Knihovnička Čtyřlístek » Základní informace » Periodicita, rozměry, cena
další články z kategorie Základní informace
Periodicita, rozměry, cena

Periodicita, rozměry, cena Tabulky základních dat časopisů se Čtyřlístkem.
Cena časopisu při předplatném je v tabulkách zmíněna pouze tehdy, pokud je uvedena na obálce. Formát sešitu je plusmínus milimetr. Počet čtyřlístkových stránek u Čtyřlístku Speciálu a Čtyřlístku CD-Romku je přibližný, v časopisech jsou celostránkové reklamy, hry a křížovky.

Obsáhlá kniha Čtyřlístek: První půlstoletí v Třeskoprskách (2019, str. 25) podotýká, že úspěch časopisu mezi čtenáři určitě nebyl ani na začátku vykoupen podbízivou cenou. Tehdejších 7 Kčs bylo v porovnání s jinými podobnými tiskovinami spíš cenou vyšší. Mateřídouška v roce 1969 stála 1,20 Kčs a ABC 3 koruny. Méně srovnatelné Sluníčko pro předškoláky bylo za 1 korunu. V době založení Čtyřlístku vycházely také sebrané příběhy velepopulárních Rychlých šípů. Časopis o 24 stranách (stejně jako tehdejší Čtyřlístek) přišel v roce 1969 na 9,50 Kčs.

Čtěte také:
Titulní stránka
Šéfredaktor
Náklad
Veselé obrázkové čtení

Odkazy:
historie nakladatelství Orbis ve Slovníku české literatury
historie nakladatelství Panorama ve Slovníku české literatury


Čtyřlístek | Čtyřlístek Speciál | Čtyřlístek CD-Romek | Ahoj, tady Fifi | Čtyřlístek miniČtyřlístek

vydavatel 1: Orbis (1969 - 1977)
vydavatel 2: Panorama (1978 - 1990) 01)
vydavatel 3: Čtyřlístek (1991 - ) 02)
formát 1: 200 x 285 mm (1969)
formát 2: 163 x 233 mm (1970 - 1996) 03)
formát 3: 190 x 260 mm (1997 - ) 04)

roč. rok sešitů čísel čísla cena
(předpl.)
stránek
(čtyřl.)
1 1969 6 1 - 6 7 24 (9)
2 1970 6 7 - 12 7 32 (30)
3 1971 6 13 - 18 7 36 (6 - 12)
4 1972 7 19 - 25 7 36 (8)
5 1973 7 26 - 32 7 36 (8)
6 1974 7 33 - 39 7 36 (8)
7 1975 8 40 - 47 7 05) 36 (8) 06)
8 1976 8 48 - 55 7 36 (8)
9 1977 8 56 - 63 7 36 (8)
10 1978 9 64 - 72 7 36 (8)
11 1979 9 73 - 81 7 36 (8)
12 1980 8 82 - 89 7 36 (8)
13 1981 8 90 - 97 7 36 (8)
14 1982 9 98 - 106 7 07) 36 (8) 08)
15 1983 9 107 - 115 7 36 (8)
16 1984 9 116 - 124 7 36 (8)
17 1985 9 125 - 133 7 36 (8)
18 1986 9 134 - 142 7 36 (8)
19 1987 9 143 - 151 7 36 (8)
20 1988 9 152 - 160 7 36 (8)
21 1989 9 161 - 169 7 36 (8)
22 1990 9 170 - 178 7 36 (8)
23 1991 12 179 - 190 12 36 (8)
36 (9) 09)
24 1992 12 191 - 202 12 36 (9) 10)
25 1993 12 203 - 214 12
13,90 11)
36 (9)
26 1994 12 215 - 226 13,90
14,90 12)
15,90 13)
36 (9)
27 1995 12 227 - 238 15,90
16,90 14)
36 (9) 15)
28 1996 14 239 - 252 16,90
17,90 16)
40 (9) 17)
29 1997 14 253 - 266 17,90
19,90 18)
36 (9) 19)
30 1998 14 267 - 280 19,90
21,90 20)
36 (9) 21)
31 1999 14 281 - 294 21,90 36 (9) 22)
32 2000 15 295 - 309 23,90 36 (9) 23)
33 2001 17 310 - 326 24,90
27,50 24)
36 (9)
34 2002 18 327 - 344 28,50 36 (9)
35 2003 18 345 - 362 30 36 (9)
36 2004 18 363 - 380 30 36 (9)
37 2005 20 381 - 400 30 36 (9) 25)
38 2006 20 401 - 420 30 36 (9)
39 2007 20 421 - 440 30 (26) 36 (9)
40 2008 20 441 - 460 33 (28) 36 (9)
41 2009 20 461 - 480 35 (30) 36 (9)
42 2010 19 20 481 - 500 35 (30) 26) 36 (11) 27)
43 2011 19 20 501 - 520 35 (30) 28) 36 (11) 29)
44 2012 19 20 521 - 540 35 (30) 30) 36 (11) 31)
45 2013 18 20 541 - 560 35 (30) 32) 36 (9) 33)
46 2014 18 20 561 - 580 35 (30) 34) 36 (9) 35)
47 2015 18 20 581 - 600 35 (30) 36) 36 (9) 37)
48 2016 16 20 601 - 620 35 (30) 38) 36 (9) 39)
49 2017 16 20 621 - 640 35 (30) 40) 36 (9) 41)
50 2018 16 20 641 - 660 35 (30) 42) 36 (9) 43)
51 2019 16 20 661 - 680 39 (30) 44) 36 (9) 45)
52 2020 16 20 681 - 700 39 (30) 46) 36 (9) 47)
53 2021 12 16 701 - 716 39 (30) 48) 36 (9) 49)
54 2022 12 16 717 - 732 45
50 50) 51)
36 (9) 52)
55 2023 12 16 733 - 748 50 53) 36 (9) 54)

Poznámky:
01) od čísla 64 (1978) Orbis přejmenován na Panoramu (ještě u čísla 66 je asi omylem uveden zase Orbis)
02) od čísla 179 (1991)
03) od čísla 7 (1970)
04) od čísla 253 (1997)
05) číslo 47: 9,50 Kčs
06) číslo 47: 52 (42) stran
07) číslo 100: 9,50 Kčs
08) číslo 100: 52 (16) stran
09) od čísla 183
10) čísla 197-199 a 201: 40 stran; čísla 192 a 198: 10 čtyřl. stran; číslo 200: 30 čtyřl. stran
11) od čísla 197
12) od čísla 218
13) od čísla 224
14) od čísla 233
15) čísla 230-232 a 235-237: 40 stran
16) od čísla 242
17) čísla 239, 246 a 247: 36 stran; čísla 248 a 251: 44 stran
18) od čísla 256
19) čísla 259, 263 a 265: 40 stran
20) od čísla 270
21) čísla 271, 276 a 277: 40 stran
22) čísla 290-292: 40 stran
23) číslo 296: 36 (13) stran; číslo 300: 40 (15) stran
24) od čísla 315
25) číslo 400: 15 čtyřl. stran a 14 stran v příběhu s Rexíkem
26) dvojčíslo 499+500: 69 (60) Kč
27) dvojčíslo 499+500: 68 (59) stran
28) dvojčíslo 519+520: 69 (60) Kč
29) dvojčíslo 519+520: 68 (59) stran
30) dvojčíslo 539+540: 69 (60) Kč
31) dvojčíslo 539+540: 68 (61) stran
32) dvojčísla 549+550 a 559+560: 69 (60) Kč
33) dvojčíslo 549+550: 68 (29) stran; dvojčíslo 559+560: 68 (30) stran
34) dvojčísla 569+570 a 579+580: 69 (60) Kč
35) dvojčíslo 569+570: 68 (30) stran; dvojčíslo 579+580: 68 (30) stran
36) dvojčísla 589+590 a 599+600: 69 (60) Kč
37) dvojčíslo 589+590: 68 (30) stran; dvojčíslo 599+600: 68 (60) stran
38) dvojčísla 604+605, 609+610, 614+615 a 619+620: 69 (60) Kč
39) dvojčísla 604+605, 609+610, 614+615 a 619+620: 68 (30) stran
40) dvojčísla 624+625, 629+630, 634+635 a 639+640: 69 (60) Kč
41) dvojčísla 624+625, 629+630, 634+635 a 639+640: 68 (30) stran
42) dvojčísla 644+645, 649+650, 654+655 a 659+660: 69 (60) Kč
43) dvojčísla 644+645, 649+650, 654+655 a 659+660: 68 (30) stran
44) dvojčísla 664+665, 669+670, 674+675 a 679+680: 69 (60) Kč
45) dvojčísla 669+670, 674+675 a 679+680: 68 (30) stran, dvojčíslo 664+655: 84 (30) stran
46) dvojčísla 684+685, 689+690, 694+695 a 699+700: 69 (60) Kč
47) dvojčísla 684+685, 689+690 a 694+695: 68 (30) stran, dvojčíslo 699+700: 68 (60) stran
48) dvojčísla 703+704, 707+708, 711+712 a 715+716: 69 (60) Kč
49) dvojčísla 703+704, 707+708, 711+712 a 715+716: 68 (30) stran
50) od čísla 729
51) dvojčísla 719+720, 723+724, 727+728 a 731+732: 75 Kč
52) dvojčísla 719+720, 723+724, 727+728 a 731+732: 68 (30) stran
53) dvojčísla 735+736, 739+740, 743+744 a 747+748: 80 Kč
54) dvojčísla 735+736, 739+740, 743+744 a 747+748: 68 (30) stran
Čtyřlístek Speciál

vydavatel: Čtyřlístek
formát: A4 - 210 x 297 mm

roč. rok čísel čísla cena
(předpl.)
stránek
(čtyřl.)
0 101) 1990 1   6 16 (13)
0 101) 1991 3   11
12 102)
16 (13)
0 101) 1992 3   12 16 (13)
1 1993 6 1 - 6 12,90 16 (13)
2 1994 6 1 - 6 12,90
13,90 103)
16 (13)
3 1995 8 1 - 8 13,90
14,90 104)
16 (13)
4 1996 8 1 - 8 15,90 16 (13)
5 1997 8 1 - 8 15,90 16 (13)
6 1998 8 1 - 8 15,90
16,90 105)
16 (13)
7 1999 8 1 - 8 16,90 16 (13)
8 2000 8 1 - 8 18,90 16 (13)
9 2001 8 1 - 8 19,90 16 (13)
10 2002 8 1 - 8 21,90 16 (13)
11 2003 8 1 - 8 23 16 (13)
12 2004 8 1 - 8 23 16 (13)
13 2005 6 1 - 6 25 16 (13)
14 2006 6 1 - 6 25 16 (13)
15 2007 6 1 - 6 25 (20) 16 (13)
16 2008 6 1 - 6 27 (22) 16 (13)
17 2009 6 1 - 6 29 (24) 16 (13)
18 2010 6 1 - 6 29 (24) 16 (13)
19 2011 4 1 - 4 39 (35) 106) 28 (10)
36 (10) 107)
20 2012 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
21 2013 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
22 2014 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
23 2015 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
24 2016 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
25 2017 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
26 2018 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
27 2019 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
28 2020 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
29 2021 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
30 2022 4 1 - 4 45 (35)
54 (47) 108)
36 (11)
31 2023 4 1 - 4 54 36 (11)

Poznámky:
101) první tři ročníky křížovkového speciálu vycházely nepravidelně a bez titulu "Čtyřlístek Speciál"
102) od 2. čísla v roce 1991
103) od čísla 5/1994
104) od čísla 6/1995
105) od čísla 3/1998
106) rozšířeno, více seriálů v časopise
107) od čísla 2/2011
108) od čísla 4/2022
Čtyřlístek CD-Romek

vydavatel 1: Bohemia Interactive (2001 - 2002)
vydavatel 2: Cenega Czech (2002 - 2005) 201)
formát 1: A4 - 210 x 297 mm (2001 - 2005)
formát 2: 120 x 180 mm (2005) 202)

roč. rok čísel čísla cena stránek
(čtyřl.)
1 2001 3 14, 15, 16 199 28 (10)
2 2002 6 17, 18, 19, 20, 21, 22 199 28 (10)
3 2003 4 24, 26, 28, 30 199 28 (10)
4 2004 3 32, 34, 36 199 28 (10)
5 2005 2 202) 38, 40 203) 199 28 (10)
40 (20) 204)

Poznámky:
201) od čísla 18 (2002)
202) od čísla 40 (vejde se do DVD krabičky), mělo vycházet i nadále v tomto formátu
203) k vydání v roce 2005 bylo připravováno ještě číslo 42, ale časopis přestal vycházet
204) od čísla 40 změna formátu a počtu stran
Ahoj, tady Fifi

vydavatel: Čtyřlístek
formát: A4 - 210 x 297 mm

roč. rok čísel čísla cena
(předpl.)
stránek
(čtyřl.)
1 2012 2 1 - 2 69 68 (10) 301)
2 2013 2 3 - 4 69 (59) 68 (10)
3 2014 4 5 - 8 45 (39) 36 (8)
4 2015 4 9 - 12 45 (39) 36 (8)
5 2016 4 13 - 16 45 (39) 36 (8)
6 2017 4 17 - 20 45 (39) 36 (8)
7 2018 4 21 - 24 45 (39) 36 (8)
8 2019 4 25 - 28 45 (39) 36 (8)

Poznámky:
301) číslo 1: 68 (20) stran
Čtyřlístek mini

vydavatel: Čtyřlístek
formát: 210 x 280 mm

roč. rok čísel čísla cena stránek
(čtyřl.)
1 2020 401) 6 1 - 6 39 36 (2)
2 2021 402) 6 1 - 6 39 36 (2)
3 2022 403) 6 1 - 6 45 36 (2)
4 2023 404) 6 1 - 6 56 36 (2)

Poznámky:
401) první číslo ročníku vyšlo v prosinci 2019
402) první číslo ročníku vyšlo v prosinci 2020
403) první číslo ročníku vyšlo v prosinci 2021
404) první číslo ročníku vyšlo v prosinci 2022
Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Maxipes FíkMaxipes Fík Sherryk HolmepesSherryk Holmepes Zvláštní číslaZvláštní čísla Příběhy z leporelPříběhy z leporel Poznej postavuPoznej postavu
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru