další články z kategorie Seznam starších seriálů
Honza (Stanislav Duda) Honza (Stanislav Duda)

píše Angelika Hanauerová, na motivy lidových pohádek
kreslí Stanislav Duda

počet dílů: 3
počet stran celkem: 18
ve Čtyřlístcích: 77-86 (1979-1980)

Další příběhy Honzy od Angeliky Hanauerové nakreslila Věra Faltová.
Řazeno jako samostatný seriál.

Čtěte také:
Příbuzné a navazující seriály (příbuzný seriál Honza (Věra Faltová))

obsah doplnil Ivo Fencl
1. Honza a kouzelná lucerna
Záhadný škuner (Čtyřlístek 77, 1979)
napsala Angelika Hanauerová, nakreslil Stanislav Duda, 6 stran
Honzova máma otevře dveře a dá krajíc chleba neznámému muži. Ten chce Honzu do služby. Je to ale černokněžník: v lesích otevře skálu a nechá Honzu uvnitř skal.
Ten se rozběhne zpátky ke kameni, za kterým čeká svět, a zakopne o lucernu. Vyčistí ji - a stojí před ním trpaslíci. "Poruč nám, náš pane, co si přeješ?" Uvnitř lucerny se nachází veškerá čarodějníkova moc, teď ji však získal Honza, nechá se trpaslíky na mraku odnést až za les a vrátí se domů.
Máma je zklamána, že nic nepřinesl. Sotva usne, přeje si tedy Honza od trpaslíků nejkrásnější diamantový opasek a ráno matku poprosí, aby ten opasek zanesla princezně. Princezna ho koupí - a máma zase může koupit statek.
Honza si nechá trpaslíky přinést "nejkrásnější zlatou růži" a také květina putuje za princeznou po mámě. Královská dcera ji uvidí a chce Honzu hned poznat, ale když se setkají, označí hocha za nehodného jejího rodu.
Honza si tedy nechá od trpaslíků vybudovat vedle jejich hradu vlastní a krásnější hrad, načež jej princezna sama žádá o ruku a vezmou se. Ale král pošle zetě do války. "A jestli ji nevyhraješ, tak se nevracej!"
Znovu se objeví čaroděj, stojí pod hradem a kupuje prý staré krámy. Neinformovaná princezna mu dá lucernu - a trpaslíci se znovu stanou služebníky původního pána. Dá pokyn a oni hrad i s princeznou odnesou do jeho říše.
Zatím Honza vyhrál válku, vrací se - a slíbí králi, že svou manželku najde. Skutečně po dlouhé cestě dorazí ke zmizelému hradu, který se nově vypíná na vysoké skále. Honza po ní vyšplhá a oknem leze rovnou k princezně. Černokněžník zrovna spí. I ve spánku ale lucernu. Když mu ji Honza sebere, probudí se, ale trpaslíci ho na mladíkův pokyn vhodí do propasti. A Honzu a princeznu donesou pak nazpět do říše jejich rodičů.
2. Honza a strašidlo
Bitva u Blaťáku (Čtyřlístek 81, 1979)
napsala Angelika Hanauerová, nakreslil Stanislav Duda, 6 stran
Honza jde s uzlíkem světem. V jednom královském paláci prý straší. "Už léta se tam nikdo neodvážil," sdělí mu babička. Nebojácný Honza přesto zabouchá na bránu. Setká se s princeznou i jejím otcem, který ovšem čekal urozeného prince.
Přesto si on i jeho dcera Honzu předcházejí. Nakrmí ho, uloží... V noci Honza slyší sténání z věže a najde v ložnici truhlici a vevnitř deník služebné Anežky. Z deníku zví, že kvůli věžnímu strašidlu postupně "zmizeli" tři komorníci, načež Anežka a zbývající služebníci opustili hrad.
Ráno přinese princezna Honzovi snídani a varuje ho před otcem, který chce s Honzou mluvit. Nabídne mu místo komorníka, Honza to ale odmítne a princeznu požádá o ruku, následkem kteréžto opovážlivosti král omdlí jako špalek. A protože je Honza jen prostý chasník, musí si princeznu zasloužit. Jak? Stráví noc ve věži.
I stoupá Honza po točitém schodišti nahoru věží, až narazí na žíznivý sud. Uvnitř najde modré strašidlo a napojí ho ze džbánu. Jenže příšera unese krále i princeznu. A Honza pak jen sedí na peci, stýská se mu - a má hlad. Tu se objeví za oknem stařenka. Uvaří a pošle Honzu do rokle za les, přičemž mu dá na cestu "kouzelné" housle.
Na kraji lesa Honza najde krále, princeznu i sluhy. Jsou připoutáni ke stromům a za kamenem číhá modré strašidlo, ale Honza mu zahraje, nohy strašidlu počnou samy skákat, a ačkoli prosí o milost, svalí se utančené. I král teď pochopí, že bude Honza dobrým nástupcem, a připíjí na zdraví novomanželům. Zdraví přeje i princezna stařence. A strašidlo? Sice se vzpamatovalo, ale utíká od hradu rozhodnuté se už nikdy nevrátit.
3. Silný Honza
Velký švih (Čtyřlístek 86, 1980)
napsala Angelika Hanauerová, nakreslil Stanislav Duda, 6 stran
Honza nastoupí do služby k sedlákovi a selce a pracuje jako ďas. Nepotřebuje sekeru: láme dříví v lese ručně, vytrhává stromy i s kořeny a palivo na statek doručí zádech.
Je však to půl lesa a vznikla zbytečná škoda. Honza navíc vzápětí zbaští šedesát knedlíků. Aby se ho sedlák a selka zbavili, pošlou ho ještě před snídaní do černého lesa na šišky. Říká se, že les hostí loupežníky, a je to pravda. Dva se ukrývají ve větvích a Honzův pytel šišek považují za pytel peněz. Přivolají ostatní. Přepadnou Honzu, ale ten se ozbrojené tlupě obrání jen pytlem, a když její členy přiváže ke kmeni, musejí přislíbit, že už nebudou loupit.
Mimo šišek na statek přinese i loupežnický poklad a přivede dva koně. Chce snídani. Ale vděku se nedočká, ani jídla. Naopak. Stále ještě před snídaní má jít namlít mouku do mlýna plného čertů vedených Luciferem. Už při pohledu na Honzu se satanáši těší na pečínku a chtějí si návštěvníka připravit na cibulce, jenže chasník se ani pekla neleká a jeho pánu klidně podá ruku, načež ho roztočí za ocas. Ostatní pekelníci se klidí zpět do pekel a Lucifer musí pak obilí umlít sám. Za jeho fousatou bradu ho Honza přivede na statek jako nádeníka, před kterým ovšem domácí páni padnou na kolena. Musejí se však podvolit tomu, že bude Lucifer na statku pracovat. Ostatně zadarmo. A Lucifer Honzovi skutečně slíbí, že "bude věrný". A pak Honza zlému sedlákovi a selce sebere loupežnický poklad a doma u mámy se znovu pustí do knedlíků.
"Kde jsi k tomu přišel, Honzo?" ptá se máma.
"Nebál jsem se zlých lidí."
Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru