další články z kategorie Analýzy a hodnocení
Éry Čtyřlístku
napsali chrz a Ivo Fencl

Éry Čtyřlístku V tomto článku se pokusíme rozdělit 50 let dlouhou historii Čtyřlístku do etap, epoch a ér - a budeme se zabývat jak převratnými, tak možná pro někoho i méně důležitými grafickými a obsahovými změnami. Vynecháme jen éry dané dosahováním určitých výšin nákladu a epochy vytyčené vnitřními a personálními změnami v redakční radě.
Poslední aktualizace: prosinec 2021.


Čtěte také:
Historie Čtyřlístku a zajímavosti
Vydavatelé Čtyřlístku a adresy redakce


1969 - 1970

Čtyřlístek č. 1Prvních dvanáct příběhů Čtyřlístku z prvních dvou ročníků poznáte snadno: nejsou ještě číslované. Neočíslování však přineslo i problém, stále totiž dochází k zaměňování pořadí u čísel 4 a 5.
 • Čtyřlístek (Čtyřlístek 1, 1969) Absolutně první Čtyřlístek vyšel v květnu 1969. Autorem všech příběhů v ročníku (č. 1-6) je kreslíř Čtyřlístku Jaroslav Němeček (ale se spoluautory).
 • Velké dobrodružství Čtyřlístku (Čtyřlístek 7, 1970) První příběh autorky Ljuby Štíplové. Poprvé taky zabírá Čtyřlístek zadní obálku, většinou spolu s přední tvoří jednolitý obrázek. Celý druhý ročník Čtyřlístku (č. 7-12) se vyznačuje tím, že sešit obsahuje pouze příběhy Čtyřlístku.
1971 - 1990

Čtyřlístek č. 13Číslem 13 odstartovala dvacet let dlouhá éra Knihovničky Čtyřlístek, která skončila až číslem 178 (1990) a během níž se téměř nic nezměnilo.
 • Dáma s krokodýlem (Čtyřlístek 13, 1971) První číslovaný sešit.
 • O zlatého kanára (Čtyřlístek 33, 1974) Na zadní obálce začal vyskytovat i ediční plán následujícího ročníku. Grafické změně úvodních anotací k jednotlivým příběhům na straně 3 - nově už jen pod sebou.
 • Záhadný APOBAB (Čtyřlístek 40, 1975) (původně ohlášeno jako Apobab). Nově zavedená komiksovost obálky (viz samostatný článek).
 • Zajatci černého hvozdu (Čtyřlístek 45, 1975) Nadpis na úvodní stránce příběhu poprvé v grafickém provedení (fontu) známém dodnes.
 • Čtyřlístek č. 75
 • Okouni táhnou (Čtyřlístek 75, 1978) Konec éry dlouhého názvu. Z obálky mizí přívažek "a čtyři další obrázkové příběhy". Nahrazen obsahem, přesunutým ze zadní obálky.
 • Zvlááštní vydáníí (Čtyřlístek 100, 1982) Drobná změna na obálce - tvar čtyrlístku s číslem v levém dolním rohu.
 • 20 x Čtyřlístek (reedice, 1986) První kniha Čtyřlístku, první souborné vydání doprovázené nenávistnými články v tehdejším tisku. Konečně děti mohou poznat starší dobrodružství.
 • Poklad kapitána Kida/Jak se chodí do pohádky (komiksová kniha, 1988) První kniha Čtyřlístku s originálními mnohastránkovými příběhy.
 • Vánoční příběhy (zvláštní číslo, 1990) První speciál Čtyřlístku, první číslo nově vzniklého vydavatelství Čtyřlístek. Vyšly jen dva.
 • Křížovky Čtyřlístku (křížovkový speciál, 1990) První křížovkový speciál. Ty vycházely jen do roku 1992 a vlastně plynule přešly ve Čtyřlístky Speciál.
1991 - 1996

Čtyřlístek č. 179 Číslem 179 v roce 1991 přebírá nakladatelství Čtyřlístek vládu nad základní řadou (tedy po dvou speciálech v roce 1990) a Čtyřlístek inkasuje první zásadní ránu: Logo na zadní i přední obálku v podobě stylizovaného lučního Čtyřlístku. Konec tzv. Knihovničky Čtyřlístek.
 • Hodina malých duchů (Čtyřlístek 179, 1991) Čtyřlístek a s ním obálka má zcela novou podobu, konec dvojstránky křížovek (i když ne definitivní). Tímto číslem končí 154 čísel (základní řady) dlouhá nepřerušená řada příběhů autorky Ljuby Štíplové. Jen tři další obrázkové příběhy.
 • Bobík superstar (Čtyřlístek 182, 1991) Na obálce vyrašil nápis "veselé obrázkové čtení" a udržel se až do čísla 314 (2001).
 • Volání divočiny (Čtyřlístek 183, 1991) Mizí anotace na další seriály.
 • Past (Čtyřlístek 184, 1991) Poprvé ovládá zadní obálku reklama.
 • Severní jízda (Čtyřlístek 192, 1992) Nastupuje období nadužívání šikmých okének na minimálně rok.
 • Kalamita s balónem (Čtyřlístek 194, 1992) Naposledy minipříběh na zadní obálce. Nastupuje éra tištěných textů v bublinách.
 • Stav beztíže (Čtyřlístek 195, 1992) Poprvé druhý, krátký příběh. Tentokrát BESIP, později 4x příběhy o členech Čtyřlístku, reklama na Capri-Sun a příběh na pokračování.
 • Dům v závějích (Čtyřlístek 201, 1992) Poprvé náhled obálky následujícího čísla (tenkrát na straně 2, postupem času se poloha mnohokrát mění).
 • Čtyřlístek č. 202
 • Vánoční nadělení (Čtyřlístek 202, 1992) Na zadních stranách začíná vycházet první a poslední Čtyřlístek na pokračování, pohádkový příběh Až na kraj světa. Vychází celý rok až do čísla 214 (1993).
 • Zádrhel se vrací (zvláštní číslo+audioCD, 1992) Čtyřlístek expanduje na audiokazety. V letech 1992-1993 vyšly celkem tři. Poprvé i se sešitem s příběhem, další dvě poměrně utajeně a bez sešitu.
 • Dobrodružství s Fantómem (Čtyřlístek Speciál 1/1993) Po sedmi křížovkových speciálech vzniká samostatný časopis Čtyřlístek Speciál. Vychází dodnes, čítá přes 100 sešitů.
 • Vlasta (1994-1996) V časopise Vlasta vychází krátké příběhy Čtyřlístku. Vydrží tam do konce roku 1996.
 • Putování se Čtyřlístkem (Čtyřlístek Speciál 7/1995) Nastupuje počítačové kolorování a kreslení na pauzák, nejprve u Čtyřlístku Speciál.
 • Bobík (1996-2001) Vzniká samostatný časopis pro děti předškolního věku Bobík. Časopis končí v roce 2001.
 • Přítel nejvěrnější (Čtyřlístek 241, 1996) Nastupuje počítačové kolorování a kreslení na pauzák i u základní řady.
 • Móda je móda (Čtyřlístek 247, 1996) Začíná útlak nekomiksové stránky číslo 2, nově už zde startuje příběh. Stává se to ale jen výjimečně.
1997 -

Čtyřlístek č. 253Číslem 253 (1997) získá Čtyřlístek nový, o něco větší formát. Příběhy už jsou však nakreslené ledabyle, vybarvované na počítači, scénáře se začínají podbízet i vůbec nejmenším dětem a mnohdy váháme, zda ještě opravdu kreslí Němeček.
 • Na lyžích (Čtyřlístek 253, 1997) Pravidelnost úpravy začíná být přečasto narušována útoky všemožné reklamy, a že ta stále trvaleji okupuje stranu dvě.
 • Bobík 9/98 (Bobík 9/1998) V časopise Bobík začínají vycházet 1-2stránkové příběhy Čtyřlístku.
 • Máme rádi zvířata (Čtyřlístek 315, 2001) Čtyřlístek lišácky naznačuje, že už zřejmě nepokládá za svou povinnost nás pokaždé i rozesmávat. Z "veselého obrázkového čtení" se stává jen "obrázkovým čtením". Jen u čísel 315 a 316.
 • Kdo s koho (Čtyřlístek 317, 2001) Obrovská změna titulní strany. Zcela mizí dělení titulní stránky na nadpisový pruh a pod ním ležící obrázek, oboje splynulo. Začínáme číst "kreslené seriály", podle nápis na inovované obálce i s obrázky-ukázkami vnitřních komiksů.
 • Čtyřlístek č. 318
 • Seskok do neznáma (Čtyřlístek 318, 2001) Změna ještě vylepšena bílým lemem okolo titulního jména Čtyřlístek. Tato éra trvá 4 roky a 67 čísel (317 - 383 z let 2001 - 2006).
 • Tajemství pyramidy (Čtyřlístek CD-Romek 14, 2001) Čtyřlístek proniká do časopisu CD-Romek a do počítačových her. Časopis vychází do roku 2005.
 • Prvních dvanáct příběhů Čtyřlístku (Velká kniha 1, 2002) Začínají vycházet velké knihy Čtyřlístku - reedice příběhů od prvního dílu chronologicky. Každý rok jedna kniha.
 • Polykač ohně (Čtyřlístek 384, 2005) Konec éry jednolité titulní strany, navrací se přehlednější úprava. Jen tituly Čtyřlístků už nevězí v šikmém žlutém pruhu, ale ve volně bílé a vodorovné kolonce dole. Konec nápisu "kreslené seriály". Komiks začíná důsledně až na straně 3.
 • Čtyřlístek č. 384
 • Souhvězdí Čtyřlístek (Čtyřlístek 400, 2005) Voňavá titulní stránka. Čtyřlístek se vetřel do seriálu o Rexíkovi.
 • Jako ty (Čtyřlístek 405, 2006) V Čtyřlístku začíná vycházet dvoustranná obrázková lekce Učíme se anglicky.
 • Lavinové stěhování (Čtyřlístek 421, 2007) Končí éra špatného číslování ročníků na obálce, která začala už v roce 1997. Takže po ročníku 2006 (č. 37) následuje ročník 2007 (č. 39).
 • Bobík táhne do boje (Čtyřlístek 428, 2007) Na předposlední straně začíná vycházet půlstránkový příběh na pokračování Superkapela z Třeskoprsk. Je označen jako inzerce a později se dozvídáme, že propaguje stejnojmenné hudební CD.
 • Superkapela z Třeskoprsk (audioCD, 2007) V listopadu 2007 vychází první hudební CD Čtyřlístku (a prozatím také poslední).
 • Čtyřlístek č. 461
 • Bobík na bobech (Čtyřlístek 461, 2009) Všechna čísla 41. ročníku (2009) obsahují na titulní stránce obrázek upomínající na 40 let Čtyřlístku.
 • Čtyřlístek slaví čtyřicetiny ve Žlutých lázních v Praze.
 • 4 tajemství Čtyřlístku (komiksová kniha Edice 4, 2009) Vychází kniha se 4 příběhy Čtyřlístku, první kniha Edice 4. Další budou následovat v roce 2011.
 • Od roku 2009 vzrůstá počet sběratelských předmětů se Čtyřlístkem. Hračky, koloběžky, magnetky, školní potřeby.... zkrátka všechno možné
 • V roce 2009 bohužel umírá Ljuba Štíplová i další autor Čtyřlístku Josef Lamka.
 • Čtyřlístek ve službách krále V roce 2010 se dozvídáme, že film Čtyřlístku bude! Premiéru měl mít na podzim 2011, ale protáhne se až na leden 2013.
 • Čtyřlístek č. 481
 • Ledová zábava (Čtyřlístek 481, 2010) Čísla 42. ročníku (2010) obsahují na titulní stránce obrázek upomínající na 500. číslo Čtyřlístku.
 • Pětistovka (Čtyřlístek 499+500, 2010) Oproti původnímu plánu vychází číslo 500 jako dvojčíslo 499+500. Spíš než sešit je to malá kniha.
 • V letech 2010-2011 vycházejí písmenové známky se Čtyřlístkem.
 • Čtyřlístek - 500. dobrodružství Čtyřlístek má svoji vlastní výstavu při příležitosti 500. čísla. Koná od prosince 2010 do května 2011 v Muzeu hl.m. Prahy.
 • Čtyřlístkománie A po jedné výstavě následuje hned další. Od dubna do října 2011 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.
 • Unesená Fifinka (Čtyřlístek Speciál 1/2011) První změna Čtyřlístku Speciál od jeho začátku v roce 1993. Má novou obálku, je rozšířen z 16 na 28 (a později 32) stran a obsahuje 3 seriály: Čtyřlístek, Kvído & Fído a Ahoj, tady Fifi (a později ještě čtvrtý - Kocour Bob nebo Šnekoviny).
 • Jaroslav Němeček - Čtyřlístek nejen na známkách A další výstava, v Poštovním muzeu v Praze od listopadu 2011 do února 2012.
 • Muzeum Čtyřlístek V předobrazu Třeskoprsk - Doksech bylo otevřeno muzeum Čtyřlístku a kolem Blaťáku - Máchova jezera vede naučná stezka Čtyřlístku.
 • Lovci perel (Čtyřlístek 519+520, 2011) Stejně jako vloni se oproti původnímu plánu spojila dvě čísla do malé knihy.
 • Dvě nové písmenové známky, tentokrát s motivem z nadcházejícího filmu.
 • V roce 2012 začíná vycházet nový časopis Čtyřlístku pojmenovaný Ahoj, tady Fifi a určený je mladým slečnám, obsahuje také příběhy Čtyřlístku.
 • Ďáblův palec (Čtyřlístek 539+540, 2012) Dvojčísla na konci ročníku se stávají tradicí, od příštího ročníku vychází dvojčíslo každý půlrok.
 • Čtyřlístek ve filmu (komiksová kniha, 2012) Vychází komiksový příběh Kámen mudrců podle nadcházejícího filmu. Komiks je rozšířenou a překreslenou verzí stejnojmenného příběhu z knihy z roku 2005.
 • Čtyřlístek ve službách krále
 • Čtyřlístek ve službách krále (film, 2013) 28. února 2013 má premiéru první celovečerní film Čtyřlístku.
 • 4 čertovské príbehy Štvorlístka (komiksová kniha Edície 4, 2013) - komiksové knihy Edice 4 vycházejí i na Slovensku ve slovenském překladu.
 • Časopis Ahoj, tady Fifi vychází už ne 2x ale 4x ročně, ale s menším počtem stran.
 • Tajemné příběhy Čtyřlístku (Velká kniha 13, 2014) Velká kniha už je tenčí, nově nevychází v knize 20-22 příběhů na 200 stranách nehledě na přelom ročníků, ale jeden celý kompletní ročník, tentokrát 14 čísel roku 1997 na 140 stranách.
 • Čtyřlístek a mistrovství světa vynálezců (kniha, 2015) První ilustrovaná kniha vydaná pouze elektronicky. Původně fan fiction, ze kterého se stal oficiální román Čtyřlístku.
 • Šestistovka (Čtyřlístek 599+600, 2015) Deváté dvojčíslo, výroční 600. číslo, tištěno zvratmo s oboustrannou obálkou.
 • Tajemství Čtyřlístku Další výstava, tentokrát při příležitosti 600. čísla.
 • Čtyřlístek v pekle (Čtyřlístek 604+605, 2016) Od ročníku 2016 vycházejí 4 dvojčísla ročně.
 • Čtyřlístek na divokém západě - začal se připravovat další celovečerní film, ale v roce 2017 se práce zastavily.
 • Ďáblův palec - od roku 2016 začínají vznikat krátké filmy pro muzeum Čtyřlístku, první má premiéru v roce 2017.
 • Jak se chodí do pohádky se Čtyřlístkem
 • Jak se chodí do pohádky se Čtyřlístkem (komiksová kniha, 2017) Po 29 vychází reedice legendárního příběhu Ljuby Štíplové, ovšem poprvé v historii Čtyřlístku se setkáváme s tím, že je příběh kompletně překreslen (nedokonale obkreslen) a nadto počítačově vybarven.
 • Ledovec záchrany (Čtyřlístek 661, 2019) Čísla 51. ročníku (2019) obsahují na titulní stránce obrázek upomínající na 50leté výročí Čtyřlístku. Obrázek je použit i jako profilový obrázek na facebooku vydavatelství.
 • Velké dobrodružství Čtyřlístku (film, 2019) 4. dubna 2019 má premiéru druhý celovečerní film Čtyřlístku.
 • 50 let se Čtyřlístkem Výstava při příležitosti 50letého výročí.
 • Slavíme narozeniny (Čtyřlístek 664+665, 2019) Speciální rozšířené dvojčíslo k oslavě 50 let Čtyřlístku.
 • Čtyřlístek: První půlstoletí v Třeskoprskách Vychází obsáhlá kniha o historii Čtyřlístku.
 • Na konci roku 2019 končí časopis Ahoj, tady Fifi určený mladým slečnám.
 • Začíná vycházet časopis Čtyřlístek mini určený mladým předškolním dětem. První číslo ročníku 2020 vychází už v prosinci 2019.
 • Sedmistovka (Čtyřlístek 699+700, 2020) Další jubileum.
 • Od ročníku 2021 se snižuje periodicita, místo 20 čísel (12 obyčejných a 4 dvojčísel) vychází Čtyřlístek jen 16krát (8 obyčejných čísel a 4 dvojčísla).


Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru