Knihovnička Čtyřlístek » Události a rozhovory » Psali kdysi o Čtyřlístku
další články z kategorie Události a rozhovory
Psali kdysi o Čtyřlístku
napsal Ivo Fencl

Psali kdysi o Čtyřlístku Za mého dětství v sedmdesátých letech jste se v tisku nebo časopisech o Čtyřlístku nedočetli. Ani osmdesátá léta mnoho nezměnila, tedy aspoň do roku 1984, kdy snad poprvé došlo k určitému zlomu, a tedy i rozhovory s tvůrci Čtyřlístku v Československé televizi (té skutečné i v časopise) v souvislosti s patnáctým výročím prvního čísla.


1.
V časopise Tvorba se potom dne 28. května 1986 objevil i článek Panorama dětem podepsaný šifrou "ks", i ocitujme jeho šestý odstavec:
Jeden z nejpopulárnějších tisků Panoramy - Čtyřlístek - nemusí mít obavy z roku 2000. Náklad 170 000 výtisků by mohl vyrůst na čtvrt miliónu. Ale o to nejde, spíš aby mu vznikla konkurence - vždyť česká kultura se chlubí tradicí kresleného seriálu, připomeňme jen Ladu a Sekoru. Čtyřlístek si přeložili i v Řecku a nejenže obstál, ale vytlačuje seriály americké provenience. Stal se i předmětem nostalgie a Panorama vyšla vstříc čtenářům, malým i dospělým, kteří zatoužili po starých číslech, a vydala soubor 20X Čtyřlístek, soubor ceněný nejméně jako játra! Teď by se redaktoři Panoramy rozzlobili, a právem, neboť nechtějí svoji produkci vydávat za zboží, nýbrž za kulturní statek. A dělají pro tento predikát, co mohou, a často je to práce obtížná...

2.
25. června 1986 vyšel v týdeníku Nové knihy rozhovor s "vedoucí redaktorkou redakce dětské užité grafiky" v nakladatelství Panorama Zuzanou Šmerglovou, který se jmenoval Literatura pro děti a mládež. Dotazovatelka-redaktorka J. Halamková se v něm úvodem přiznala, že nemá přesnou představu, co vlastně z redakce "vychází" (tj. ven), na což se jí dostalo této odpovědi: Stručně řečeno: užitá grafika pro děti. Jinými slovy - omalovánky, vystřihovánky, vysekávané skládačky (puzzle), křížovky pro mládež, sešity Pohádkových lístečků, Zvonečky, řada Chvilky pro kutílky, dětské kalendáře, sešity Klokánek a Z Klokánkovy kapsy, Čtyřlístek a ilustrované sešity... (Pozn. Ilustrované sešity měly být správně psány s velkým I, protože se jednalo o sešitovou edici věnovanou mj. komiksu.)
Druhá otázka J. Halamkové končila poté větou ve smyslu, co "pěkného" připravují v oné redakci pro děti a jejich rodiče, kteří jsou samozřejmě "v první řadě", tj. ještě před Jiskrami, vedoucími pionýrů a školními družinami. Odpověď uzavíral tento odstaveček:
Jim (tj. dětem ve věku od pěti do deseti let) a dětem starším je určen známý sešit kreslených seriálů Čtyřlístek...
A jistě, z dnešního hlediska jde pouze o banální zmínky, ale věřte či vzpomínejte, že i ty byly roku 1986 stále ještě výjimkou.

3.
Dne 9. července téhož roku se - pro změnu - ve Svobodném slově objevil v rubrice Nad dopisy čtenářů článek Marty Švagrové Obrázkové čtení. Pojednává o kreslených seriálech u nás i ve světě (včetně historie) a mj. zmiňuje Foglarovy Rychlé šípy. Ještě předtím tu ale najdeme odstavec věnovaný Čtyřlístku:
Zkušenost většiny rodičů a prarodičů samozřejmě mluví pro Čtyřlístek. Alespoň pokud bereme v úvahu fakt, že děti každé jeho vydání nedočkavě vítají. V zájmu objektivity však budiž řečeno, že není prostě jiný sešit kreslených příběhů, jemuž by děti mohly svou přízeň věnovat, popř. jehož srovnáním by mohly svůj výběr třeba i korigovat. V nakladatelství Panorama nás informovali, že po více než dvanácti letech vydávání Čtyřlístku patří tento titul k naprosto nejoblíbenějším, že jeho náklad 170 tisíc výtisků rozhodně nepostačuje poptávce, a kdyby mělo nakladatelství dostatek vhodného papíru, s klidem by uplatnilo i náklad 250 000. Na tiskové besedě o dětské produkci Panoramy jsme se navíc dozvěděli, že Čtyřlístek má např. svou velmi úspěšnou řeckou verzi a že nakladatelství nemá v úmyslu rozšiřovat autorský ani tematický okruh kreslených seriálů. Možná, že právě v tom je ten "zakopaný pes". Zajímalo nás, nebude-li na onen markantní hlad dětí po vtipných kreslených seriálech (jež nepochybně mohou být kvalitním oddechovým doplňkem vážné četby) reagovat také některé z našich dalších nakladatelství.
Možná vás (i mne!) zarazilo, že se o prázdninách 1986 hovoří teprve o dvanáctém ročníku Čtyřlístku, ale vysvětlení je nasnadě. Mluvčí brala v úvahu pouze produkci od roku 1974, kdy vzniklo nakladatelství Panorama, které ovšem fakticky začalo fungovat přejmenováním nakladatelství Orbis.

4.
Ale teď už dost návratů o třicet a více roků nazpět a připomeňme v rychlosti alespoň některé nejvýznamnější popřevratové články a rozhovory se čtyřlístkovskou tematikou. Jsou to např. tyto texty:
Štěpán Kopřiva, Jiří Pavlovský a Ivan Adamovič: Čtyřlístek: Raději rakety s volantem (ŽIVEL č. 15/1999, str. 18-25, včetně rozhovoru s Jaroslavem Němečkem a Adamovičova komiksu Myšpulix na str. 24-25, ke třicátému výročí)
Jiří Houdek: Šokující zpráva: Třeskoprsky existují! (Nedělní Noviny z 19. března 2000, str. 19, rozhovor s Jaroslavem Němečkem)
Blanka Kovaříková: Vzhůru do Třeskoprsk (Vlasta 4/2004 z 21. ledna 2004, k pětatřicátému výročí)
Lukáš Kašpar: Bozi z Třeskoprsk (REFLEX 5/2004, 24. ledna 2004, rubrika Fenomén, stránky 30-35, k pětatřicátému výročí)
Jan Nejedlý a Ivo Fencl: Úvod do čtyřlístkologie (Mladá fronta Plus 5/2004 z 6. února 2004, str. 34-35, v tomtéž čísle na straně 50 vyšel i žertovný text Iva Fencla o deseti otázkách Znáte Čtyřlístek?, k pětatřicátému výročí)

5.
V tomto neúplném přehledu připomeňme už jen telegraficky stručný rozhovor-anketu s tvůrci Čtyřlístku z Týdeníku Televize z 20. listopadu 2001. Otázku Přinesl vám někdy čtyřlístek štěstí? vymyslila redaktorka Michaela Hrušková:
Odpovídá Jaroslav Němeček: Ti čtyři ze Čtyřlístku mi určitě v životě veliké štěstí přinesli, protože jsem viděl štěstí v očích dětí, které moje příběhy četly. Ale přiznám se, že Čtyřlístek je můj život, a ten byl šťastný.
Odpovídá Lucie Němečková, "spolupracovnice": Určitě věřím ve štěstí Čtyřlístku, jinak bych na něm společně s manželem tolik let nespolupracovala. A co se týká toho obyčejného čtyřlístku, který roste někde na louce... Když je někdo opravdu pilný a pořádně hledá, proč by mu takový čtyřlístek nepřinesl štěstí?

A perlička na závěr:
Kritika na Čtyřlístek, která vyšla ve Svobodném slově dne 21. března 1986 a napsala ji "šv", která si tak trochu plete Čtyřlístek s příhodami kocoura Vavřince a jeho přátel: HMATATELNÝM příkladem mé rodičovské slabosti bývá každé nové vydání Čtyřlístku. Ačkoliv tyto sešity kreslených seriálů před dětmi chci už léta zatajit, vždycky se najde kamarád, který je rád půjčí. Aby bylo jasno, nebojuji proti kresleným seriálům všeobecně. Třeba Veselou knížku seriálů Ondřeje Sekory nebo Obrázky z českých dějin a pověstí Z. Adly, J. Černého a J. Kalouska (oba tituly vydal Albartros v roce 1982), jsem vlastnoručně koupila a s potěšením pozoruji, jak se k nim děti stále vracejí. Jenom tu Fifinku a Mojmíra a jak se všichni ze Čtyřlístku jmenují, nemohu přes svědomí člověka zodpovědného mj. i za estetickou výchovu svých potomků přenést. A teď mě potkala další rána. Vyšlo už druhé vydání dvaceti kreslených příběhů ze Čtyřlístků. I když neustoupím a pětatřicet korun nevydám, určitě se k nám časem brožura dostane. A já budu zase jen bezmocně meditovat: copak se nenajde konkurence - vtipnější, chytřejší, hezčí?
Obsáhlá kniha Čtyřlístek: První půlstoletí v Třeskoprskách (2019, str. 270-271) zhodnocuje, že zmínky o Čtyřlístku otištěné v domácích periodicích v 70. a 80. letech se dají v nadsázce spočítat na prstech jednoho člověka. Po roce 1989 se ale mediální zájem zmnohonásobil. V 90. letech se objevovaly rozličné články, které hodnotily seriál i historii (Svobodné slovo 30. 11. 1992 - "Dvoustý Čtyřlístek"), přemítaly o budoucnosti (Plzeňský deník 7. 12. 1995 - "Přežijí hrdinové z Třeskoprsk americkou komiksovou invazi?"), která nakonec dopadla pro časopis dobře (Lidové noviny 14. 11. 1998 - "Čtyřlístek odolal úředníkům i Šmoulům"). Za vrcholný materiál kniha považuje rozsáhlý text Ivana Adamoviče z časopisu Živel č. 15 z roku 1999 "Čtyřlístek: Raději rakety s volantem", který kromě zasvěceného povídání, rozhovoru s autory a seznamu všech dosavadních čísel přinesl i originální komiksový příběh Čtyřlístku Myšpulix.

Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru