další články z kategorie Příbuzné seriály a časopisy
Modrá pětka

Modrá pětka Kreslený seriál Modrá pětka o příhodách vodácké pionýrské družiny původně vycházel v čtrnáctideníku (později měsíčníku) Pionýrská stezka od ledna 1971 bez přestávky až do srpna 1990. Tím se řadí k nejdéle vycházejícím českým komiksovým seriálů, mezi které patří hlavně Čtyřlístek.
Scénáře psali zkušení vodáci Jiří Hromádko a Bohumil Kolář pod společným pseudonymem J. B. Kamil, seriál nakreslil Marko Čermák. Rozvážný Martin, bystrý Vláďa, roztržitý, ale podnikavý "vědec" Čajíček a odvážná dvojčata Hanka a Eva prožili dobrodružství na zhruba 300 komiksových stránkách, objevovali se i v různých radách a návodech oddílům, rozhovorech a povídkách v časopisu. Další podrobné informace jsou k nalezení v uvedených odkazech. Co v nich ale chybělo je seznam příběhů a porovnání názvů v reedicích, na což se zaměřuje tento článek.

Odkazy a zdroje:
Ve stínu Rychlých šípů (7)
Vychází aktualizovaný komix Modrá pětka
Modrá pětka na stezce dobrodružství zamířila znovu k čtenářům
Modrá pětka za Zlatou peřejí: Vychází osmý svazek edice Klasické komiksy Marko Čermáka
Modrá pětka - vlajkový komiks Pionýrské stezky
Komiks z Pionýrské stezky - Modrá pětka na stezce dobrodružství
Další Modrá pětka - tentokrát za Zlatou peřejí
Dalších 60 stran - Modrá pětka
Dalších 49 stran komiksu Modrá pětka
Komiks Modrá pětka z Pionýrské stezky
Z nepravidelné přílohy Pionýrské stezky
komiks k přečtení v Databázi ilustrátorů dětských časopisůVydání

Domovským časopisem Modré pětky byla Pionýrská stezka (a také její příloha Pojišťovací stezička). Celkově se Modrá pětka objevila v dvaceti ročnících.
Reedice příběhů najdeme ve speciální publikaci, Kometě a souborných knihách.

Pionýrská stezka Pionýrská stezka (1971-1990)
od roku 1990 pod názvem Stezka
vydala Mladá fronta
289 stran

Modrá pětka na stezce dobrodružství (ročník 1-2, 1971-1972)
napsal J. B. Kamil, nakreslil Marko Čermák
intro a 39 stran

Modrá pětka za Zlatou peřejí (ročník 3, 1972-1973)
napsal J. B. Kamil, nakreslil Marko Čermák
20 stran

Modrá pětka (ročník 3-20, 1973-1990)
napsal J. B. Kamil, nakreslil Marko Čermák
229 stran

na obálce časopisu se Modrá pětka objevila vícekrát
Pojišťovací stezička (1982-1990)
příloha Pionýrské stezky
ročník 12 číslo 6, ročník 13 číslo 9, ročník 14 číslo 7, ročník 15 číslo 8, ročník 16 číslo 9, ročník 17 číslo 9, ročník 18 číslo 9, ročník 19 číslo 9, ročník 20 číslo 9

Modrá pětka (ročník 12-20, 1982-1990)
napsal J. B. Kamil, nakreslil Marko Čermák
9 stran

kratší příběhy reklamního charakteru
Modrá pětka na bronzovém stupni Modrá pětka na bronzovém stupni (1988)
vydaly Český ústřední výbor ČSTV a Česká státní pojišťovna
16 stran

reedice
obsahuje 13 stran, některé přepracované:
Favorit se červená
Stopy vedou k jezu (3 strany - původně jako bez názvu, Stopy vedou k jezu, Signály nad zříceninou)
Hastrmanům vstup zakázán (původně v Pojišťovací stezičce)
Lavina (2 strany - původně jako Zlomená lyže, Lavina)
Šejk na hokeji
Vláďa v nemilosti (2 strany - původně jako Vláďa v nemilosti, Vítězství; v knize jako Vítězství)
Dům hrůzy (3 strany - původně jako Do klubu cestovatelů, Tváří v tvář nebezpečí, V domě hrůzy; v knize jako V domě hrůzy)
Kometa 5 Kometa 5 (1989)
vydala Svépomoc

reedice
obsahuje 8 stran, některé přepracované:
Stopy vedou k jezu (3 strany - původně jako bez názvu, Stopy vedou k jezu, Signály nad zříceninou)
Souška pro nováčky
Bramborová horečka
Poslední výstraha (2 strany - původně jako Poslední výstraha, Konečně lijavec)
Bouda na strašpytla
Kometa 6 Kometa 6 (1989)
vydala Svépomoc

reedice
obsahuje 8 stran, některé přepracované:
bez názvu (původně v Pojišťovací stezičce; v knize jako Nepřítel na obzoru)
Špaček pro Fiškuse
Past na vetřelce (3 strany - původně jako Podezřelá návštěva, Past na vetřelce, Zmýlená neplatí)
Tahanice se senem
Odhalený podvod (2 strany - původně jako Kde je model?, Odhalený podvod)
Modrá pětka na stezce dobrodružství Modrá pětka na stezce dobrodružství (2000)
vydal Amulet
52 stran

reedice
obsahuje intro a 39 stran z let 1971-1972, značně přepracováno - 39 stran roztaženo dokreslením na 48 stran
Modrá pětka za Zlatou peřejí a jiné příběhy Modrá pětka za Zlatou peřejí
a jiné příběhy
(2003)
vydal Amulet
240 stran

reedice
obsahuje 235 stran z let 1972-1990 (z toho 5 stran z Pojištovací stezičky) a 2 úplně nové, značně přepracováno

Klasické komiksy Marko Čermáka 2
Modrá pětka na stezce dobrodružství Modrá pětka na stezce dobrodružství (2013)
vydal Václav Vávra
48 stran

nové vydání knihy Modrá pětka na stezce dobrodružství (2000)
Klasické komiksy Marko Čermáka 8
Modrá pětka za Zlatou peřejí a další příběhy Modrá pětka za Zlatou peřejí
a další příběhy
(2016)
vydal Václav Vávra
64 stran

nové vydání 56 příběhů už dříve vydaných ve větší knize s podobným názvem Modrá pětka za Zlatou peřejí a jiné příběhy (2003)
Klasické komiksy Marko Čermáka 9
Modrá pětka: Záhada staré tvrze a další příběhy Modrá pětka: Záhada staré tvrze
a další příběhy
(2018)
vydal Václav Vávra
64 stran

nové vydání 57 příběhů už dříve vydaných ve větší knize Modrá pětka za Zlatou peřejí a jiné příběhy (2003)
Klasické komiksy Marko Čermáka 11
Modrá pětka: Signály ze tmy a další příběhy Modrá pětka: Signály ze tmy
a další příběhy
(2021)
vydal Václav Vávra
64 stran

nové vydání 57 příběhů už dříve vydaných ve větší knize Modrá pětka za Zlatou peřejí a jiné příběhy (2003)
Klasické komiksy Marko Čermáka 12
Modrá pětka: Případ létající známky a další příběhy Modrá pětka: Případ létající známky
a další příběhy
(2021)
vydal Václav Vávra
64 stran

nové vydání 56 příběhů už dříve vydaných ve větší knize Modrá pětka za Zlatou peřejí a jiné příběhy (2003)
Seznam dílů

Počet dílů
Kolik má Modrá pětka dílů? To je složitá otázka, trochu jednodušší bude odpovědět, kolik má stran. Zejména v pátém ročníku vycházely v časopise dvě strany příhod vždy pod společným názvem. Jednou vyšly v časopise dokonce tři strany z čehož první byla přímo obálka. Mnohá dobrodružství zabírala více pokračování. V příloze časopisu nazvané Pojišťovací stezička vyšlo 9 kratších příhod Modré pětky.
Celkově se napočítat, že při prvním vydání má Modrá pětka 298 stran:
1 strana intro
288 stran v Pionýrské stezce
9 stran v Pojišťovací stezičce

Díl mimo pořadí
Redakce časopisu udělala jednu vydavatelskou chybu - ve 13. ročníku byl v Pionýrské stezce č. 11 uveden příběh Kde je Santa Maria?, na jeho pokračování čtenáři o měsíc později čekali marně. Místo něj se objevila repríza příběhu Zelený dárek. Teprve v čísle 4 následujícího ročníku se uvnitř časopisu objevilo ztracené dokončení Santa Marie (Spavá nemoc), toto číslo tedy obsahuje strany dvě.

Originalita názvů
Autorům se nepodařilo uhlídat názvy dílů - následující jména se opakují: Útok ze tmy, Klíč, Na stopě, Nečekané setkání, Obvinění, Podezření, Sklep, Sázka.

Souborné knižní vydání
Téměř souborné vydání přinášejí knihy Modrá pětka na stezce dobrodružství (2000) a Modrá pětka za Zlatou peřejí a jiné příběhy (2003). Najdeme v nich intro do seriálu a 285 stran příběhů Pětky, ale mnohdy se od prvního vydání velmi odlišují.
Velké množství stran bylo pro toto vydání upraveno (odideologizováno), už zde nenajdeme Veřejnou bezpečnost, pionýry ani zmínky v textu, vše bylo přemalováno. U vícedílných příhod bylo odstraněno shrnutí předchozího děje a nahrazeno domalováním dalšího obrázku nebo rozšířením stávajícího. A zejména prvních 39 stran bylo přeorganizováním obrázků, domalováváním a překreslováním roztaženo na 48 stran! Bylo využito i pěti z devíti příběhů z Pojišťovací stezičky. Protože byly původně menšího formátu, dokreslil jim Marko Čermák další obrázky, aby zabíraly celou stranu. Původní reklamní sdělení těchto příběhů bylo taktéž potlačeno.
Celkově má knižní vydání 286 stran:
1 strana mírně překreslené intro
48 stran z Pionýrské stezky, vzniklé dokreslením do původních 39
230 stran z Pionýrské stezky, často s úpravou obrázků a textu
5 stran z Pojištovací stezičky značne rozšířené
2 strany s úplně novým příběhem První hlídka

Porovnání reedice
V knižním vydání byly příběhy přejmenovány, vícedílné příběhy získaly jednotné jméno. Druhé vydání v knize nabízí skoro všechny strany v jiné podobě než při prvním (i kdyby šlo jen o mírnou úpravu textu v bublině).
Pokud budeme počítat, kolik stran v druhém vydání chybí, musíme říci, že tím myslíme - kolik stránek z prvního vydání nebylo pro druhé vydání použito ani pro dokreslení a přepracování. Pečlivým porovnáním zjistíme, že chybí celkově 23 stran:
19 stran z Pionýrské stezky
4 strany z Pojištovací stezičky

Celkové porování stran
První vydání má 298 stran.
Knižní vydání vynechává 23 stran, ostatních 275 stran má upravený text, doplněné obrázky a je roztaženo na 284 stran. Kniha přidává dvě strany s úplně novým příběhem.
Kdyby se ke knižním 286 stranám přidalo vynechaných 23, dosáhla by Modrá pětka až na 309 různých stran.

Reedice v sešitech - vícekrát překreslené
Několik příběhů si odbylo reprízu ještě před knižní reedicí a to v sešitu Modrá pětka na bronzovém stupni (1988) a dvakrát v magazínu Kometa (1989). Už v těchto vydáních je několik příběhů mírně upraveno (dokreslení obrázků). Při bližším porovnání zjistíme, že následná knižní reedice těchto úprav využívá a případně doplňuje ještě další. Týká se to zejména příběhů:
Stopy vedou k jezu (3 strany - původně jako bez názvu, Stopy vedou k jezu, Signály nad zříceninou; v knize už 4. vydání)
Hastrmanům vstup zakázán (původně v Pojišťovací stezičce; v knize 3. vydání)
bez názvu (původně v Pojišťovací stezičce; v knize jako Nepřítel na obzoru; v knize 3. vydání)

Následující obrázky ukazují porovnání vydání u příběhu Nepřítel na obzoru. Původně šlo o reklamu na Pojišťovací stezičku (1985), vydání v Kometě (1989) nově přidává jiný konec a vydání v knize (2003) doplňuje název a rozšiřuje obrázky.
1. vydání2. vydání3. vydání
Sešitové reedice mají možná sběratelskou cenu, ale všechny příběhy v ní obsažené jsou k nalezení i v souborných knihách.


V následujícím porovnání uvádí levý sloupec původní název, pravý sloupec název v knižním vydání. V knize nejsou strany řazeny chronologicky (samozřejmě s výjimkou příhod na pokračování). Šedivě jsou očíslovány vícestránkové příběhy se společným názvem, ve skutečnosti je nadpis jen u první stránky vícedílných příběhů v knize.
U prvních 39 dílů je společným políčkem naznačena skutečnost, které strany byly doplňováním obrázků a přeorganizováním roztaženy na větší počet stran.

Modrá pětka na stezce dobrodružství

1. ROČNÍK 1971
intro intro
1. Start
2. Kroky
Start
Do muzea
Kroky
3. Objev Objev
4. V pasti V pasti
5. Do neznáma
6. Zpráva
Pavouci
Útěk
Zpráva
7. Varování Varování
8. Bez lodi
9. Navštívenka
Koníčkování
Bez lodi
Navštívenka
10. Pro vlajku
11. Překvapení
12. Na tábor
13. Plavba
Pro vlajku
Smír
Překvapení
Na tábor
Plavba
14. Spor Spor
15. Stopa Stopa
2. ROČNÍK 1971/1972
16. Po stopě
17. Podezření
18. Honička
Po stopě
Podezření
Honička
Úklady
19. Anonym Anonym
20. Obvinění Obvinění
21. Lhůta
22. Klíč
Lhůta
Trápení
Klíč
23. Podivín Podivín
24. Za Pavouky
25. Do tmy
Za Pavouky
Úpis
Do tmy
26. Sklep Sklep
27. Ostuda Ostuda
28. V pochybách
29. Skrýš
30. Sázka
31. Zaskočeni
Invaze
V pochybách
Skrýš
Sázka
Zaskočeni
32. Odhalení Odhalení
33. Nedůvěra Nedůvěra
34. Katastrofa
35. Neznámý
36. Úmluva
37. V lomu
Katastrofa
Vázička
Úmluva
Důvěra
V lomu
38. Boj Boj
39. V cíli V cíli
Modrá pětka za Zlatou peřejí

3. ROČNÍK 1972/1973
1. Objevení potoka Objevení potoka
2. Po stopách mastňáků Po stopách mastňáků
3. Jedovatá pěna Jedovatá pěna
4. Adresát neznámý Adresát neznámý
5. Křivé obvinění Křivé obvinění
6. Tajemná křídla Tajemná křídla
7. Nečekané setkání Nečekané setkání
8. Protivník v sále Protivník v sále
9. Podívaná s ostudou Podívaná s ostudou
10. Ztřeštěná honba Ztřeštěná honba
11. Zákeřní střelci Zákeřní střelci
12. Návrat bez slávy Návrat bez slávy
13. Lovy v rákosí Lovy v rákosí
14. Deník neomylných střelců Deník neomylných střelců
15. Dvojí pohroma Dvojí pohroma
16. Kde je teleobjektiv? Kde je teleobjektiv?
17. Výprava do tmy Výprava do tmy
18. Bitva na rybníce Bitva na rybníce
19. Stopaři se představují Stopaři se představují
20. Zlatá peřej Zlatá peřej
Modrá pětka

3. ROČNÍK 1972/1973
příběh bez názvu Stopy vedou k jezu 1
Stopy vedou k jezu Stopy vedou k jezu 2
Signály nad zříceninou Stopy vedou k jezu 3
4. ROČNÍK 1973/1974
Nová honba za pokladem Sultánovy hody 1
Sultánovy hody Sultánovy hody 2
Zápasí o minuty pro život chybí
Za tajemstvím "Racků" Za tajemstvím Racků 1
Modrá pětka a záhada fialového bloku Za tajemstvím Racků 2
V bumerangovém opojení V bumerangovém opojení
Nadílka pro Fousáče Nadílka pro Fousáče
Proti ledové smrti chybí
Do klubu cestovatelů V domě hrůzy 1
Tváří v tvář nebezpečí V domě hrůzy 2
V domě hrůzy V domě hrůzy 3
Na bobové dráze Na bobové dráze
Proti Ivanově trémě Proti Ivanově trémě 1
Riskantní plán Proti Ivanově trémě 2
Špaček pro Fiškuse Špaček pro Fiškuse
Dvojčata se nudí Zpackaná pomsta 1
Zpackaná pomsta Zpackaná pomsta 2
Podezřelá návštěva Past na vetřelce 1
Past na vetřelce Past na vetřelce 2
Zmýlená neplatí Past na vetřelce 3
Souška pro nováčky Souška pro nováčky
Bramborová horečka Bramborová horečka
5. ROČNÍK 1974/1975
Překvapení k táboráku 1 Překvapení k táboráku 1
Překvapení k táboráku 2 Překvapení k táboráku 2
Zápas o krále 1 Zápas o krále 1
Zápas o krále 2 Zápas o krále 2
Omyl na inzerát 1 Zápas o krále 3
Omyl na inzerát 2 Zápas o krále 4
Tajemství psí známky 1 Zápas o krále 5
Tajemství psí známky 2 Zápas o krále 6
Čajíček napravuje 1 Čajíček napravuje 1
Čajíček napravuje 2 Čajíček napravuje 2
Šestý do party 1 Šestý do party 1
Šestý do party 2 Šestý do party 2
Útok ze tmy 1 Rybářská detektivka 1
Útok ze tmy 2 Rybářská detektivka 2
Návštěva se opakuje 1 Rybářská detektivka 3
Návštěva se opakuje 2 Rybářská detektivka 4
Objev ve vrbičkách 1 Rybářská detektivka 5
Objev ve vrbičkách 2 Rybářská detektivka 6
Čára přes rozpočet 1 Rybářská detektivka 7
Čára přes rozpočet 2 Rybářská detektivka 8
Šejk zasahuje 1 Rybářská detektivka 9
Šejk zasahuje 2 Rybářská detektivka 10
Odhalená skrýš 1 Rybářská detektivka 11
Odhalená skrýš 2 Rybářská detektivka 12
6. ROČNÍK 1975/1976
1. Plánek Záhada staré tvrze 1
2. Na stopě Záhada staré tvrze 2
3. Sklep Záhada staré tvrze 3
4. Zádrhel Záhada staré tvrze 4
5. Pozdě? Záhada staré tvrze 5
6. Poklad Záhada staré tvrze 6
7. Protivník Záhada staré tvrze 7
8. Pýcha a pád Záhada staré tvrze 8
Pozdvižení v Prioru Pozdvižení v obchoďáku
Na ztraceném vagóně Na ztraceném vagoně 1
Nebezpečná jízda Na ztraceném vagoně 2
Manévr na trati Na ztraceném vagoně 3
7. ROČNÍK 1976/1977
Favorit se červená Favorit se červená
Kde je model? Odhalený podvod 1
Odhalený podvod Odhalený podvod 2
Strážci rezervace Strážci rezervace 1
Dárek pro Evu Strážci rezervace 2
Zbytečný hazard Zbytečný hazard 1
Zasahuje Věra Zbytečný hazard 2
Šejk a kardinální nápad Šejk a kardinální nápad
Příhoda s vrbou chybí
Zrádná propusť Zrádná propusť 1
Podezření Zrádná propusť 2
Zachráněný turnaj Zrádná propusť 3
8. ROČNÍK 1977/1978
Bouda na strašpytla Bouda na strašpytla
Kde je lék? Kde je lék? 1
Chyťte Dromedára! Kde je lék? 2
Příběh vánoční Příběh vánoční
Zazděný Dromedár Zazděný Dromedár
Vláďův zlepšovák chybí
Letecká pošta Letecká pošta
Čajíčkovy kraslice Čajíčkovy kraslice
O perníkovou kotvu O perníkovou kotvu 1
Potrestaní nenechavci O perníkovou kotvu 2
Strašidlo na hradě Strašidlo na hradě 1
Za tajemným světlem Strašidlo na hradě 2
9. ROČNÍK 1978/1979
Jezdec z pouti Jezdec z pouti
Zelený dárek chybí
Nález Honba za trofejí 1
Večerní výprava Honba za trofejí 2
Schovávačka Honba za trofejí 3
Přepadení Honba za trofejí 4
Pozdě, ale přece Honba za trofejí 5
Nečekaný obrat Honba za trofejí 6
Čí je kroužek? Honba za trofejí 7
Tajná pošta chybí
Strach Strach a odvaha 1
Odvaha Strach a odvaha 2
10. ROČNÍK 1979/1980
Specialita šéfkuchaře Specialita šéfkuchaře
Reprezentanti Bronz nad zlato 1
Bronz nad zlato Bronz nad zlato 2
Potlesk pod peřinou Potlesk pod peřinou
Rivalové Nedokončený závod 1
Nedokončený závod Nedokončený závod 2
Dobře sebrané vitamíny Dobře sebrané vitaminy
Závod bez vítěze Závod bez vítěze
Ve vodní pasti Ve vodní pasti 1
Poklad z hlubin Ve vodní pasti 2
Přísně tajné dopisy Přísně tajné dopisy 1
Výbuch ve skalách Přísně tajné dopisy 2
11. ROČNÍK 1980/1981
Na velkou plavbu Na velké plavbě 1
Flotilo, vpřed! Na velké plavbě 2
Střetnutí Na velké plavbě 3
Jez smrti Na velké plavbě 4
Krádež na řece Na velké plavbě 5
Přesilovka Na velké plavbě 6
Vykoupáníčko Na velké plavbě 7
Fata morgána Na velké plavbě 8
Hon na bludičky Na velké plavbě 9
Rytíř z Příběnic Na velké plavbě 10
Past v kaňonu Na velké plavbě 11
Tajemství loďáku Na velké plavbě 12
12. ROČNÍK 1981/1982
Záhadná prémie V sedle 1
V sedle V sedle 2
Otrávená voda chybí
Škodná v borovině Škodná v borovině
Šejk zachraňuje Šejk zachraňuje
Čajíčkova past chybí
Tajemná depeše Signály ze tmy 1
Na stopě Signály ze tmy 2
Poklad pod zámkem Signály ze tmy 3
Klíč Signály ze tmy 4
Pomsta Signály ze tmy 5
Závod Signály ze tmy 6
13. ROČNÍK 1982/1983
Stopař na řece Stopař na řece
Objev století chybí
Zlatá stopa chybí
Šlapací expedice Šlapací expedice 1
Amanita phalloides Šlapací expedice 2
Křižovatka Šlapací expedice 3
Nečekané setkání Šlapací expedice 4
Bílá fiatka Šlapací expedice 5
Skok do jezera Šlapací expedice 6
Zmýlená platí Šlapací expedice 7
Kde je Santa Maria Spavá nemoc 1
14. ROČNÍK 1983/1984
Bez klubovny Bez klubovny 1
Uprchlík Bez klubovny 2
Sblížení Bez klubovny 3
Spavá nemoc Spavá nemoc 2
Dárek Bez klubovny 4
Zlomená lyže Lavina 1
Lavina Lavina 2
Březen - za kamna vlezem Tajemný letec 1
Tajemný letec Tajemný letec 2
Záhada zříceniny Tajemný letec 3
Past Tajemný letec 4
Šejk rád čokoládu Šejk rád čokoládu 1
Zlodějíčkové Šejk rád čokoládu 2
15. ROČNÍK 1984/1985
První poklad chybí
Druhý poklad chybí
Hrdina chybí
Nezapomeneme chybí
Poplach kolem iglů Poplach kolem iglů
Šejk na hokeji Šejk na hokeji
Medailónek chybí
Pátrání chybí
Oheň přátelství chybí
Tahanice se senem Tahanice se senem
Poslední výstraha Poslední výstraha 1
Konečně lijavec Poslední výstraha 2
16. ROČNÍK 1985/1986
Hotel U zachráněného ježka Hotel U zachráněného ježka
Sázka Sázka 1
Vítězové Sázka 2
Vánoce pro Ferdu Vánoce pro Ferdu
Vyděrač Vyděrač 1
Diskotéka Vyděrač 2
Květinové překvapení Cibulka pro Zuzku 1
Cibulka pro Zuzku Cibulka pro Zuzku 2
Vláďa v podezření
Příjemný omyl
Vláďa v podezření 1
Vláďa v podezření 2
Ostrov pokladů Ostrov pokladů 1
Šejk triumfuje Ostrov pokladů 2
17. ROČNÍK 1986/1987
Galerie na ohradě Krach známé firmy 1
Krach známé firmy Krach známé firmy 2
Kapitální jelen Kapitální jelen
Vánoční stromek chybí
Čajíčkova štafeta Čajíčkova štafeta
Vláďa v nemilosti Vítězství 1
Vítězství Vítězství 2
Kočičky Kočičky
Minikáry Minikáry
Průzkumná expedice Trosečníci 1
Trosečníci Trosečníci 2
Záchrana Trosečníci 3
18. ROČNÍK 1987/1988
Tajemný dům Francouzské brambory 1
Výstraha Francouzské brambory 2
Francouzské brambory Francouzské brambory 3
Smíření Francouzské brambory 4
Hradecký hokej Hradecký hokej
Kavalír Kavalír
V mokrém živlu V mokrém živlu
Plavba za Jupiterem Plavba za Jupiterem 1
Lachtan je pryč Plavba za Jupiterem 2
Dvakrát právě včas Plavba za Jupiterem 3
Jak Čajíček zavodňoval Jak Čajíček zavodňoval...
Jak Čajíček odvodňoval ...a jak odvodňoval
19. ROČNÍK 1988/1989
Nález v igelitu Případ létající známky 1
Znovu v podezření Případ létající známky 2
Útok ze tmy Případ létající známky 3
Dohoda Případ létající známky 4
Pachatelé přicházejí Případ létající známky 5
Létající známka Případ létající známky 6
Kardinální krám chybí
Popeláci a Popelky Popeláci a Popelky
Záhada Skrýš na ostrově 1
Nezdařená výprava Skrýš na ostrově 2
Přelstěni Skrýš na ostrově 3
Poklad na ostrově Skrýš na ostrově 4
20. ROČNÍK 1989/1990
Stejně je v tom záhada Případ ztracených koček 1
Kde je kotě? Případ ztracených koček 2
Pohroma Případ ztracených koček 3
Vláďa v akci Případ ztracených koček 4
Uvězněni Případ ztracených koček 5
Šejk zachráncem Případ ztracených koček 6
Obvinění Případ ztracených koček 7
Případ končí Případ ztracených koček 8
Kdo jinému jámu kopá Kdo jinému jámu kopá
Co se děje na hradě? Co se děje na hradě? 1
Na pomoc Co se děje na hradě? 2
Finále Finále
Pojišťovací stezička 1982-1990
Na vleku chybí
Zbytečný požár chybí
Na náledí chybí
bez názvu Nepřítel na obzoru
Hastrmanům vstup zakázán Hastrmanům vstup zakázán
Straky na vrbě Straky na vrbě
Vymalovaná chalupa Vymalovaná chalupa
Obyčejný strom chybí
Řemeslníci Řemeslníci
Modrá pětka za Zlatou peřejí a jiné příběhy 2003
není První hlídka 1
není První hlídka 2
Čtěte také (5 náhodně vybraných článků)
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz
Toto nejsou oficiální stránky časopisu Čtyřlístek, ty najdete na adrese www.ctyrlistek.cz

nahoru