stejně jako Rychlé šípy je Čtyřlístek klub, pořádá výpravy do přírody, účastní se různých soutěží a chovají se příkladně (většinou).
Internetových stránek o Rychlých šípech je víc, popisují kromě komiksového seriálu také tři romány o Stínadlech a ježku v kleci převedené i do formy komiksových románů, film, seriál, divadelní představení a mnoho dalšího. Pro bližší informace lze tedy navštívit zasvěcené zdroje, ale aby nezůstalo jen u odkazů, najdete v tomto článku několik seznamů a porovnání, které nebyly jinde k nalezení (alespoň ne v přehledné formě) - seznam a náhled 33 komiksových stran neuveřejněných v souborné velké knize Rychlé šípy (1. vydání 1998), informace o časopise Rychlé šípy, který vycházel ve stejnou dobu, kdy Čtyřlístek začínal a seznam dílů Foglarova seriálu Kulišáci včetně porovnání, které díly byly později překresleny na příhody Rychlých šípů. Dále přinášíme návrh jak by mohlo vypadat nové kompletní vydání komiksu Rychlých šípů a analýzu o tom, kolik let zabírají příhody Rychlých šípů včetně rebootové teorie, že Rychlé šípy nejsou seriál jeden ale čtyři!
Rychlé šípy vyšly i ve slovenštině, přinášíme jejich seznam a překladový slovníček různých jmen a názvů. Nakonec se podíváme i na přehled ztracených originálů, reedice těchto příběhů v kvalitním provedení bude tedy obtížnější.

Čtěte také:
Bukanýři (rychlošípácké motivy ve Čtyřlístku)
Výroky Čtyřlístku (rychlošípácké motivy ve Čtyřlístku)
Strážci

Odkazy:
Rychlé šípy - záznam na Wikipedii
Seznam komiksů Rychlých šípů - záznam na Wikipedii
Bohoušek.cz
Vontové.org (přes archive.org)
Vontové.org (Překreslování příběhů Rychlých šípů, přes archive.org)
Stránky o Jaroslavu Foglarovi (Rychlé šípy)
Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství (ukázky)
Rok Rychlých šípů (akce k osmdesátinám)
Rychlé šípy - Komiksové plakáty (plakátové reprodukce 12 komiksových příběhů)
Výstava plakátů Rychlých šípů ve Skautském institutu (a 2 ukázky)
Roman Šantora - Bobo: U Foglara jde o srdcovou záležitost. Rozhovor o edičních plánech na foglarovky (a plánech na opětovné vydání komiksu Rychlé šípy)
Vyšly příběhy Rychlých šípů nakreslené Marko Čermákem33 chybějících stran

V roce 1998 vyšla souborná kniha všech příběhů Rychlých šípů. Přesto v ní 33 stran chybí. Jak je to možné? Hlavním důvodem je, že některé strany byly nakresleny vícekrát (některé i třikrát) a vydavatel se musel rozhodnout, kterou verzi v knize uveřejnit. Ve spolupráci se spisovatelem Jaroslavem Foglarem vybrali od duplicitních stran vždy jen jednu verzi (což je také popsáno v doslovu knihy). Kromě toho byl jeden příběh vyřazen zcela (podrobněji níže) a jeden příběh byl nakreslen až po vydání knihy.
Podle informací z roku 2018, nakladatelství Albatros připravuje tentokrát skutečně kompletní a pečlivě redakčně připravené komiksy o Rychlých šípech. Jestli to bude znamenat doplnění i těchto 33 stran, to teprve uvidíme...
Souborné vydání mírně upravovalo názvy příběhů - odstraňovalo přebytečnou tečku nad velkým I, umazávalo přebytečné uvozovky - jednoduché (díly 1-46), dvojité (díly 47-118, 226-314) a boční (díly 124-151), a udělalo ještě další mírné korekce v názvu i v dalším textu. V následujících přehledech se řídíme seznamem a číslováním ze souborného vydání, pokud je rozdíl jen v názvu, nepovažujeme to za další verzi příběhu.


Původní verze založení klubu

V původní verzi prvních deseti příběhů vystupovali protivníci Rychlých šípů - Černí jezdci s šátky přes ústa. V prvním díle je dokonce Jarka Metelka svázán provazy. S takovým ztvárněním měl Jaroslav Foglar problémy, nechal tedy okolo roku 1943 obrázky původně od Jana Fischera upravit Bohumírem Čermákem (ne přímo překreslit, dalo by se říci retušovat). Ušetřen zůstal jen 6. díl, kde se Černí jezdci nevyskytují (ale Červenáček zde prodává místo Mladého hlasatele noviny České slovo, i na obrázku je vidět, že drží jinou tiskovinu). Souborné vydání obsahuje na přání Foglara upravenou verzi, i když nikdy předtím pořádně nevešla ve známost - viz další kapitola. Kromě šátků je původní od upravené verze odlišná jen minimálně, proto nás nezařazení těchto dílů do souborného vydání nemusí tolik mrzet.

Odkaz:
k přečtení v Databázi ilustrátorů dětských časopisů

1. Černí jezdci řádí (verze 1 - Fischer, s šátky)
2. Černí jezdci se mstí (verze 1 - Fischer, s šátky)
3. V doupěti Černých jezdců (verze 1 - Fischer, s šátky)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 1 - Fischer, s šátky)
5. Černí jezdci dychtí po vlajce (verze 1 - Fischer, s šátky)
6. Rychlé šípy mají dobrá srdce (verze 1 - Fischer, Červenáček prodává Mladého hlasatele)
7. Černí jezdci jsou potrestáni (verze 1 - Fischer, s šátky)
8. Černí jezdci opět poraženi (verze 1 - Fischer, s šátky)
9. Černí jezdci ruší schůzku (verze 1 - Fischer, s šátky)
10. Černí jezdci se smiřují (verze 1 - Fischer, s šátky)

001002003004005006007008009010


Třetí verze založení klubu
a ještě dva překreslené příběhy


V roce 1947 nechal Foglar Fischera překreslit 4 z prvních 10 příběhů (č. 1, 2, 4 a 5) týkajících se bezprostředně založení klubu Rychlých šípů, další díly s Černými jezdci jako by měly být zapomenuty pro nedůležitost. Do následných výborů a reedic byly zařazovány výlučně třetí verze příběhů. Na kresbě je poznat, že už je Fischer kreslil zkušeně a profesionálně, ne jako v počátcích seriálu, kdy se výtvarná podoba teprve ustanovovala. Vždyť byly také nakresleny v době po 179. díle. Příběhy mají stejný děj, ale jsou upravené, přejmenované, obrázky jsou nové a většina textů také. Pokud mělo souborné vydání obsahovat všechny příběhy i z první desetice, působily by tyto verze na začátku knihy dost rušivě.
Zároveň byl nejspíš z důvodu ztraceného originálu překreslen 41. díl, nebyl přejmenován a rozdíly nejsou tak velké (nejvíce je to poznat na písmu v bublinách). Rozpoznávací rozdíl: na titulním obrázku kouká Mirek v helmě na Rychlonožku (originál) nebo dopředu (druhá verze). Také 44. díl je nakreslen nově, i když zde je vidět rozdíl jen na předposledním obrázku (Jindra a Červenáček mají prohozené pozice - na originálu stojí na kraji po Jarkově levici Červenáček). Souborná kniha ovšem úplně opomíjí informaci o překreslených dílech 41 a 44, zařazuje druhé - mladší verze!
U těchto překreslených verzí je trochu škoda, že nejsou zařazeny, ale o žádný děj nebyli čtenáři ochuzeni.

Odkaz:
k přečtení v Databázi ilustrátorů dětských časopisů

1. Mirek osvobozuje Jarku (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze)
2. Přistupuje Jindra Hojer (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 3 - Fischer, překreslená verze)
5. Klub Rychlých šípů založen (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze)
41. Rychlé šípy hrají divadlo (verze 1 - Fischer, původní verze)
44. Rychlé šípy hlídají trať (verze 1 - Fischer, původní verze)

001002004005041041


Rychlé šípy bez bublin a vyřazený příběh

Po únoru 1948 se dostaly komiksy do nemilosti. Jaroslav Foglar se snažil vyhovět alespoň formou komentovaného seriálu, tzn. komiksu bez bublin s povídáním pod obrázky, dokonce poslal Rychlé šípy na budovatelskou stavbu mládeže, ale ani to nezabránilo zákazu seriálu. Poslední tři díly kreslené Janem Fischerem měly tedy nezvyklou formu.
Na konci 60. let se začala situace opět uvolňovat a s ní se vrátily i Rychlé šípy, ale už s novým ilustrátorem Marko Čermákem. Foglar nechal Čermáka upravit dva z třech nekomiksových příběhů. 222. dílu zůstal název, děj a všechny obrázky, zmizel text pod obrázky a byl převeden do bublinových promluv. 223. díl už má název jiný, využívá 3/4 obrázků a výrazně mění závěr příběhu. Zatímco v původní verzi směřují Rychlé šípy v obojživelném voze po závodě na stavbu mládeže, nová verze, kam Čermák dodal svou 1/4 obrázků, pokračuje tím, jak Bratrstvo kočičí pracky plánuje odvetu proběhlého závodu. Původní 224. díl, poslední nakreslený Janem Fischerem, byl z kánonu příběhů Rychlých šípů zcela vyřazen, Rychlé šípy v něm poháhají vylepšit odvoz hlíny na stavbě mládeže a ani nový text v bublinách by nedokázal chatrný budovatelský příběh zachránit. Místo toho vznikl nový příběh kreslený Marko Čermákem, který dostal číslo 224 a rozvíjí v něm dobrodružství o závodech obojživelných vozů mezi Rychlými šípy a Bratstvem.
Souborné vydání (1998) obsahuje Čermákem upravené bublinové verze dvou ze tří původních nebublinových. Na přání Foglara zcela vyřazuje třetí už neupravovaný a neupravitelný (na ukázku je příběh ve zmenšeném náhledu v doslovu knihy).

Odkaz:
k přečtení v Databázi ilustrátorů dětských časopisů

222. Rychlé šípy staví obojživelný vůz (verze 1 - Fischer, bez bublin)
223. Rychlé šípy na stavbě mládeže (verze 1 - Fischer, bez bublin)
Rychlé šípy zlepšují odvoz hlíny (vyřazený díl, bez bublin)

222223224


Příběhy překreslené Markem Čermákem

Na konci 60. let se Rychlé šípy vrátily v (ne zcela kompletní a ne zcela chronologické) reedici v samostatných sešitech, které se svým 8. číslem (1. z ročníku 1970) přerodily v samostatný časopis Rychlé šípy a ten začal uveřejňovat i jiné seriály. Do 9. čísla už přispěl nový kreslíř Marko Čermák (Fischer už tou dobou nežil). Před novými příhodami byly nejprve zařazeny Čermákovy překreslené verze 8 příběhů, které původně nakreslil Václav Junek. Originály kreseb prý nebyly k dispozici a Foglarovi se ani nezamlouvalo výtvarné ztvárnění. Tři příběhy od Bohumíra Čermáka (116, 117, 163) ovšem překresleny nebyly, zato byl naopak překreslen i jeden fischerovský díl (29).
Děj, názvy a texty zůstaly stejné, obrázky jsou namalované nově, i pohledy a detaily jsou zcela v režii nového kreslíře.
Souborné vydání (1998) obsahuje verze od původních kreslířů. Originály 8 Junkových dílů se asi našly, protože v této knize mají premiéru a vypadají dobře. U fischerovského 29. dílu je ovšem vidět, že originál k dispozici nebyl a redakce musela naskenovat stránku přímo z Hlasatele.
Všech 9 stran se objevilo v souborném vydání Rychlých šípů Marko Čermáka v roce 2019.

Odkaz:
k přečtení v Databázi ilustrátorů dětských časopisů

108. Rychlé šípy u výbuchu patrony (verze 2 - M. Čermák)
109. Rychlé šípy zkoušejí nového člena (verze 2 - M. Čermák)
110. Rychlé šípy vítají Mirka Dušína (verze 2 - M. Čermák)
111. Rychlé šípy pronásledují Bambuse (verze 2 - M. Čermák)
112. Rychlé šípy zachraňují kočku (verze 2 - M. Čermák)
113. Rychlé šípy s bednou provazů (verze 2 - M. Čermák)
114. Rychlé šípy pletou sítě (verze 2 - M. Čermák)
115. Rychlé šípy na výzkumech (verze 2 - M. Čermák)
29. Rychlé šípy plaší pytláky (verze 2 - M. Čermák)

108109110111112113114115029


Neuměle překreslené příběhy

Při reedici Rychlých šípů na konci 60. let vyřešilo vydavatelství chybějící originály po svém - vytvořilo neuměle obkreslené verze. Týká se to 4 stran (i když jeden zdroj uvádí ještě díl 46. Rychlé šípy na strágule, porovnání nic takového neprokázalo). Stejné verze použila vydání na začátku 90. let. Pro úplnou reedici v roce 1998 se vydavatelství ve třech případech rozhodlo použít originální verze, i když muselo naskenovat nekvalitní časopisová vydání a je to znát. V jednom případě (díl 30) využilo obkresleninu! Mezi koncem 60. a 90. let se ztratilo ještě několik dalších stran, nové verze ale už nevznikaly a naskenovalo se jedno z předchozích vydání. Neuměle obkreslené verze nepřinášejí nic nového, jen by dokumentovaly verzi, kterou znala generace 60. až 90. let.

28. Rychlé šípy ztroskotají (verze 2 - neuměle obkresleno)
30. Rychlé šípy se předstihují (verze 1 - Fischer, původní verze)
67. Rychlé šípy maminkám (verze 2 - neuměle obkresleno)
173. Potápníci vyzývají k boji (verze 2 - neuměle obkresleno)

028030067173

Rozpoznávací rozdíly:
28: "Tak nasedat, nasedat" říká Červenáček (originál) nebo Jindra (překreslenina nerozpoznala čepičku a vybarvuje ji jako vlasy)
30: Červenáček má nevybarvené vlasy a otevřenou pusu na prvním a předposledním obrázku (originál) nebo všude zcela černé a pusu zavřenou (překreslenina)
67: Na desátém obrázku je vlevo vidět detailně pelest (originál) nebo je jen vyšrafováno (překreslenina)
173: Na pátém obrázku má Rychlonožka viditelné dvě ruce (originál) nebo jen jednu ruku (překreslenina)Nový příběh

V roce 2009 nakreslil Marko Čermák úplně nový příběh Rychlých šípů podle scénáře nalezeného v archívu Jaroslava Foglara. Vznikl k 70. výročí vzniku seriálu Rychlé šípy a 10. výročí spisovatelova úmrtí. Příběh není součástí souborné knihy ani žádného z jejích dotisků.

Rychlé šípy u železničního mostu (nový díl)

316

Teoreticky existují ještě další nenakreslené scénáře, ale s nimi autor možná ani nebyl spokojen a proto z nich nikdy nevznikl komiks.
Mezi prozaickými převyprávěními komiksových příběhů, která vycházela v letech 1970-1973 ve Svobodném Slově (a souborně v roce 1992 v knize Příběhy Rychlých šípů), se také najdou dva příběhy, které nemají svůj komiksový protějšek (táborové příhody navazující na komiksový díl 30. Rychlé šípy se předstihují).
I tak by komiksové příběhy Rychlých šípů měly už zůstat uzavřené, nepřevádět jakýkoliv objevený útržek příběhu nalezený v autorově archívu do komiksu. Ani nepředělávat zbylé díly Kulišáků na příběhy Šípáků (více v kapitole Kulišáci - zdroj scénářů pro Rychlé šípy). A už vůbec nepomýšlet na přivedení autora nového. Nebo by stálo za to oživit Rychlé šípy aspoň pro několik dalších "oficiálních" komiksových příhod?


Potřetí do Stínadel

Porovnání 315. dílu z roku 1989, který žádné uzavřené dobrodružství nepřináší a slouží v zásadě jako lákadlo na třetí rychlošípácký román Jaroslava Foglara Tajemství Velkého Vonta, a 1. strany komiksového zpracování tohoto románu, které nakreslil Marko Čermák v roce 2012.
První zpracování se odvíjí pomaleji a na rozdíl od druhého zde mají Rychlé šípy letní oblečení.

315. Rychlé šípy znovu do Stínadel (reklama) (str. 321)
III/1. Návštěva ze Stínadel (Tajemství Velkého Vonta)

3153/1

Časopis Rychlé šípy

Od roku 1967 do roku 1969 vyšlo 7 číslovaných 24stránkových reedic pojmenovaných prostě Rychlé šípy. Šlo o téměř souborné vydání, ale ne chronologické. Pro velký úspěch byly sešity několikrát dotiskovány (i s upravenou titulní stránkou).
V roce 1970 se sešity přerodily v 32stránkový časopis dvojměsíčník, označený jako 2. ročník. Od 9. čísla se v časopise objevovaly už i rychlošípácké stránky nakreslené Marko Čermákem (nejdříve překreslené příběhy dříve nakreslené Václavem Junkem). Počet stránek s Rychlými šípy klesl na 14 a v časopise se usídlily i další kreslené seriály a psané rubriky. V 9. a 10. čísle se ještě různě mísí příběhy Fischerovy a Čermákovy, od 11. čísla přicházejí už jen nově nakreslené Čermákovy příběhy. Třetí ročník 1971 přinesl čísla 14-16, v 16. čísle klesl počet šípáckých příhod na 7 na úkor dalších seriálů v časopise. Do chystaného 17. čísla měl už Čermák připraveno dalších 7 stránek (podle současného číslování příběhy 308-314), jenže časopis byl mezitím zakázán a skončil.
Čtenáři se jich dočkali až v roce 1986 v černobílé podobě ve Sborníku Píseň úplňku, barevně v roce 1991 v časopise Hlasatel a v souborné knize Rychlé šípy (1998).
A jak to dopadlo z dalšími načatými seriály ze zastaveného časopisu? Komiks Ztracené naděje vycházel už dříve černobíle v ABC (1969-1970) pod názvem Výprava do ztraceného světa. Později se dočkal několika reedic, např. v knize Velká kniha komiksů 1 (2001) pod názvem Daily Gazette - První výprava do Ztraceného světa.
Povídkový komiksový seriál Příběhy statečných se také dočkal vydání již dlouho připravených dalších dílů v časopisech Hlasatel (1991) a Skaut-Junák (1993, 1996-1997), včetně přepracovaných verzí dříve uvedených příběhů - seznam dílů komiksu a jeho vydání.
Seriál Tonda a Já zůstal dvojdílný, není známo, jestli byl případný třetí díl napsán a nakreslen.
Po krátké období první poloviny roku 1971 měly Čtyřlístek i Rychlé šípy shodnou formu časopisu komiksových příběhů a mohli si mírně konkurovat, i když cílové skupiny se příliš nepřekrývají.

Odkaz:
Rychlé šípy na stránkách Foglarovec (časopis Rychlé šípy a jeho dotisky)
záznam na comicsdb.cz
Příběhy statečných na daildeca.cz

Rychlé šípy III 4/17
Rychlé šípy 17 Rychlé šípy 17 (1971)
nevydaly Park kultury a oddechu v Ostravě a Puls Ostrava

nevyšlo v srpnu 1971, rekonstrukce jak mohlo číslo vypadat, fotomontáž titulní stránky

Rychlé šípy - Jaroslav Foglar, Marko Čermák
Rychlé šípy na podivném autostopu
Rychlé šípy v hořícím stohu
Rychlé šípy končí noční dobrodružství
Rychlé šípy pouštějí lodičky
Rychlé šípy podstupují drnovou bitvu
Rychlé šípy řeší zamotaný spor
Rychlé šípy oslavují výhru

Ztracené naděje (5 stran) - Vlastislav Toman, Jiří Veškrna, Věra Veškrnová

Otakar Batlička: Příběhy statečných - Bohumil Jírek, Petr Barč
Proroctví staré Metuny
Válečná lest
Podivín

Tonda a Já - Miroslav Šimek, Jiří Grossman, Vladimír Havlíček

Kulišáci - zdroj scénářů pro Rychlé šípy

Kulišáci jsou 2. nejdelší komiksový seriál Jaroslava Foglara. Napsal jej pro časopis ABC v letech 1963-1966, kdy sice už publikační zákaz pomíjel, ale Rychlé šípy by neprošly. V seriálu museli vystupovat pionýři a kreslil jej Jiří Krásl, který neměl s komiksem dřívější zkušenosti. Když se na konci 60. let dostalo možnosti opět vydávat Rychlé šípy, přepsal Foglar 33 dílů "svého nechtěného dítěte" Kulišáků na (delších) 44 dílů Rychlých šípů, které nakreslil v letech 1970-1971 Marko Čermák (originální díly se různě střídaly s díly "kulišáckými"). Čtenáři přijali "zkopírované" díly s rozpaky. Jak Rychlé šípy (v roce 1998) tak Kulišáci (v roce 1999 v knize Svorní gambusíni a jiné příběhy) se dočkali souborného vydání a bylo možné porovnat původní kulišákovské a převedené šípácké díly. I v doslovu druhé z knih je uvedena porovnávací tabulka.
Zde jsme seznam upravili, opravili a zeleně zvýraznili ty příběhy, které nebyly převedeny do dobrodružství Rychlých šípů. Hvězdičkou jsou označeny ty díly Rychlých šípů, které nemají přímý předobraz v Kulišácích, ale je to nový začátek nebo konec ke stejnému vícestrankovému dobrodružství. Teoreticky by se daly "přetavit" i zbylé díly seriálu Kulišáci do příběhů Rychlých šípů, i když některé náměty už by se pro Šípy opakovaly, nebo by vyžadovaly větší úpravy.

Odkaz:
Půl století Kulišáků, druhého nejrozsáhlejšího seriálu Jaroslava Foglara (s mírnými nepřesnostmi)


1. Dobrodružství na Bouřných horách
2. Noční návštěva
3. Záhada kolem dárku
4. Závod kosmonautů (Šípy 230)
5. Tajemství skrýše v podkroví
6. Souboj v ulicích
7. Poplach v táboře
8. Ztroskotání
9. Kulišáci v neznámé čtvrti (Šípy 257)
10. Střetnutí s podezřelou partou (Šípy 258)
11. Kulišáci zasahují
12. Kulišáci v obklíčení
13. Útěk z obležení
14. Kulišáci hledají skrýš
15. Kulišáci získávají důkaz stopaře
16. Kulišáci získávají psa
17. Kulišáci a Zelené vesty (Šípy 280)
18. Kulišáci unikají potupě (Šípy 281)
19. Kulišáci v Údolí záhad (Šípy 227)
20. Kulišáci uvězněni (Šípy 228+229)
21. Děvčata mají nápad (Šípy 301)
22. Kulišáci a Bílá paní (Šípy 302)
23. Mezi nebem a zemí (Šípy 303)
24. Tajemné světlo (Šípy 304)
25. Objev v podzemí (Šípy 305+306)
26. Kulišáci hledají klubovnu (Šípy 262*+263)
27. Kulišáci tajně varováni (Šípy 264)
28. Kulišáci zaskočeni (Šípy 265)
29. Kulišáci opět bez klubovny (Šípy 266+267*)
30. Kulišáci se proslavují
31. Kulišáci na zimní výpravě (Šípy 268)
32. Kulišáci ve vodní pasti (Šípy 292+293)
33. Kulišáci potkávají smrt (Šípy 294)
34. Kulišáci zachráněni (Šípy 295)
35. Kulišáci proti Orlům (Šípy 241)
36. Kulišáci v zajetí (Šípy 242+243)
37. Kulišáci a tajemství Orlů (Šípy 244)
38. Kulišáci střeží výstavku (Šípy 260+261)
39. Kulišáci v podezření (Šípy 238)
40. Kulišáci se ospravedlňují (Šípy 239+240)
41. Kulišáci plní záhadnou výzvu (Šípy 269+270)
42. Kulišáci na průzkumné výpravě (Šípy 274)
43. Kulišáci v ledovém domě (Šípy 275)
44. Kulišáci a Podfukář (Šípy 235+236)
45. Kulišáci a podivný autostop (Šípy 308)
46. Kulišáci v nebezpečí (Šípy 309+310*)
47. Kulišáci v boji o cisternu (Šípy 298)
Návrh na nové vydání

Na nakreslení příběhů Rychlých šípů se podíleli 4 ilustrátoři - Jan Fischer, Václav Junek, Bohumír Čermák a Marko Čermák. V některých obdobích se různě střídali, v případě Jana Fischera i vraceli, a souborná kniha Rychlé šípy (1998) skáče mezi kresebnými styly přesně tak, v jakém pořadí příběhy původně vyšly (nebo vznikly, což ale zase nedodržuje 163. díl Rychlé šípy cvičí). Díly Václava Junka překreslil Marko Čermák, souborná kniha z roku 1998 ovšem uveřejňuje Junkovy verze (a to dokonce v premiéře). Údajně by komiksy měly vyjít v novém vydání v roce 2020. Pokud by mělo být úplné, připravili jsme zde návrh, jak by to mohlo vypadat:
 • Kniha by měla 3 díly: 1938-1941, 1946-1948 a 1968-1971. Všechna tato období mají přibližně stejný počet komiksových dílů a knihy by měly i s doslovem okolo 150 stran.
 • Knihy by měly větší formát než dříve.
 • Knihy by použily původní Fischerův začátek se zahalenými Černými jezdci (i když Jestřába by to asi moc nepotěšilo).
 • Knihy by obsahovaly všechny nakreslené strany, i ty variantní (dohromady 348).
 • Duplicitní strany by byly zařazeny jako bonus na začátek nebo konec jednotlivých 3 knih.
 • Ne vždy by první verze byla ta hlavní. Junkovy verze by byly jen bonus na úkor verzí od M. Čermáka. Stejně tak bezbublinové verze by nebyly považovány za kanonické.
 • Knihy by se celkem věrně držely chronologie vydání nebo nakreslení, ovšem s jistými přizpůsobeními aby se příliš neskákalo mezi kresebnými styly. Fischerovy díly by měly samostatné knihy.
 • Grafické úpravy by byly možné a vhodné minimálně ve stejném rozsahu jako u vydání z roku 1998 (například: odstraňování uvozovek v názvech dílů u jména Rychlé šípy, nahrazování "Dozvíte se v příštím čísle" za "Dozvíte se na příští straně" případně sjednocení všech nadpisů tak, aby byla písmena červená a podklad žlutý).
 • Pravopisné změny z roku 1998 jsou taky vítány (šípy varovány versus původní šípy varováni) i změna názvu (Rychlé šípy v nebezpečí smrti versus původní Rychlé šípy v nebezpečí života, hledají Tondu Pírka versus původní hledají Tondu Pírko).
 • Červeně zvýrazněny jsou díly, které v souborném vydání 1998 nejsou. Odkaz na stránku je právě do stávajícího souborného vydání z roku 1998.
 • V návrhu jsou i možné obálky.

Rychlé šípy 1 Rychlé šípy 1 (1938-1941)

obsahuje
 • díly z let 1938 až 1941, vše původní verze
 • bonus: upravené verze prvních dílů B. Čermákem

díly:
1. Černí jezdci řádí (verze 1 - Fischer, s šátky)
2. Černí jezdci se mstí (verze 1 - Fischer, s šátky)
3. V doupěti Černých jezdců (verze 1 - Fischer, s šátky)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 1 - Fischer, s šátky)
5. Černí jezdci dychtí po vlajce (verze 1 - Fischer, s šátky)
6. Rychlé šípy mají dobrá srdce (verze 1 - Fischer, Červenáček prodává Mladého hlasatele)
7. Černí jezdci jsou potrestáni (verze 1 - Fischer, s šátky)
8. Černí jezdci opět poraženi (verze 1 - Fischer, s šátky)
9. Černí jezdci ruší schůzku (verze 1 - Fischer, s šátky)
10. Černí jezdci se smiřují (verze 1 - Fischer, s šátky)
11. Rychlé šípy v podzemí (str. 17)
12. Rychlé šípy hledají poklad (str. 18)
13. Rychlé šípy ve službách zákona (str. 19)
14. Rychlé šípy pátrají (str. 20)
15. Rychlé šípy na výpravě (str. 21)
16. Rychlé šípy zachraňují kamaráda (str. 22)
17. Rychlé šípy se vozí (str. 23)
18. Rychlé šípy mají neklidnou noc (str. 24)
19. Rychlé šípy chytají zloděje (str. 25)
20. Rychlé šípy se sázejí (str. 26)
21. Rychlé šípy konají dobro (str. 27)
22. Rychlé šípy závodí (str. 28)
23. Mirek Dušín je odškodněn (str. 29)
24. Rychlé šípy na pramici (str. 30)
25. Rychlé šípy trestají Piráty (str. 31)
26. Rychlé šípy nalézají Pátka (str. 32)
27. Rychlé šípy na prázdniny (str. 33)
28. Rychlé šípy ztroskotají (verze 1 - Fischer, původní verze) (str. 34)
29. Rychlé šípy plaší pytláky (verze 1 - Fischer) (str. 35)
30. Rychlé šípy se předstihují (verze 1 - Fischer, původní verze)
30. Rychlé šípy se předstihují (str. 36)
31. Rychlé šípy luští tajemství (str. 37)
32. Rychlé šípy najdou rezivý klíč (str. 38)
33. Rychlé šípy objevují hrob (str. 39)
34. Rychlé šípy robí šlapohyb (str. 40)
35. Rychlé šípy bez klubovny (str. 41)
36. Rychlé šípy na pokraji záhad (str. 42)
37. Síť záhad se zatahuje (str. 43)
38. Tajemství dvoukoláku (str. 44)
39. Rychlé šípy pátrají ve sklepě (str. 45)
40. Rychlé šípy na omylu (str. 46)
41. Rychlé šípy hrají divadlo (verze 1 - Fischer, původní verze)
42. Rychlé šípy v redakci (str. 48)
43. Rychlé šípy a samoletka (str. 49)
44. Rychlé šípy hlídají trať (verze 1 - Fischer, původní verze)
45. Rychlé šípy nadělují (str. 51)
46. Rychlé šípy na strágule (str. 52)
47. Rychlé šípy loví bobříky (str. 53)
48. Rychlé šípy shánějí desky (str. 54)
49. Rychlé šípy o třech králích (str. 55)
50. Rychlé šípy sáňkují (str. 56)
51. Rychlé šípy na Černém potoce (str. 57)
52. Rychlé šípy ve zbořeném mlýně (str. 58)
53. Rychlé šípy na stopě tuláka (str. 59)
54. Rychlé šípy zachraňují člověka (str. 60)
55. Rychlé šípy dobývají pevnost (str. 61)
56. Rychlé šípy na zimním stadionu (str. 62)
57. Rychlé šípy odklízejí sníh (str. 63)
58. Rychlé šípy proti Dlouhému Bidlu (str. 64)
59. Dlouhé Bidlo kuje pomstu (str. 65)
60. Dlouhé Bidlo hledá kočičí pracku (str. 66)
61. Rychlé šípy pod vlivem kočičí pracky (str. 67)
62. Rychlé šípy u kočičího hrobu (str. 68)
63. Rychlé šípy vracejí talisman (str. 69)
64. Rychlé šípy modelaří (str. 70)
65. Rychlé šípy prijímají nováčka (str. 71)
66. Rychlé šípy cvičí sebeovládání (str. 72)
67. Rychlé šípy maminkám (verze 1 - Fischer, původní verze) (str. 73)
68. Rychlé šípy v nebezpečí (str. 74)
69. Rychlé šípy a trosečníci (str. 75)
70. Rychlé šípy a bobřík mlčení (str. 76)
71. Rychlé šípy v Pískových skalách (str. 77)
72. Rychlonožka vítězí nad přesilou (str. 78)
73. Rychlé šípy v cizím táboře (str. 79)
74. Rychlé šípy v obležení (str. 80)
75. Rychlé šípy v rachotu hromů (str. 81)
76. Jindra Hojer visí nad propastí (str. 82)
77. Jindra Hojer uniká vzdušnou cestou (str. 83)
78. Rychlé šípy u vodotrysku (str. 84)
79. Rychlé šípy a rozjetý vůz (str. 85)
80. Rychlé šípy v nákladním vagoně (str. 86)
81. Rychlé šípy a vlakoví zloději (str. 87)
82. Rychlé šípy škádlí Rychlonožku (str. 88)
83. Rychlé šípy napravují kamaráda (str. 89)
84. Rychlé šípy čtou dopis z láhve (str. 90)
85. Rychlé šípy a rozpadlý klub M. h. (str. 91)
86. Rychlé šípy v objetí kouzel (str. 92)
87. Rychlé šípy pozorují Jeremiášku (str. 93)
88. Rychlé šípy se prozrazují (str. 94)
89. Rychlé šípy a strašidlo (str. 95)
90. Rychlé šípy ničí knihu kouzel (str. 96)
91. Rychlé šípy v ohni pátrání (str. 97)
92. Rychlé šípy slaví Vánoce (str. 98)
93. Rychlé šípy a první led (str. 99)
94. Rychlé šípy staví sněhuláka (str. 100)
95. Rychlé šípy na zatáčkách (str. 101)
96. Rychlé šípy hledají Tondu Pírka (dříve Rychlé šípy hledají Tondu Pírko, str. 102)
97. Rychlé šípy pomáhají Tondovi Pírků (str. 103)
98. Tonda Pírko v chlapeckém domově (str. 104)
99. Tonda Pírko volá Rychlé šípy (str. 105)
100. Rychlé šípy se dorozumí s Tondou (str. 106)
101. Rychlé šípy usvědčují Tyrana (str. 107)
102. Rychlé šípy a ježek v kleci (str. 108)
103. Rychlé šípy objevují psí hřbitov (str. 109)
104. Rychlé šípy pronásledovány pomatencem (str. 110)
105. Rychlé šípy na stavbě silnice (str. 111)
106. Rychlé šípy stěhují pohovku (str. 112)
107. Rychlé šípy ukazují své umění (str. 113)


bonus:
1. Černí jezdci řádí (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 7)
2. Černí jezdci se mstí (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 8)
3. V doupěti Černých jezdců (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 9)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 10)
5. Černí jezdci dychtí po vlajce (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 11)
6. Rychlé šípy mají dobrá srdce (verze 2 - Fischer + B. Čermák, Červenáček prodává České slovo) (str. 12)
7. Černí jezdci jsou potrestáni (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 13)
8. Černí jezdci opět poraženi (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 14)
9. Černí jezdci ruší schůzku (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 15)
10. Černí jezdci se smiřují (verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků) (str. 16)
28. Rychlé šípy ztroskotají (verze 2 - neuměle obkresleno)
30. Rychlé šípy se předstihují (verze 2 - neuměle překresleno) (str. 36)
67. Rychlé šípy maminkám (verze 2 - neuměle obkresleno)

Rychlé šípy 2 Rychlé šípy 2 (1946-1948)

obsahuje:
 • bonus: Fischerem překreslený úvod seriálu a ještě dva díly navíc (1947). Sice chronologicky patří doprostřed knihy, ale alespoň by kniha opět začínala založením klubu
 • Fischerovy komiksové díly, původní verze z let 1946 až 1948
 • bonus: neslavná verze bez bublin (1948)

bonus:
1. Mirek osvobozuje Jarku (verze 3 - Fischer, přepracovaná verze)
2. Přistupuje Jindra Hojer (verze 3 - Fischer, přepracovaná verze)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 3 - Fischer, přepracovaná verze)
5. Klub Rychlých šípů založen (verze 3 - Fischer, přepracovaná verze)
41. Rychlé šípy hrají divadlo (verze 2 - Fischer, překreslená verze) (str. 47)
44. Rychlé šípy hlídají trať (verze 2 - Fischer, překreslená verze) (str. 50)


díly:
118. Pískloun a Tlouštík jdou za příhodami (str. 124)
119. Pískloun a Tlouštík udělali objev (str. 125)
120. Pískloun a Tlouštík ve spárech Bratrstva (str. 126)
121. Tlouštík odvlečen v neznámo (str. 127)
122. Tlouštík uniká Bratrstvu kočičí pracky (str. 128)
123. Rychlé šípy dostávají výstrahu (str. 129)
124. Rychlé šípy zvou Tlouštíka (str. 130)
125. Rychlé šípy vystopovány (str. 131)
126. Rychlé šípy jdou na trilobity (str. 132)
127. Rychlé šípy vítězí nad Bratrstvem (str. 133)
128. Rychlé šípy na pouti (str. 134)
129. Rychlé šípy na svatodušní výpravě (str. 135)
130. Podivná návštěva ze tmy (str. 136)
131. Na pomoc zajatci (str. 137)
132. Rychlé šípy na nepřátelském ostrově (str. 138)
133. Rychlé šípy bojují na rybníce (str. 139)
134. Rychonožka v říši snů (str. 140)
135. Rychlé šípy svědky neštěstí (str. 141)
136. Rychlé šípy na žňových pracech (str. 142)
137. Rychlé šípy na honbě za pašíkem (str. 143)
138. Rychlé šípy staví chatu (str. 144)
139. Rychlé šípy v nebezpečí smrti (dříve Rychlé šípy v nebezpečí života, str. 145)
140. Rychlé šípy poctivými nálezci (str. 146)
141. Rychlé šípy šíří klubovní myšlenku (str. 147)
142. Rychlé šípy u záchranné brzdy (str. 148)
143. Rychlé šípy vnikají do chlapeckého domova (str. 149)
144. Rychlé šípy pronásledovány vrátným (dříve Rychlé šípy pronásledování vrátným, str. 150)
145. Rychlé šípy v boji s nočními můrami (str. 151)
146. Rychlé šípy zneškodňují noční můry (str. 152)
147. Rychlé šípy a třída Jarky Metelky (str. 153)
148. Kočičí pracka chystá léčku (str. 154)
149. Bratrstvo kočičí pracky jásá (str. 155)
150. Bratrstvo kočičí pracky stíhá trest (str. 156)
151. Nadílka opuštěným dětem (str. 157)
152. Příhoda s dědou Sehnoutků (str. 158)
153. Trochu sněhu neškodí! (str. 159)
154. Po klouzačce k neznámému cíli (str. 160)
155. Rychlé šípy v komediantském voze (str. 161)
156. Provazolezcovým dětem pomoženo (str. 162)
157. Trampoty s Metráčkem (str. 163)
158. Nebezpečný sport (str. 164)
159. Vysvědčení - úřední listina! (str. 165)
160. Rychlonožka - krasobruslař (str. 166)
161. O klubovny je nouze (str. 167)
162. Neznámý škůdce (str. 168)
164. Rychlé šípy na večerní hlídce (str. 170)
165. Výprava za Vildou Drabšíkem (str. 171)
166. Rychlé šípy v hořícím domě (str. 172)
167. Skok do plachty (str. 173)
168. Strážci tajemné knihy (str. 174)
169. Honba za odcizenou knihou (str. 175)
170. Tajemství knihy rozluštěno! (str. 176)
171. Rychlé šípy na Hadím vrchu (str. 177)
172. Rychlé šípy přes rozvodněný potok (str. 178)
173. Potápníci vyzývají k boji (verze 1 - Fischer, původní verze) (str. 179)
174. Boj s Potápníky začíná (str. 180)
175. Ukořistění vlajky Potápníků (str. 181)
176. Dva čluny ztraceny (str. 182)
177. Bojová hra končí (str. 183)
178. Nevolej žertem o pomoc! (str. 184)
179. Rychlé šípy na vodní skluzavce (str. 185)
180. Rychlonožka nastupuje do učení (str. 186)
181. Rychlonožka na podivné stopě (str. 187)
182. Rychlé šípy pátrají po kole (str. 188)
183. Rychlonožka je prozrazen (str. 189)
184. Rychlé šípy sledují Tyčku a spol. (str. 190)
185. Rychlé šípy a létající kolo (str. 191)
186. Rychlé šípy brání svůj znak (str. 192)
187. Rychlé šípy proti Podkovákům (str. 193)
188. Rychlé šípy se připravují na boj (str. 194)
189. Rychlé šípy v bitevní vřavě (str. 195)
190. Rychlé šípy vnikají do pevnosti (str. 196)
191. Rychlé šípy za naříkajícím hlasem (str. 197)
192. Rychlé šípy získávají Kuliferdu (str. 198)
193. Rychlé šípy utíkají s Kuliferdou (str. 199)
194. Rychlé šípy varují před tenkým ledem (str. 200)
195. Rychlé šípy kupují vánoční dárky (str. 201)
196. Rychlonožkův Štědrý večer (str. 202)
197. Rychlé šípy posypávají chodníky (str. 203)
198. Rychlé šípy jedou na zimní výpravu (str. 204)
199. Rychlé šípy mají noční návštěvu (str. 205)
200. Rychlé šípy a Jindrovy lyže (str. 206)
201. Rychlé šípy na sáňkařské závody (str. 207)
202. Rychlé šípy dovedou prohrávat (str. 208)
203. Jindra Hojer zachráněn před smrtí (str. 209)
204. Jindra Hojer v nesnázích (str. 210)
205. Rychlé šípy a nečinný klub (str. 211)
206. Rychlé šípy svědky zlého činu (str. 212)
207. Rychlé šípy sbírají poštovní razítka (str. 213)
208. Rychlé šípy v biografu (str. 214)
209. Rychlé šípy jdou za uprchlíky (str. 215)
210. Rychlé šípy na správné stopě (str. 216)
211. Rychlé šípy vracejí uprchlíky (str. 217)
212. Rychlé šípy prohánějí šmelináře (str. 218)
213. Rychlé šípy mají svátek (str. 219)
214. Rychlé šípy na kolečkových bruslích (str. 220)
215. Rychlé šípy a soutěž obratnosti (str. 221)
216. Rychlé šípy začínají hru O totem (str. 222)
217. Rychlé šípy objevují totem (str. 223)
218. Rychlé šípy vítězí ve hře O totem (str. 224)
219. Rychlé šípy a střelná zbraň (str. 225)
220. Rychlonožka ve snu vynálezcem (str. 226)
221. Rychlé šípy radí: Nepijte na ovoce! (str. 227)


bonus:
222. Rychlé šípy staví obojživelný vůz (verze 1 - Fischer, bez bublin)
223. Rychlé šípy na stavbě mládeže (verze 1 - Fischer, bez bublin)
Rychlé šípy zlepšují odvoz hlíny (vyřazený díl, bez bublin)
173. Potápníci vyzývají k boji (verze 2 - neuměle obkresleno)

Rychlé šípy 3 Rychlé šípy 3 (1970-1971, a další)

Podobná kniha vyšla po sepsání tohoto návrhu jako 10. svazek klasických komiksů Marko Čermáka v roce 2019. Zajímavostí je, že obsahuje úplně původní kresby bez jakýchkoliv barevných a textových korekcí, v mnohých případech jde tak o verze dříve neviděné, i když jde jen o malé zásahy (zejména uvozovky kolem jména Rychlé šípy a rozdíl mezi původním "bysme" a pozdějším "bychom"). Příběhy řadí v pořadí, v jakém byly vydány v časopise Rychlé šípy. Úplně vynechává příběhy nakreslené jinými kreslíři, reklama Rychlé šípy znovu do Stínadel také není uvedena. Modrou barvou je do seznamu vepsáno, jak moc splňuje vydání 2019 náš dříve vymyšlený návrh.

obsahuje:
 • bonus: původních 8 dílů od Václava Junka (1941)
 • mix nových verzí od M. Čermáka (1970) a dílů od Bohumíra Čermáka (1941)
 • díly od M. Čermáka, často přepracované díly Kulišáků
 • bonus: reklama na 3. knihu a doplňkový díl z roku 2009

bonus:
108. Rychlé šípy u výbuchu patrony (verze 1 - Junek) (str. 114) - vydání 2019 neobsahuje
109. Rychlé šípy zkoušejí nového člena (verze 1 - Junek) (str. 115) - vydání 2019 neobsahuje
110. Rychlé šípy vítají Mirka Dušína (verze 1 - Junek) (str. 116) - vydání 2019 neobsahuje
111. Rychlé šípy pronásledují Bambuse (verze 1 - Junek) (str. 117) - vydání 2019 neobsahuje
112. Rychlé šípy zachraňují kočku (verze 1 - Junek) (str. 118) - vydání 2019 neobsahuje
113. Rychlé šípy s bednou provazů (verze 1 - Junek) (str. 119) - vydání 2019 neobsahuje
114. Rychlé šípy pletou sítě (verze 1 - Junek) (str. 120) - vydání 2019 neobsahuje
115. Rychlé šípy na výzkumech (verze 1 - Junek) (str. 121) - vydání 2019 neobsahuje


díly:
226. Rychlé šípy pomáhají starým lidem (první díl M. Čermáka v jiném stylu) (str. 232)
222. Rychlé šípy staví obojživelný vůz (verze 2 - Fischer + M. Čermák, s bublinami) (str. 228) - vydání 2019 neobsahuje
223. Bratrstvo kočičí pracky trochu navlhlo (verze 2 - Fischer + M. Čermák, s bublinami) (str. 229) - vydání 2019 neobsahuje
224. Bratrstvo kočičí pracky plánuje pomstu (str. 230)
225. Rychlé šípy nikdo nedoběhne (str. 231)
108. Rychlé šípy u výbuchu patrony (verze 2 - M. Čermák)
109. Rychlé šípy zkoušejí nového člena (verze 2 - M. Čermák)
110. Rychlé šípy vítají Mirka Dušína (verze 2 - M. Čermák)
111. Rychlé šípy pronásledují Bambuse (verze 2 - M. Čermák)
112. Rychlé šípy zachraňují kočku (verze 2 - M. Čermák)
113. Rychlé šípy s bednou provazů (verze 2 - M. Čermák)
114. Rychlé šípy pletou sítě (verze 2 - M. Čermák)
115. Rychlé šípy na výzkumech (verze 2 - M. Čermák)
116. Rychlé šípy ve skalním obydlí (B. Čermák) (str. 122) - vydání 2019 neobsahuje
117. Rychlé šípy prchají ze skal (B. Čermák) (str. 123) - vydání 2019 neobsahuje
163. Rychlé šípy cvičí (B. Čermák) (str. 169) - vydání 2019 neobsahuje
29. Rychlé šípy plaší pytláky (verze 2 - M. Čermák)


Rychlé šípy 3 díly:
227. Rychlé šípy v Údolí záhad (Kulišáci 19) (str. 233)
228. Cesta do záhadného domu (Kulišáci 20) (str. 234)
229. Jindra s Červenáčkem uvězněni (Kulišáci 20) (str. 235)
230. Rychlé šípy vymýšlejí závody (Kulišáci 4) (str. 236)
231. Rychlé šípy si vydělávají peníze (str. 237)
232. Rychlé šípy nesou plechovku desetníků (str. 238)
233. Rychlonožkův indiánský sen (str. 239)
234. Rychlonožka u kůlu smrti (str. 240)
235. Rychlé šípy a Podfukář (Kulišáci 44) (str. 241)
236. Rychlé šípy chrání Podfukáře (Kulišáci 44) (str. 242)
237. Rychlé šípy žijí Modrým životem (str. 243)
238. Rychlé šípy v podezření (Kulišáci 39) (str. 244)
239. Rychlé šípy mají dobrou pověst, ale... (Kulišáci 40) (str. 245)
240. Rychlé šípy prokazují svou nevinu (Kulišáci 40) (str. 246)
241. Rychlé šípy na sjezdu klubů (Kulišáci 35) (str. 247)
242. Rychlé šípy hledají Kondory (Kulišáci 36) (str. 248)
243. Rychlé šípy v zajetí Kondorů (Kulišáci 36) (str. 249)
244. Rychlé šípy a tajemství Kondorů (Kulišáci 37) (str. 250)
245. Rychlé šípy závodí ve zručnosti (str. 251)
246. Rychlé šípy před známkařskou záhadou (str. 252)
247. Rychlé šípy odhalují podvod (str. 253)
248. Rychlé šípy skládají zprávu na nosech (str. 254)
249. Rychlé šípy sestupují do dolních ulic (str. 255)
250. Rychlé šípy hledají hocha se žlutým kolem (str. 256)
251. Rychlé šípy se vzdávají odměny (str. 257)
252. Strýček Tadeáš Rychlým šípům (str. 258)
253. Rychlé šípy a vykradač chat (str. 259)
254. Rychlé šípy proti ozbrojenému lupiči (str. 260)
255. Rychlé šípy těší nemocného chlapce (str. 261)
256. Rychlé šípy sledují oběh koruny (str. 262)
257. Rychlé šípy jedou do neznámé čtvrti (Kulišáci 9) (str. 263)
258. Rychlé šípy bojují o 46 lahví (Kulišáci 10) (str. 264)
259. Rychlé šípy dělají hru Číslované lístečky (str. 265)
260. Rychlé šípy střeží výstavku (Kulišáci 38) (str. 266)
261. Rychlé šípy hledají neznámého vetřelce (Kulišáci 38) (str. 267)
262. Rychlé šípy ztrácejí svou klubovnu (před dílem Kulišáci 26) (str. 268)
263. Rychlé šípy před těžkým rozhodnutím (Kulišáci 26) (str. 269)
264. Rychlé šípy tajně varovány (Kulišáci 27) (dříve Rychlé šípy tajně varováni, str. 270)
265. Rychlé šípy zaskočeny Jardou Murkačem (Kulišáci 28) (str. 271)
266. Rychlé šípy se rozcházejí z Murkačovci (Kulišáci 29) (str. 272)
267. Rychlé šípy opět pod vlastní střechou (po díle Kulišáci 29) (str. 273)
268. Rychlé šípy na nebezpečné sanici (Kulišáci 31) (str. 274)
269. Rychlé šípy plní záhadnou výzvu (Kulišáci 41) (str. 275)
270. Rychlé šípy dostávají vánoční nadílku (Kulišáci 41) (str. 276)
271. Rychlé šípy nosí v zimě čepice (str. 277)
272. Rychlé šípy mají v klubu jasnovidce (str. 278)
273. Rychlé šípy zastavují tramvaj (str. 279)
274. Rychlé šípy proti tlupě tuláků (Kulišáci 42) (str. 280)
275. Rychlé šípy v ledovém stavení (Kulišáci 43) (str. 281)
276. Rychlé šípy zápolí s Jedovatým dědkem (str. 282)
277. Rychlé šípy se odvažují znovu do sklepa (str. 283)
278. Rychlé šípy zachycují stopu po Fan-Tanu (str. 284)
279. Rychlé šípy končí honbu za Fan-Tanem (str. 285)
280. Rychlé šípy bojují proti kouření (Kulišáci 17) (str. 286)
281. Rychlé šípy unikají potupě (Kulišáci 18) (str. 287)
282. Rychlé šípy dávají nocleh Potápníkům (str. 288)
283. Rychlé šípy jdou na most pro své věci (str. 289)
284. Rychlé šípy bojují o svou vlajku (str. 290)
285. Rychlé šípy vypisují Jarkovu soutěž (str. 291)
286. Rychlonožka ve snu ředitelem školy (str. 292)
287. Jindrovo neuvážené počínání (str. 293)
288. Rychlé šípy se skrývají hlídačům (str. 294)
289. Rychlé šípy se ospravedlňují (str. 295)
290. Rychlé šípy v roli detektivů (str. 296)
291. Rychlé šípy běží za zloději kufrů (str. 297)
292. Rychlé šípy se vydávají na skalní říčku (Kulišáci 32) (str. 298)
293. Rychlé šípy ve vodní pasti (Kulišáci 32) (str. 299)
294. Rychlé šípy hledají únik z jeskyně (Kulišáci 33) (str. 300)
295. Rychlé šípy se zachraňují (Kulišáci 34) (str. 301)
296. Rychlé šípy ztrácejí člena (str. 302)
297. Rychlé šípy mají výjimečně štěstí (str. 303)
298. Rychlé šípy válčí na kolejích (Kulišáci 47) (str. 304)
299. Rychlé šípy vynalézají novou zábavu (str. 305)
300. Rychlé šípy jezdí na pětikolu (str. 306)
301. Rychlé šípy jedou na přehradu (Kulišáci 21) (str. 307)
302. Rychlé šípy běží za hradním strašidlem (Kulišáci 22) (str. 308)
303. Rychlé šípy osvobozují Bílou paní (Kulišáci 23) (str. 309)
304. Rychlé šípy vidí tajemné světlo (Kulišáci 24) (str. 310)
305. Rychlé šípy prohledávají hrad (Kulišáci 25) (str. 311)
306. Rychlé šípy otvírají hradní hrobku (Kulišáci 25) (str. 312)
307. Rychlé šípy zachraňují Dlouhé Bidlo (str. 313)
308. Rychlé šípy na podivném autostopu (Kulišáci 45) (str. 314)
309. Rychlé šípy v hořícím stohu (Kulišáci 46) (str. 315)
310. Rychlé šípy končí noční dobrodružství (po díle Kulišáci 46) (str. 316)
311. Rychlé šípy pouštějí lodičky (str. 317)
312. Rychlé šípy podstupují drnovou bitvu (str. 318)
313. Rychlé šípy řeší zamotaný spor (str. 319)
314. Rychlé šípy oslavují výhru (str. 320)


bonus:
315. Rychlé šípy znovu do Stínadel (reklama) (str. 321) - vydání 2019 neobsahuje
Rychlé šípy u železničního mostu (nový díl)

Rychlé šípy 4 Rychlé šípy 4

obsahuje Stínadelskou trilogii v komiksové formě nakreslenou Markem Čermákem:
 • Záhada hlavolamu (24 stran, 1971)
 • Stínadla se boučí (24 stran, 1970)
 • Tajemství Velkého Vonta (34 stran, 2012)


Kolik let zobrazují příběhy Rychlých šípů?
aneb Teorie o rebootech


Příběhy Rychlých šípů se odvíjejí v jakémsi bezčasí, kromě 6. dílu, který se odehrává po zabrání Sudet, nelze nikdy určit rok. Jistou indícií jsou uniformy policejních sborů, které jasně určují dobu vzniku Fischerových dílů mezi lety 1938 a 1948, a Čermákových 1970 až 1971. Pokud ale odhlédneme od policie a také toho, že Rychlé šípy v příbězích zřetelně nestárnou (podobně jako jiné komiksové postavy), kolik let zabírají jejich příběhy, pokud jsou nám představeny v chronologickém pořadí?
Pokud se budeme snažit "napasovat" příběh přesně do toho roku a měsíce, kdy vyšel, vypadal by přehled následovně:

1) příběhy 1 - 30, prosinec 1938 - červenec 1939, obsahuje zimní díly
2) příběhy 31 - 75, září 1939 - srpen 1940, obsahuje zimní díly
3) příběhy 76 - 117 (mimo 116-117), září 1940 - květen 1941, obsahuje zimní díly
4) příběhy 118 - 142, únor 1946 - srpen 1946
5) příběhy 143 - 179, říjen 1946 - červenec 1947, obsahuje zimní díly
6) příběhy 180 - 223, září 1947 - červen 1948, obsahuje zimní díly
7) příběhy 224 - 244 (mimo 226), duben 1970 - srpen 1970
8) příběhy 245 - 316 (mimo 309-316), říjen 1970 - srpen 1971, obsahuje zimní díly

Odpovědí by tedy bylo, že příhody zabírají osm let. Je zde ale vidět, že mezi květnem 3. roku a únorem 4. roku neprožily Šípy nic a podobná nečinnost se u klubu projevila v období mezi červnem 6. roku a dubnem 7. roku.
Další možností je příběhy trochu "sklepat" dohromady podle toho, kolikrát se v dobrodružstvích objevila zima a s ní zasněžená krajina. Touto operací bychom dokázali srazit počet let na šest.
Nebo je tu možnost, že Rychlé šípy toho prožívaly strašně moc a časopis musel jejich příhody rozdělovat jakoby se odehrály během více let (více zim, více prázdnin). Spojovat díly ze stejných ročních období k sobě, ale aspoň takovým způsobem, aby příliš nepřeskakovalo výtvarné pojetí příběhů, a aby nedocházelo k nesmyslům v návaznosti příběhů, by výrazně narušilo chronologii původního vydání. Umožnilo by ale odvyprávět všechny příběhy v průběhu 3 až 4 let, což by bylo zase dokázalo vysvětlit, proč Rychlé šípy zdánlivě nestárnou. Dřívější souborná vydání a výběry k podobnému přehazování přistoupily a nebylo to skoro poznat.
A máme tu ještě jednu - rebootovou teorii...

Reboot
Reboot v literatuře (filmu, u počítačových her i komiksu...) značí situaci, kdy autoři "zahodí" všechny dříve uveřejněné příběhy a celý fikční svět nám začnou vyprávět zase znova od začátku, obvykle od seznámení hlavních hrdinů. Napodruhé může příběhy nakreslit a napsat někdo jiný, může se inspirovat dříve uveřejněnými příběhy, některé postavy ponechat, jiné zrušit nebo přetvořit. Reboot předělávkou kompletně celého seriálu, nenavazuje na dřívější mytologii (rozvíjený děj) seriálu, ale může se na ni chytře odkazovat.

Po této definici a po všech předchozích kapitolách popisujících, v kterých údobích komiksový seriál vznikl, už je možná zřejmé, kam míříme s touto teorií:
Rychlé šípy nejsou jeden spojitý seriál, ale čtyři samostatné seriály čtyřikrát začínající od začátku! A jak by to přesně fungovalo?

Rychlé šípy poprvé
Příběhy z let 1938 až 1941. Rychlé šípy založily klub poté, co přemohly zamaskované Černé jezdce. Zažily i příběh s ježkem v kleci, ale jen v prozaické formě.

Rychlé šípy podruhé
Příběhy z let 1946 až 1948 a opakovaný začátek nakreslený v roce 1947. Většina příhod, co jsme přečetli dříve, se stala, ale zhruba o 7 let později než bylo napoprvé vylíčeno. Tentokrát nebyli nazačátku Černí jezdci zamaskovaní a Rychlé šípy s nimi zažily jen 4 stránky příhod. Posledním příběhem je závod s obojživelným vozem, a potom Rychlé šípy odjíždějí na stavbu mládeže.

Rychlé šípy potřetí
Napotřetí už si nejsou Šípy moc podobné, klub se teď nazývá Kulišáci, všichni členové se jmenují jinak, zažívají jiné příhody než dřívější Rychlé šípy a odehrávají se v 60. letech. Styl je podobný jako u Rychlých šípů, ale celková příbuznost není velká. Zpětnou důležitost tato verze dostane až s dalším rebootem.

Rychlé šípy počtvrté
Příběhy Rychlých šípů z let 1968 až 1971. Opět se většina příhod stala podobně, jak bylo popsáno v prvních dvou verzích seriálu, ale odehrály se o 30 let později než bylo představeno napoprvé. Tentokrát není ukázáno, jak se daly Rychlé šípy dohromady, ale například epizoda s plašením pytláků je opětovně předvedena. Příběhy Rychlých šípů s ježkem v kleci a Vonty zažily i tyto o 30 let mladší Šípy, a tentokrát je vidíme i v komiksové formě. I tyto Rychlé šípy vyrobí obojživelný vůz, ale po prvním závodě neodjedou na stavbu mládeže, ale dají si odvetný závod s Bratrstvem kočičí pracky. A pak se odehraje spousta dobrodružství, které jsme už mohli vidět u předchozí verze Rychlých šípů - tedy Kulišáků.
Rychlé šípy slovensky

V roce 1970 vydalo slovenské nakladatelství Panoráma čtyři sešity Rychlých šípů přeložených do slovenštiny. Obsahem se neliší od podobných českých sešitů vydaných Ostravským kulturním zpravodajem v letech 1967-1971. Všechny nadpisy a texty jsou převedeny do slovenštiny v naprosto stejném stylu jako byly v češtině. Pro zajímavost přinášíme seznam dílů komiksu ve slovenštině a také slovenská jména a pojmy. Seznam dílů je uveden podle současného číslování, i když díly byly různě proházené, stejně jako v českém sešitovém vydání z té doby.
Ztracené originály

Žil jsem s Rychlými šípy Pro soubornou reedici z roku 1998 byly použity dostupné originály a rozdíl je od předchozích vydání opravdu vidět. V takové kvalitě byly k vidění vlastně poprvé. Některé stránky už se bohužel nedochovaly a redakce musela přistoupit naskenování z časopisu nebo zařazením jiné, překreslené verze. V této kapitole se podíváme na to, které originály už nejspíš nejsou k dispozici. Jako zdroj bude sloužit prosté prohlédnutí souborného vydání z roku 1998 a taky kniha Ivana Vápenky Žil jsem s Rychlými šípy (nakladatelství Machart, 2012), v které autor uvádí dostupné verze jednotlivých příběhů (ovšem podrobíme to ještě kritickému zkoumání). V knize se také dozvídáme, jaké rozměry originální kresby typicky měly - na šířku 31 až 34 centimetrů, na výšku 44 až 50, výjimečně i větší. V souborném vydání byly tedy zmenšeny přibližně na 2/3.

2. Černí jezdci se mstí (verze 1 - Fischer, s šátky) (pozn. 2-10)
3. V doupěti Černých jezdců (verze 1 - Fischer, s šátky) (pozn. 2-10)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 1 - Fischer, s šátky) (pozn. 2-10)
4. Černí jezdci neumějí prohrávat (verze 3 - Fischer, překreslená verze) (pozn. 4-5)
5. Černí jezdci dychtí po vlajce (verze 1 - Fischer, s šátky) (pozn. 2-10)
5. Klub Rychlých šípů založen (verze 3 - Fischer, překreslená přejmenovaná verze) (pozn. 4-5)
6. Rychlé šípy mají dobrá srdce (verze 1 - Fischer, Červenáček prodává Mladého hlasatele) (pozn. 6)
7. Černí jezdci jsou potrestáni (verze 1 - Fischer, s šátky) (pozn. 2-10)
8. Černí jezdci opět poraženi (verze 1 - Fischer, s šátky) (pozn. 2-10)
9. Černí jezdci ruší schůzku (verze 1 - Fischer, s šátky) (pozn. 2-10)
10. Černí jezdci se smiřují (verze 1 - Fischer, s šátky) (pozn. 2-10)
28. Rychlé šípy ztroskotají (verze 1 - Fischer, původní verze) (pozn. 28)
29. Rychlé šípy plaší pytláky (verze 1 - Fischer) (pozn. 29)
30. Rychlé šípy se předstihují (verze 1 - Fischer, původní verze) (pozn. 30)
41. Rychlé šípy hrají divadlo (verze 1 - Fischer, původní verze) (pozn. 41)
44. Rychlé šípy hlídají trať (verze 1 - Fischer, původní verze) (pozn. 44)
45. Rychlé šípy nadělují (pozn. 45)
46. Rychlé šípy na strágule (pozn. 46)
54. Rychlé šípy zachraňují člověka (pozn. 54)
67. Rychlé šípy maminkám (verze 1 - Fischer) (pozn. 67)
108. Rychlé šípy u výbuchu patrony (verze 1 - Junek) (pozn. 108-115)
109. Rychlé šípy zkoušejí nového člena (verze 1 - Junek) (pozn. 108-115)
110. Rychlé šípy vítají Mirka Dušína (verze 1 - Junek) (pozn. 108-115)
111. Rychlé šípy pronásledují Bambuse (verze 1 - Junek) (pozn. 108-115)
112. Rychlé šípy zachraňují kočku (verze 1 - Junek) (pozn. 108-115)
113. Rychlé šípy s bednou provazů (verze 1 - Junek) (pozn. 108-115)
114. Rychlé šípy pletou sítě (verze 1 - Junek) (pozn. 108-115)
115. Rychlé šípy na výzkumech (verze 1 - Junek) (pozn. 108-115)
173. Potápníci vyzývají k boji (verze 1 - Fischer) (pozn. 173)
222. Rychlé šípy staví obojživelný vůz (verze 1 - Fischer, bez bublin) (pozn. 222-223)
223. Rychlé šípy na stavbě mládeže (verze 1 - Fischer, bez bublin) (pozn. 222-223)
Rychlé šípy zlepšují odvoz hlíny (vyřazený díl, bez bublin) (pozn. 224)

Poznámky:
pozn. 2-10) v souborném vydání 1998 je zařazena verze 2 - Fischer + B. Čermák, bez šátků; jednak Foglarem preferovaná verze a také by se u původních verzí muselo skenovat z Mladého hlasatele
pozn. 4-5) příběhy 1, 2, 4 a 5 byly v roce 1947 překresleny; originály k těmto překresleným příběhům 4 a 5 se ztratily, k dispozici jsou pouze tisky z Ostravského kulturního zpravodaje z roku 1967 (zřejmě se ztratily v ostravské tiskárně)
pozn. 6) v souborném vydání 1998 je zařazena verze 2 - Fischer + B. Čermák, Červenáček prodává České slovo; změnena jedna replika a části obrázku - je možné, že tyto retuše byly provedeny přímo do originálu; Vápenka si nevšímá, že existuje variantní verze
pozn. 28) originál ztracen; existuje neumělá překreslená verze z vydání z konce 60. let (překresleno v PULS Ostrava); reedice 1998 zařazuje sken ve špatné kvalitě zřejmě z originálu
pozn. 29) originál ztracen; existuje verze nakreslená Markem Čermákem; reedice 1998 zařazuje sken ve špatné kvalitě zřejmě z originálu
pozn. 30) originál ztracen; reedice 1998 zařazuje neuměle překreslenou verzi z vydání z konce 60. let (překresleno v PULS Ostrava)
pozn. 41) v souborném vydání 1998 je zařazena verze 2 - Fischer, překreslená verze
pozn. 44) v souborném vydání 1998 je zařazena verze 2 - Fischer, překreslená verze; změny jsou ovšem minimální a je možné, že byly provedeny přímo do originálu; Vápenka si nevšímá, že existuje variantní verze
pozn. 45) originál zřejmě ztracen (Vápenka hovoří o chybějícím následujícím příběhu, porovnáním s dalšími reedicemi nebyl zřejmě tento příběh neuměle překreslován, jen do něj byly příležitostně dělány změny); reedice 1998 zařazuje sken ve špatné kvalitě zřejmě z vydání z 60. let
pozn. 46) podle Vápenky má tento příběh neuměle překreslenou verzi z vydání na konci 60. let; v souborném vydání 1998 je ovšem zařazena verze, která vypadá jako originál a má bezvadnou kvalitu
pozn. 54) dispozici jsou pouze tisky z Ostravského kulturního zpravodaje z roku 1967 (zřejmě se ztratily v ostravské tiskárně); reedice 1998 zařadila sken nejspíš z vydání z konce 60. let, mimořádně špatná kvalita
pozn. 67) originál ztracen; existuje neumělá překreslená verze z vydání z konce 60. let; reedice 1998 zařazuje sken ve špatné kvalitě zřejmě z originálu, ale s divně dobarvovanými tričky, dokresleno chybějící vodítko
pozn. 108-115) podle Vápenky originál chybí a k dipozici je jen Markem Čermákem překreslená verze 2; obrázky v souborném vydání 1998 ovšem vypadají bezvadně!
pozn. 173) originál ztracen; existuje neumělá překreslená verze z vydání z konce 60. let (překresleno v PULS Ostrava); reedice 1998 zařazuje sken ve špatné kvalitě zřejmě z originálu
pozn. 222-223) původní Fischerova verze bez bublin - originál zřejmě ztracen, možná originál využit pro přepracování do verze s bublinami
pozn. 224) v souborném vydání 1998 je jen ukázka naskenovaná přímo z časopisu
Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Jan Endrýs
Jan Endrýs
Čtyřlístek mluví
Čtyřlístek mluví
Sheila
Sheila
Příběhy 1984
Příběhy 1984
Krátké filmy
Krátké filmy
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz