wz

Kousky mládence Ferdy Mravence

seznam dílů a reedic (zatím nekompletní)

- pokud díl nemá název, je uveden první řádek textu u prvního obrázku
- pokud má reedice název, je uveden
- v poznámce jsou uvedeny další podrobnosti, mírné změny (čárky, teky, velká písmena) nejsou brány v potaz


Vysvětlivky:
Číslo, ve kterém příběh vyšel
Název dílu
První řádek textu u dílu bez názvu
POZNÁMKA


díl Mateřídouška (1945-1951)
80 dílů
Ohníček (1960-1963)
37 dílů (4 nové)
Ohníček (1969-1970)
33 dílů (16 v Ohníčku už podruhé)
Květy (1981)
18 dílů (seznam chybí)
Kousky mládence Ferdy Mravence (1950)
? dílů
Kousky mládence Ferdy Mravence (1968)
? dílů
1 ročník 1945/1946 číslo 1
Jedna dvě, Ferda jde
ročník 1962 číslo 8
2 ročník 1945/1946 číslo 2
Pročpak všechno do květinek
3 ročník 1945/1946 číslo 3
Ferdovi je dneska smutno
ročník 1960 číslo 5
Doprava na běžícím pásu
ročník 1970/1971 číslo 2
4 ročník 1945/1946 číslo 4
Tyčinky si muška malá
ročník 1969/1970 číslo 1
5 ročník 1945/1946 číslo 5
Na vodě! Bez vesel k tomu!
ročník 1962 číslo 4
Ferda mořeplavcem
ročník 1969/1970 číslo 6
MÍRNĚ JINÝ TEXT
6 ročník 1945/1946 číslo 6
Šídlo spí tu, jaké štěstí
ročník 1963 číslo 12
Ferda se chtěl svézt
Hele, šídlo! Chrupe jako o půlnoci
PŘETEXTOVÁNO, NERÝMUJE SE
ročník 1969/1970 číslo 3
VERZE 1945/1946
7 ročník 1945/1946 číslo 7
Ferdo, miminka nám pláčí
ročník 1969/1970 číslo 4
8 ročník 1946 číslo 1
Hle, brouk Všechnozkazím je tu
ročník 1960 číslo 3
Pryč s bručouny a kazisvěty
9 ročník 1946 číslo 2
Slečno, nevyznám se v šití
10 ročník 1946 číslo 3
Úzkou lávkou Ferda kráčí
11 ročník 1946 číslo 4
Černá díra, milý broučku
ročník 1969/1970 číslo 12
Koukej se, na uhlí, broučku
PŘETEXTOVÁNO
12 ročník 1946 číslo 5
Tak, komáři, svorně pějte
ročník 1970/1971 číslo 1
Nezlobte se, kamarádi
PŘETEXTOVÁNO
13 ročník 1946 číslo 6
Ferda chaloupku má v lese
ročník 1970/1971 číslo 3
14 ročník 1947 číslo 1
Nespí, nespí, jenom dřímá
ročník 1962 číslo 12
Jak je venku? Strach mě jímá
PŘETEXTOVÁNO
ročník 1969/1970 číslo 11
Jak je venku? Strach mě jímá
PŘETEXTOVÁNO, VERZE 1962
15 ročník 1947 číslo 2
Na slunce chtěl Ferda trochu
16 ročník 1947 číslo 3
Slunce chceme, žádné hračky!
ročník 1962 číslo 2
Zábavy v zimě
ročník 1970/1971 číslo 7
Copak je ti, Bumbrlíčku
PŘETEXTOVÁNO
17 ročník 1947 číslo 4
Ferda rosu z květů shání
ročník 1969/1970 číslo 23
18 ročník 1947 číslo 5
Pohádku si přečtu než se zešeří
19 ročník 1947 číslo 6
Z provazu zde leží smyčka
ročník 1969/1970 číslo 21
20 ročník 1947 číslo 7
Zasadil jsem kytku lesní
ročník 1962 číslo 3
Jak nám ptáčci prospívají
ročník 1969/1970 číslo 24
21 ročník 1947 číslo 8
Ferda kráčí s pěkným květem
ročník 1960 číslo 7
22 ročník 1947 číslo 9
Čmelák hraje, spaste duši
ročník 1969/1970 číslo 22
23 ročník 1947 číslo 10
Pojďte dále, moji hosté!
ročník 1960 číslo 4
To nebyla branková síť
24 ročník 1947 číslo 11
Starý plavec nezná bázně
25 ročník 1947 číslo 12
Pavouk lítá? Copak je to?
ročník 1961 číslo 8
Haló, Ferdo, jaké máš číslo?
ročník 1969/1970 číslo 18
26 ročník 1947/1948 číslo 1
Do školy dnes poprve se
27 ročník 1947/1948 číslo 2
Jak je krásná, jak je skvělá
ročník 1960 číslo 6
28 ročník 1947/1948 číslo 3
Ferda fouká v stéblo klasu
29 ročník 1947/1948 číslo 4
Naříkala lesní včela
ročník 1969/1970 číslo 17
30 ročník 1947/1948 číslo 5
Když náš Ferda vstávat nechce
31 ročník 1947/1948 číslo 6
Podzim přišel, strach mě jímá
ročník 1962 číslo 11 ročník 1970/1971 číslo 6
32 ročník 1947/1948 číslo 7
V těchto dnech vždy mládež naše
ročník 1969/1970 číslo 7
Dnes je hlavní starost naše
MÍRNĚ JINÝ TEXT
33 ročník 1947/1948 číslo 8
Čekám hosty, broučku milý
ročník 1960 číslo 12
34 ročník 1947/1948 číslo 9
Chumelí se, snížek láká
ročník 1961 číslo 1
Pytlíkova smůla
ročník 1969/1970 číslo 9
35 ročník 1947/1948 číslo 10
Ferda, kumštýř nad kumštýře
ročník 1970/1971 číslo 9
Hlavu vzhůru, vypnout záda
PŘETEXTOVÁNO
36 ročník 1947/1948 číslo 11
Zima je mně, u sta hromů
ročník 1969/1970 číslo 8
37 ročník 1947/1948 číslo 12
Jaké chcete zatopení?
ročník 1962 číslo 1
Jen na to přijít
ročník 1969/1970 číslo 10
38 ročník 1947/1948 číslo 13
Na nebíčku slunce svítí
39 ročník 1947/1948 číslo 14
V módním listě Ferda, zdá se
ročník 1969/1970 číslo 19
40 ročník 1947/1948 číslo 15
Ferda - kladívko a noha
41 ročník 1947/1948 číslo 16
K práci dostanem' se stěží
ročník 1969/1970 číslo 16
42 ročník 1947/1948 číslo 17
Zde se skrývá. Vidíš chlapa?
43 ročník 1947/1948 číslo 18
Hleď, Pytlíku, dvě žížaly!
44 ročník 1947/1948 číslo 19
Hle, co moje očka zhlídla
45 ročník 1947/1948 číslo 20
Něco našli. Je to z války
46 ročník 1948/1949 číslo 1
Kdo tu pláče? Kdo tu slzí?
ročník 1960 číslo 9
Do školy jen vesele
47 ročník 1948/1949 číslo 2
Beruška se trápí touhou
ročník 1961 číslo 7
Vytrestaná filtilka
PŘEKRESLENO
48 ročník 1948/1949 číslo 3
Podzim důkladný už máme
ročník 1960 číslo 11
Zimní přípravy
ročník 1969/1970 číslo 5
49 ročník 1948/1949 číslo 4
Tu je stromek, hezký k tomu
ročník 1970/1971 číslo 8
Pěkný smrček. Hustý, mladý
PŘETEXTOVÁNO
50 ročník 1948/1949 číslo 5
Ferda Mravenec pracuje pro pětiletku
Pětiletka začne, hola!
51 ročník 1948/1949 číslo 6
Ferda Mravenec modernisuje mraveniště
V dnešní době, rány boží
ročník 1961 číslo 11
I mraveniště potřebuje stroje
PŘEKRESLENO
52 ročník 1948/1949 číslo 7
Vstávat, kluci, pětiletka
ročník 1961 číslo 3
I příroda bude lepší
53 ročník 1948/1949 číslo 8
Začnem soutěž. Kdo dá více?
ročník 1960 číslo 10
Sbíráme kovy
54 ročník 1948/1949 číslo 9
Nepršelo. Všechno zajde
ročník 1962 číslo 7 ročník 1969/1970 číslo 20
55 ročník 1948/1949 číslo 10
Jaký nález v tomto místě?
ročník 1969/1970 číslo 13
56 ročník 1948/1949 číslo 11+12
Papíru máš donést kila?
ročník 1961 číslo 5
Ferda pomohl Berušce ve sběru
57 ročník 1949/1950 číslo 1
Broučci z prázdnin něco chtěli
ročník 1960 číslo 8
Dárek z prázdnin
58 ročník 1949/1950 číslo 2
Já sám, ty sám na podzimek
ročník 1961 číslo 10
Neperte se, buďte svorni
ročník 1970/1971 číslo 5
Bez domku, když přijdou mrazy
PŘETEXTOVÁNO
59 ročník 1949/1950 číslo 3
Schovávačka - to je hraní!
60 ročník 1949/1950 číslo 4
Štěstí, že jsem si sem zašel
61 ročník 1949/1950 číslo 5
Kdo se to tu líně válí
ročník 1962 číslo 10
62 ročník 1949/1950 číslo 6
S kupkou kradeného zrní
63 ročník 1949/1950 číslo 7
Učit se! To velké heslo
ročník 1961 číslo 9
64 ročník 1949/1950 číslo 8
Stonožko, teď závodíme
ročník 1963 číslo 3 ročník 1969/1970 číslo 15
65 ročník 1949/1950 číslo 9
Co ti chlapci spolu mají?
66 ročník 1949/1950 číslo 10
Chroustí ponrava tu spinká
67 ročník 1949/1950 číslo 11
Ferda zimu v klidu tráví
ročník 1961 číslo 4
68 ročník 1949/1950 číslo 12
Nekřič, počkej, zlostné dítě
69 ročník 1949/1950 číslo 13
Za tebou jdu milé dítě
70 ročník 1949/1950 číslo 14
Ferdo, heč, za malou chvilku
71 ročník 1949/1950 číslo 15
Ferdo, jak bys to as zrobil
72 ročník 1949/1950 číslo 16
Tlupa děcek nám sem kluše
73 ročník 1949/1950 číslo 17
Jako auto do kopečka
ročník 1961 číslo 6
74 ročník 1949/1950 číslo 18
Nestydíš se žít tak líně?
ročník 1962 číslo 9 ročník 1970/1971 číslo 4
75 ročník 1949/1950 číslo 19
Lodě chci, moc knížek, koně!
76 ročník 1949/1950 číslo 20
To je náklad, to je dřina!
ročník 1962 číslo 5 ročník 1969/1970 číslo 14
77 ročník 1950/1951 číslo 1
Padáky se dolů snáší
78 ročník 1950/1951 číslo 2
Ferdu chmýří pampelišky
79 ročník 1950/1951 číslo 4
Co tu čtu, to k víře není
80 ročník 1950/1951 číslo 11
Ferda Mravenec ničí plány brouků Všeckožroutů
A jen tehdy bude našim kapsám dobře
81 ročník 1961 číslo 2
Ferda s Pytlíkem nevěděli, jak táhnout
Podařilo se jim málem
82 ročník 1961 číslo 12
U bohatého stolu
Zaklepu na vrata tiše
83 ročník 1962 číslo 6
Do vody! Ferda jako šipka dravá
ročník 1969/1970 číslo 2
84 ročník 1963 číslo 5
Jůů! Ty se mi budeš náramně hodit do
NERÝMUJE SE