další články z kategorie Autoři Čtyřlístku
Autor nejistý

Autor nejistý Příběhy Čtyřlístku, jejichž autor není úplně jistý. Buď se jedná o příběhy, kde není autor vůbec uveden, případně je v jiném čísle připojena oprava se správným autorem. V seznamu jsou také příběhy, které byly psány (i nejspíš) pod pseudonym a při reedici byl autor odhalen/změněn, byť jen třeba na titulu knihy. Nejsou uvedeny takové pseudonymy, které se uchovaly i při opakovaném vydání (to je případ zejména Karla Ladislava, vl. jm. Jiřího Čehovského - viz též článek pseudonymy).

Čtěte také:
Reedice příběhů z časopisů
Rozdíly ve Velkých knihách Čtyřlístku
Přehled opětovných vydání příběhů Čtyřlístku
PseudonymyČtyřlístek

Vynález prof. Myšpulína (in 1, 1969)Prázdniny na sněhu (in 12, 1972)
napsali Jaroslav Němeček (1-6), Vladimír Urban (1-3), Ludmila Kolářová (4-5), Miloš Štípl (známý pseudonym Ljuby Štíplové, 7, 9, 12), Dagmar Vránová (8, 10), Zuzana Brodová (11)
reedice Historické Čtyřlístky (1991-1992) uvádí u příběhů 1-6 pouze Jaroslava Němečka, u příběhů 7-8 nikoho; reedice Prvních dvanáct příběhů Čtyřlístku (2002) uvádí u příběhů 1-6 pouze Jaroslava Němečka, u příběhů 7-12 nikoho, na titulu knihy uvedeni Jaroslav Němeček a Ljuba Štíplová; spekulace o pseudonymech Jaroslava Němečka a Ljuby Štíplové (Vladimír Urban = Jaroslav Němeček? Dagmar Vránová = Ljuba Štíplová? Zuzana Brodová = Ljuba Štíplová? Ludmila Kolářová bez zásluh?)

Dáma s krokodýlem (in 13, 1971)Mezi dravou zvěří (in 21, 1972)
napsal Miloš Štípl (známý pseudonym Ljuby Štíplové)
reedice Slavné příběhy Čtyřlístku (2003) uvádí u příběhů 13-21 jméno Miloš Štípl, ale na titulu knihy pouze Ljubu Štíplovou a Jaroslava Němečka

Poklad starého opata (in 22, 1972)
napsal Miloš Štípl (známý pseudonym Ljuby Štíplové)
na obálce je napsáno pouze Jaroslav Němeček, na první komiksové stránce chybí jméno autora, je zde napsáno pouze "Nakreslil Jaroslav Němeček", když se ale podíváme velmi zblízka, všimneme si, že "Napsal Miloš Štípl" bylo zamazáno (na důkazním obrázku je vpravo přidán výřez se zvýrazněným nápisem)
v reedici Ocelový oř (1998) je podobně domalováno "Napsal Miloš Štípl" tam, kde bylo v originálu odmazáno
reedice Slavné příběhy Čtyřlístku (2003) do příběhu nic nedokresluje, ale pro změnu na obálku čísla doplňuje jméno Ljuby Štíplové
není zřejmé, proč bylo jméno vymazáno, možná mělo být už nahrazeno skutečným jménem Ljuby Štíplové a zapomnělo se na to
následující číslo 23 už poprvé podepsala Ljuba Štíplová, příběh z čísla 22 vyznívá štíplovsky a reedice nás v tom utvrzují

Veselo je na pouti (in 24, 1972) a Za tygří kůží (in 25, 1972)
napsal Petr Karmín (známý pseudonym Pavla Šruta)
reedice Slavné příběhy Čtyřlístku (2003) uvádí u obálek a příběhů 24-25 jméno Petr Karmín, ale na titulu knihy pouze Ljubu Štíplovou a Jaroslava Němečka (spekulace o propůjčení pseudonymu Patr Karmín pro Ljubu Štíplovou)

Čtyři ve Čtyřlístku (in 47, 1975)
napsaly Ljuba Štíplová a Ludmila Kolářová
reedice Čtyři ve Čtyřlístku (2000) a Proslulé příběhy Čtyřlístku (2004) už neuvádějí Ludmilu Kovářovou (spekulace o zásluhách šéfredaktorky/odpovědné redaktorky)

Lamželeza (in 222, 1994)
napsal Jiří Poborák
v reedici Hvězdné příběhy Čtyřlístku (2012) není uveden na titulu knihy, ale u příběhu ano (tady jde o jasné opomenutí)

Rajská potopa (in 347, 2003)
napsal Stanislav Havelka
chybně uvedeni Hana Lamková a Josef Lamka

Královna karnevalu (in 427, 2007)
napsala Martina Bobková
chybně uveden Petr Chvojka, omluva v následujícím čísle

Speciály

Pekelná dovolená (in Sp2/2011)
napsal Stanislav Havelka (pravděpodobně)
chybně uvedeni Richard Svitalský a Slavomír Svitalský

Cirkus Pepi (in kniha, 1989)
napsal Stanislav Hojka
až při reedici Cirkus Pepi (2013) odhaleno, že je to společný pseudonym dua Stanislav Havelka + Petr Chvojka, uvidíme jak dopadne případná reedice druhého - posledního příběhu od Stanislava Hojky Cesta kolem světa (in kniha, 1990)

Pošta v láhvi (in zv/2019)
autor zvláštního čísla neuveden, dokonce ani ilustrátor
ilustrace jsou zjevně od Jaroslava Němečka, scénář předpokládáme také

Krátké příběhy

Závod o život (in 195-196, 1992)
autor neuveden

Čtyřlístek (Vlasta) (in Vlasta, 1994-1996)
autor neuveden, jen "nakreslil Jaroslav Němeček"
reedice Smějeme se se Čtyřlístkem (2009) uvádí jako autora Jaroslava Němečka

Čtyřlístek a Capri-Sun (in 218-221, 1994)
autor reklamních příběhů neuveden

Čtyřlístek (Bobík) (in Bobík, 1998-2001)
autor neuveden, téměř jistě je jím Jaroslav Němeček

Myšpulínova přednáška (in 317, 2001)
autor neuveden

Návštěva u Čtyřlístku (in Trafikant, 2005)
autor sebepropagačního příběhu neuveden, nejspíš Jaroslav Němeček

Tmou! Šifra mistra Myšpulína (2006)
autor neuveden

Superkapela z Třeskoprsk (komiks) (in 428-437, 2007)
autor neuveden, patrně Jaroslav Němeček

Zdivočelá peřina (mělo vyjít in CDR42, 2005)
autor v rumunské mutaci Plapuma buclucaşă neuveden, podle námětu by to mohli být Hana Lamková a Josef Lamka

Jak jela Fifinka na školu v přírodě (in 487, 2010)
autor reklamního příběhu neuveden, nejspíš Jaroslav Němeček

Čtyřlístek (matematika) (in Matematika se Čtyřlístkem, 2011-2012)
autor komiksových minipříběhů neuveden, nejspíš Jaroslav Němeček, nebo někdo z autorek učebnice - Marie Kozlová, Jitka Halasová, Šárka Pěchoučková

Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku (příběhy) (2012)
autor neuveden

Čtyřlístek ve službách krále (komiks na pokračování bez konce) (in Magazín deníku Právo, 2012-2013)
námět Hana Lamková a Josef Lamka, ale autor neuveden

Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru