Knihovnička Čtyřlístek » Základní informace » Statistika Čtyřlístku
další články z kategorie Základní informace
Statistika Čtyřlístku

Statistika Čtyřlístku Tabulka základních dat časopisů se Čtyřlístkem.
Cena časopisu při předplatném je v tabulkách zmíněna pouze tehdy, pokud je uvedena na obálce. Formát sešitu je plusmínus milimetr. Počet čtyřlístkových stránek u Čtyřlístku Speciálu a Čtyřlístku CD-Romku je přibližný, v časopisech jsou celostránkové reklamy, hry a křížovky.

Obsáhlá kniha Čtyřlístek: První půlstoletí v Třeskoprskách (2019, str. 25) podotýká, že úspěch časopisu mezi čtenáři určitě nebyl ani na začátku vykoupen podbízivou cenou. Tehdejších 7 Kčs bylo v porovnání s jinými podobnými tiskovinami spíš cenou vyšší. Mateřídouška v roce 1969 stála 1,20 Kčs a ABC 3 koruny. Méně srovnatelné Sluníčko pro předškoláky bylo za 1 korunu. V době založení Čtyřlístku vycházely také sebrané příběhy velepopulárních Rychlých šípů. Časopis o 24 stranách (stejně jako tehdejší Čtyřlístek) přišel v roce 1969 na 9,50 Kčs.

Čtěte také:
Šéfredaktor
Náklad

Odkazy:
historie nakladatelství Orbis ve Slovníku české literatury
historie nakladatelství Panorama ve Slovníku české literatury


Čtyřlístek | Čtyřlístek Speciál | Čtyřlístek CD-Romek | Ahoj, tady Fifi | Čtyřlístek miniČtyřlístek

vydavatel 1: Orbis (1969 - 1977)
vydavatel 2: Panorama (1978 - 1990) 01)
vydavatel 3: Čtyřlístek (1991 - ) 02)
formát 1: 200 x 285 mm (1969)
formát 2: 163 x 233 mm (1970 - 1996) 03)
formát 3: 190 x 260 mm (1997 - ) 04)

roč. rok sešitů čísel čísla cena
(předpl.)
stránek
(čtyřl.)
1 1969 6 1 - 6 7 24 (9)
2 1970 6 7 - 12 7 32 (30)
3 1971 6 13 - 18 7 36 (6 - 12)
4 1972 7 19 - 25 7 36 (8)
5 1973 7 26 - 32 7 36 (8)
6 1974 7 33 - 39 7 36 (8)
7 1975 8 40 - 47 7 05) 36 (8) 06)
8 1976 8 48 - 55 7 36 (8)
9 1977 8 56 - 63 7 36 (8)
10 1978 9 64 - 72 7 36 (8)
11 1979 9 73 - 81 7 36 (8)
12 1980 8 82 - 89 7 36 (8)
13 1981 8 90 - 97 7 36 (8)
14 1982 9 98 - 106 7 07) 36 (8) 08)
15 1983 9 107 - 115 7 36 (8)
16 1984 9 116 - 124 7 36 (8)
17 1985 9 125 - 133 7 36 (8)
18 1986 9 134 - 142 7 36 (8)
19 1987 9 143 - 151 7 36 (8)
20 1988 9 152 - 160 7 36 (8)
21 1989 9 161 - 169 7 36 (8)
22 1990 9 170 - 178 7 36 (8)
23 1991 12 179 - 190 12 36 (8)
36 (9) 09)
24 1992 12 191 - 202 12 36 (9) 10)
25 1993 12 203 - 214 12
13,90 11)
36 (9)
26 1994 12 215 - 226 13,90
14,90 12)
15,90 13)
36 (9)
27 1995 12 227 - 238 15,90
16,90 14)
36 (9) 15)
28 1996 14 239 - 252 16,90
17,90 16)
40 (9) 17)
29 1997 14 253 - 266 17,90
19,90 18)
36 (9) 19)
30 1998 14 267 - 280 19,90
21,90 20)
36 (9) 21)
31 1999 14 281 - 294 21,90 36 (9) 22)
32 2000 15 295 - 309 23,90 36 (9) 23)
33 2001 17 310 - 326 24,90
27,50 24)
36 (9)
34 2002 18 327 - 344 28,50 36 (9)
35 2003 18 345 - 362 30 36 (9)
36 2004 18 363 - 380 30 36 (9)
37 2005 20 381 - 400 30 36 (9) 25)
38 2006 20 401 - 420 30 36 (9)
39 2007 20 421 - 440 30 (26) 36 (9)
40 2008 20 441 - 460 33 (28) 36 (9)
41 2009 20 461 - 480 35 (30) 36 (9)
42 2010 19 20 481 - 500 35 (30) 26) 36 (11) 27)
43 2011 19 20 501 - 520 35 (30) 28) 36 (11) 29)
44 2012 19 20 521 - 540 35 (30) 30) 36 (11) 31)
45 2013 18 20 541 - 560 35 (30) 32) 36 (9) 33)
46 2014 18 20 561 - 580 35 (30) 34) 36 (9) 35)
47 2015 18 20 581 - 600 35 (30) 36) 36 (9) 37)
48 2016 16 20 601 - 620 35 (30) 38) 36 (9) 39)
49 2017 16 20 621 - 640 35 (30) 40) 36 (9) 41)
50 2018 16 20 641 - 660 35 (30) 42) 36 (9) 43)
51 2019 16 20 661 - 680 39 (30) 44) 36 (9) 45)
52 2020 16 20 681 - 700 39 (30) 46) 36 (9) 47)
53 2021 12 16 701 - 716 39 (30) 48) 36 (9) 49)
54 2022 12 16 717 - 732 45
50 50) 51)
36 (9) 52)

Poznámky:
01) od čísla 64 (1978) Orbis přejmenován na Panoramu (ještě u čísla 66 je asi omylem uveden zase Orbis)
02) od čísla 179 (1991)
03) od čísla 7 (1970)
04) od čísla 253 (1997)
05) číslo 47: 9,50 Kčs
06) číslo 47: 52 (42) stran
07) číslo 100: 9,50 Kčs
08) číslo 100: 52 (16) stran
09) od čísla 183
10) čísla 197-199 a 201: 40 stran; čísla 192 a 198: 10 čtyřl. stran; číslo 200: 30 čtyřl. stran
11) od čísla 197
12) od čísla 218
13) od čísla 224
14) od čísla 233
15) čísla 230-232 a 235-237: 40 stran
16) od čísla 242
17) čísla 239, 246 a 247: 36 stran; čísla 248 a 251: 44 stran
18) od čísla 256
19) čísla 259, 263 a 265: 40 stran
20) od čísla 270
21) čísla 271, 276 a 277: 40 stran
22) čísla 290-292: 40 stran
23) číslo 296: 36 (13) stran; číslo 300: 40 (15) stran
24) od čísla 315
25) číslo 400: 15 čtyřl. stran a 14 stran v příběhu s Rexíkem
26) dvojčíslo 499+500: 69 (60) Kč
27) dvojčíslo 499+500: 68 (59) stran
28) dvojčíslo 519+520: 69 (60) Kč
29) dvojčíslo 519+520: 68 (59) stran
30) dvojčíslo 539+540: 69 (60) Kč
31) dvojčíslo 539+540: 68 (61) stran
32) dvojčísla 549+550 a 559+560: 69 (60) Kč
33) dvojčíslo 549+550: 68 (29) stran; dvojčíslo 559+560: 68 (30) stran
34) dvojčísla 569+570 a 579+580: 69 (60) Kč
35) dvojčíslo 569+570: 68 (30) stran; dvojčíslo 579+580: 68 (30) stran
36) dvojčísla 589+590 a 599+600: 69 (60) Kč
37) dvojčíslo 589+590: 68 (30) stran; dvojčíslo 599+600: 68 (60) stran
38) dvojčísla 604+605, 609+610, 614+615 a 619+620: 69 (60) Kč
39) dvojčísla 604+605, 609+610, 614+615 a 619+620: 68 (30) stran
40) dvojčísla 624+625, 629+630, 634+635 a 639+640: 69 (60) Kč
41) dvojčísla 624+625, 629+630, 634+635 a 639+640: 68 (30) stran
42) dvojčísla 644+645, 649+650, 654+655 a 659+660: 69 (60) Kč
43) dvojčísla 644+645, 649+650, 654+655 a 659+660: 68 (30) stran
44) dvojčísla 664+665, 669+670, 674+675 a 679+680: 69 (60) Kč
45) dvojčísla 669+670, 674+675 a 679+680: 68 (30) stran, dvojčíslo 664+655: 84 (30) stran
46) dvojčísla 684+685, 689+690, 694+695 a 699+700: 69 (60) Kč
47) dvojčísla 684+685, 689+690 a 694+695: 68 (30) stran, dvojčíslo 699+700: 68 (60) stran
48) dvojčísla 703+704, 707+708, 711+712 a 715+716: 69 (60) Kč
49) dvojčísla 703+704, 707+708, 711+712 a 715+716: 68 (30) stran
50) od čísla 729
51) dvojčísla 719+720, 723+724, 727+728 a 731+732: 75 Kč
52) dvojčísla 719+720, 723+724, 727+728 a 731+732: 68 (30) stran


obálka:

Od roku 1969 se několikrát změnilo rozvržení titulní stránky, od roku 2005 už ale zůstalo prakticky stejné. Čísla 7-12 neměla žádný jednotící prvek. Barevné provedení se číslo od čísla mění.

Čtyřlístek

Čtyřlístek Speciál

vydavatel: Čtyřlístek
formát: A4 - 210 x 297 mm

roč. rok čísel čísla cena
(předpl.)
stránek
(čtyřl.)
0 101) 1990 1   6 16 (13)
0 101) 1991 3   11
12 102)
16 (13)
0 101) 1992 3   12 16 (13)
1 1993 6 1 - 6 12,90 16 (13)
2 1994 6 1 - 6 12,90
13,90 103)
16 (13)
3 1995 8 1 - 8 13,90
14,90 104)
16 (13)
4 1996 8 1 - 8 15,90 16 (13)
5 1997 8 1 - 8 15,90 16 (13)
6 1998 8 1 - 8 15,90
16,90 105)
16 (13)
7 1999 8 1 - 8 16,90 16 (13)
8 2000 8 1 - 8 18,90 16 (13)
9 2001 8 1 - 8 19,90 16 (13)
10 2002 8 1 - 8 21,90 16 (13)
11 2003 8 1 - 8 23 16 (13)
12 2004 8 1 - 8 23 16 (13)
13 2005 6 1 - 6 25 16 (13)
14 2006 6 1 - 6 25 16 (13)
15 2007 6 1 - 6 25 (20) 16 (13)
16 2008 6 1 - 6 27 (22) 16 (13)
17 2009 6 1 - 6 29 (24) 16 (13)
18 2010 6 1 - 6 29 (24) 16 (13)
19 2011 4 1 - 4 39 (35) 106) 28 (10)
36 (10) 107)
20 2012 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
21 2013 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
22 2014 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
23 2015 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
24 2016 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
25 2017 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
26 2018 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
27 2019 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
28 2020 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
29 2021 4 1 - 4 39 (35) 36 (11)
30 2022 4 1 - 4 45 (35)
54 (47) 108)
36 (11)

Poznámky:
101) první tři ročníky křížovkového speciálu vycházely nepravidelně a bez titulu "Čtyřlístek Speciál"
102) od 2. čísla v roce 1991
103) od čísla 5/1994
104) od čísla 6/1995
105) od čísla 3/1998
106) rozšířeno, více seriálů v časopise
107) od čísla 2/2011
108) od čísla 4/2022
Čtyřlístek CD-Romek

vydavatel 1: Bohemia Interactive (2001 - 2002)
vydavatel 2: Cenega Czech (2002 - 2005) 201)
formát 1: A4 - 210 x 297 mm (2001 - 2005)
formát 2: 120 x 180 mm (2005) 202)

roč. rok čísel čísla cena stránek
(čtyřl.)
1 2001 3 14, 15, 16 199 28 (10)
2 2002 6 17, 18, 19, 20, 21, 22 199 28 (10)
3 2003 4 24, 26, 28, 30 199 28 (10)
4 2004 3 32, 34, 36 199 28 (10)
5 2005 2 202) 38, 40 203) 199 28 (10)
40 (20) 204)

Poznámky:
201) od čísla 18 (2002)
202) od čísla 40 (vejde se do DVD krabičky), mělo vycházet i nadále v tomto formátu
203) k vydání v roce 2005 bylo připravováno ještě číslo 42, ale časopis přestal vycházet
204) od čísla 40 změna formátu a počtu stran
Ahoj, tady Fifi

vydavatel: Čtyřlístek
formát: A4 - 210 x 297 mm

roč. rok čísel čísla cena
(předpl.)
stránek
(čtyřl.)
1 2012 2 1 - 2 69 68 (10) 301)
2 2013 2 3 - 4 69 (59) 68 (10)
3 2014 4 5 - 8 45 (39) 36 (8)
4 2015 4 9 - 12 45 (39) 36 (8)
5 2016 4 13 - 16 45 (39) 36 (8)
6 2017 4 17 - 20 45 (39) 36 (8)
7 2018 4 21 - 24 45 (39) 36 (8)
8 2019 4 25 - 28 45 (39) 36 (8)

Poznámky:
301) číslo 1: 68 (20) stran
Čtyřlístek mini

vydavatel: Čtyřlístek
formát: 210 x 280 mm

roč. rok čísel čísla cena stránek
(čtyřl.)
1 2020 401) 6 1 - 6 39 36 (2)
2 2021 402) 6 1 - 6 39 36 (2)
3 2022 403) 6 1 - 6 45 36 (2)

Poznámky:
401) první číslo ročníku vyšlo v prosinci 2019
402) první číslo ročníku vyšlo v prosinci 2020
403) první číslo ročníku vyšlo v prosinci 2021
Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru