Knihovnička Čtyřlístek » Události a rozhovory » Psali kdysi o Čtyřlístku
další články z kategorie Události a rozhovory
Psali kdysi o Čtyřlístku
napsal Ivo Fencl, upravil a doplnil chrz

Psali kdysi o Čtyřlístku Za mého dětství v sedmdesátých letech jste se v tisku nebo časopisech o Čtyřlístku nedočetli. Ani osmdesátá léta mnoho nezměnila, tedy aspoň do roku 1984, kdy snad poprvé došlo k určitému zlomu, a tedy i rozhovory s tvůrci Čtyřlístku v Československé televizi (té skutečné i v časopise) v souvislosti s patnáctým výročím prvního čísla.
Mediální zájem se znásobil až po roce 1989. Nové články hodnotily seriál i historii (například při příležitosti 200. čísla v roce 1992), porovnávaly českou klasiku s konkrurencí komiksů valících se ze zahraničí, aby nakonec mohly prohlásit, že Čtyřlístek obstál a vyhrál.
V tomto přehledu se podíváme na články, článečky a letmé zmínky o Čtyřlístku v novinách a časopisech zhruba do roku 2000.


Čtěte také:
5 krátkých rozhovorů (rozhovory s tvůrci ve starých časopisech)
Články a rozhovory s tvůrci (další články a rozhovory)
Rozhovory s tvůrci - odkazy (další články dostupné na internetu)Panorama dětem
časopis Tvorba, 28. května 1986, "ks"

Šestý odstavec článku:
Jeden z nejpopulárnějších tisků Panoramy - Čtyřlístek - nemusí mít obavy z roku 2000. Náklad 170 000 výtisků by mohl vyrůst na čtvrt miliónu. Ale o to nejde, spíš aby mu vznikla konkurence - vždyť česká kultura se chlubí tradicí kresleného seriálu, připomeňme jen Ladu a Sekoru. Čtyřlístek si přeložili i v Řecku a nejenže obstál, ale vytlačuje seriály americké provenience. Stal se i předmětem nostalgie a Panorama vyšla vstříc čtenářům, malým i dospělým, kteří zatoužili po starých číslech, a vydala soubor 20X Čtyřlístek, soubor ceněný nejméně jako játra! Teď by se redaktoři Panoramy rozzlobili, a právem, neboť nechtějí svoji produkci vydávat za zboží, nýbrž za kulturní statek. A dělají pro tento predikát, co mohou, a často je to práce obtížná...


Literatura pro děti a mládež
týdeník Nové knihy, 25. června 1986, J. Halamková

Rozhovor s "vedoucí redaktorkou redakce dětské užité grafiky" v nakladatelství Panorama Zuzanou Šmerglovou. Dotazovatelka-redaktorka J. Halamková se v úvodu přiznala, že nemá přesnou představu, co vlastně z redakce "vychází" (tj. ven), na což se jí dostalo této odpovědi:
Stručně řečeno: užitá grafika pro děti. Jinými slovy - omalovánky, vystřihovánky, vysekávané skládačky (puzzle), křížovky pro mládež, sešity Pohádkových lístečků, Zvonečky, řada Chvilky pro kutílky, dětské kalendáře, sešity Klokánek a Z Klokánkovy kapsy, Čtyřlístek a ilustrované sešity...
Ilustrované sešity měly být správně psány s velkým I, protože se jednalo o sešitovou edici věnovanou mj. komiksu.
Druhá otázka J. Halamkové končila poté větou ve smyslu, co "pěkného" připravují v oné redakci pro menší děti a jejich rodiče, kteří jsou samozřejmě "v první řadě", tj. ještě před Jiskrami, vedoucími pionýrů a školními družinami. Odpověď uzavíral tento odstaveček:
Jim a dětem starším je určen známý sešit kreslených seriálů Čtyřlístek...
Z dnešního hlediska jde pouze o banální zmínky, ale věřte či vzpomínejte, že i ty byly roku 1986 stále ještě výjimkou.


Obrázkové čtení
noviny Svobodné slovo, 9. července 1986, Marta Švagrová

Článek v rubrice Nad dopisy čtenářů pojednává o kreslených seriálech u nás i ve světě (včetně historie) a mj. zmiňuje Foglarovy Rychlé šípy. Ještě předtím tu ale najdeme odstavec věnovaný Čtyřlístku:
Zkušenost většiny rodičů a prarodičů samozřejmě mluví pro Čtyřlístek. Alespoň pokud bereme v úvahu fakt, že děti každé jeho vydání nedočkavě vítají. V zájmu objektivity však budiž řečeno, že není prostě jiný sešit kreslených příběhů, jemuž by děti mohly svou přízeň věnovat, popř. jehož srovnáním by mohly svůj výběr třeba i korigovat. V nakladatelství Panorama nás informovali, že po více než dvanácti letech vydávání Čtyřlístku patří tento titul k naprosto nejoblíbenějším, že jeho náklad 170 tisíc výtisků rozhodně nepostačuje poptávce, a kdyby mělo nakladatelství dostatek vhodného papíru, s klidem by uplatnilo i náklad 250 000. Na tiskové besedě o dětské produkci Panoramy jsme se navíc dozvěděli, že Čtyřlístek má např. svou velmi úspěšnou řeckou verzi a že nakladatelství nemá v úmyslu rozšiřovat autorský ani tematický okruh kreslených seriálů. Možná, že právě v tom je ten "zakopaný pes". Zajímalo nás, nebude-li na onen markantní hlad dětí po vtipných kreslených seriálech (jež nepochybně mohou být kvalitním oddechovým doplňkem vážné četby) reagovat také některé z našich dalších nakladatelství.
Možná vás (i mne!) zarazilo, že se o prázdninách 1986 hovoří teprve o dvanáctém ročníku Čtyřlístku, ale vysvětlení je nasnadě. Mluvčí brala v úvahu pouze produkci od roku 1974, kdy vzniklo nakladatelství Panorama, které ovšem fakticky začalo fungovat přejmenováním nakladatelství Orbis.


Další články

Nejvýznamnější popřevratové články a rozhovory se čtyřlístkovskou tematikou:
  • Štěpán Kopřiva, Jiří Pavlovský a Ivan Adamovič: Čtyřlístek: Raději rakety s volantem (ŽIVEL č. 15/1999, str. 18-25, včetně rozhovoru s Jaroslavem Němečkem a Adamovičova komiksu Myšpulix na str. 24-25, ke třicátému výročí)
  • Jiří Houdek: Šokující zpráva: Třeskoprsky existují! (Nedělní Noviny z 19. března 2000, str. 19, rozhovor s Jaroslavem Němečkem)
  • Blanka Kovaříková: Vzhůru do Třeskoprsk (Vlasta 4/2004 z 21. ledna 2004, k pětatřicátému výročí)
  • Lukáš Kašpar: Bozi z Třeskoprsk (REFLEX 5/2004, 24. ledna 2004, rubrika Fenomén, stránky 30-35, k pětatřicátému výročí)
  • Jan Nejedlý a Ivo Fencl: Úvod do čtyřlístkologie (Mladá fronta Plus 5/2004 z 6. února 2004, str. 34-35, v tomtéž čísle na straně 50 vyšel i žertovný text Iva Fencla o deseti otázkách Znáte Čtyřlístek?, k pětatřicátému výročí)
  • a další články a rozhovory dostupné na internetukritika
noviny Svobodné slovo, 21. března 1986, "šv"

Jako perlička na závěr kritika na Čtyřlístek ze Svobodného slova, kde si autorka tak trochu plete Čtyřlístek s příhodami kocoura Vavřince a jeho přátel:
HMATATELNÝM příkladem mé rodičovské slabosti bývá každé nové vydání Čtyřlístku. Ačkoliv tyto sešity kreslených seriálů před dětmi chci už léta zatajit, vždycky se najde kamarád, který je rád půjčí. Aby bylo jasno, nebojuji proti kresleným seriálům všeobecně. Třeba Veselou knížku seriálů Ondřeje Sekory nebo Obrázky z českých dějin a pověstí Z. Adly, J. Černého a J. Kalouska (oba tituly vydal Albartros v roce 1982), jsem vlastnoručně koupila a s potěšením pozoruji, jak se k nim děti stále vracejí. Jenom tu Fifinku a Mojmíra a jak se všichni ze Čtyřlístku jmenují, nemohu přes svědomí člověka zodpovědného mj. i za estetickou výchovu svých potomků přenést. A teď mě potkala další rána. Vyšlo už druhé vydání dvaceti kreslených příběhů ze Čtyřlístků. I když neustoupím a pětatřicet korun nevydám, určitě se k nám časem brožura dostane. A já budu zase jen bezmocně meditovat: copak se nenajde konkurence - vtipnější, chytřejší, hezčí?
Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru